Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Oosterkeetstraat 63-ong3-ong2-203D-126D-073


Naastliggers vanOosterkeetstraat 6
ten oostende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 4


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0415r van 17 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Asygahoff, achter94‑00‑00 ggkamer met een halve steeg en een halve put
koperLouwys Huygen, gehuwd met
koperAnna Claesen
floreenrente0‑01‑00 floreen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRyntse Alles
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperJan Dyrx, gehuwd met
verkoperHille Berents


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0453v van 10 mrt 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: achter de lommerd]28‑14‑00 ggkamer
koperGoytien? Freercxs, gehuwd met
koperTrijncke Pybes
verpachter grondde weduwe van wijlen Hendrick Sems 2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenOutger Outgers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperJel Lyuues, weduwe van
verkoperwijlen Wopcke


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0083v van 11 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: achter de Lombart bij de Franekerpoort]55‑00‑00 ggkamer
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperWibrich Clasen
verpachter grondmajoor Gerryt Jobs 2‑07‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOutger Outgers metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Dircks* olieslager
verkoperFrans Jacobs, gehuwd met te Makkum
verkoperTied Bockes te Makkum


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0113r van 1 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnthoni de Mol c.u.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0113v van 8 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: achter de Lombart bij de Franekerpoort]56‑00‑00 gghuis of kamer
koperAnthoni de Mol, gehuwd metbewindhebber van de tafel van lening
koperAggatha van Velsen
verpachter grondmajoor Gerrit Jobs 2‑07‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOutger Outgers metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Dircks* olieslager
verkoperPieter Pieters, gehuwd met
verkoperWybrich Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen een huis of camer bij de Franekerpoort, achter het Lombartshuis. Ten O.?, ten Z. metselaar Outger Outgers, ten W.?, ten N. Pieter Olijslager. Gekocht van Pyter Pieters x Wybrich Clasen, voor 56 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0170v van 11 okt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028V van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: achter de Lombert in de twee regels]200‑00‑00 ggtwee kamers
koperJan Martens, gehuwd met
koperPiebe Broers
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende ledige plaats
naastligger ten westenGriet melkwijf
naastligger ten noordende Bank van Lening: tuin
verkoper q.q.Jelle Tjeerdts, gecommitteerde voorstander
verkoper q.q.Rintie Claessen, gecommitteerde voorstanders van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens x Pytie? Broers koopt 2 camers achter de Lommert, in de Dubbele Regel. Ten O. de straat, ten Z. de ledige plaets, ten W. melkwijf Griet, ten N. de tuin v.d. Bank van Lening. Gekocht van de Keetsgemeente, voor 200 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [niet vermeld]80‑00‑00 ggwoning bestaande uit 2 kamers
koperPietertie Tjepkes
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenlege plaats
naastligger ten westenGriet melkwijf
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0081v van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [niet vermeld]80‑00‑00 ggwoning
koperHessel Piekes, gehuwd met
koperAntie Ottes
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenledige plaats
naastligger ten westenGriet melkwijf
naastligger ten noordende Bank van Lening: tuin
verkoperElbrich Edes jongedochter
verkoperTjietske Edes jongedochter, namens hun moeder
verkoperPyttrick Tjepkes, weduwe van te Vlieland
verkoperwijlen Ede Jans


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0263r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6[niet vermeld]80‑00‑00 ggwoning
koperTjalling Pykes gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuideneen ledige plaats
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe smid
naastligger ten noordende Bank van Lening: tuin
verkoperHessel Pykesturfdrager


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0109v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Oosterkeetstraat WZ [staat: schuin achter de Bank van Lening]120‑00‑00 cgwoning met twee kamers
koperEwert Jans, gehuwd metbontwever
koperStijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenledige plaats
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe smid
naastligger ten noordende Bank van Lening: huis [staat: lommerd]
verkoperTjalling Pieckesgleibakker


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0101r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Gerryts


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-203 , folio 46vOosterkeetstraat 6woning
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerHendrik Gerryts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-203 , folio 46rOosterkeetstraat 6huis
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerHendrik Lomans
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-203 , folio 46rOosterkeetstraat 6huis
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerJan de Witt
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-203, pag. 34Oosterkeetstraat 6Jan Rotje
2-203, pag. 34Oosterkeetstraat 6Claas Rotje, 25 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 6Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127919‑00‑00 cghuis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
koperMarten Betzauw, gehuwd met te Franeker
koperTrijntje Jans Zijlst te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-203 , pag. 46Oosterkeetstraat 6Hendrik Gerrits 0‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Beernt Tikkel... sep 1806 HRL, Jan T, geb 25dec181 HRL, Pieter T, geb 17 aug 1801 HRL, N.H., weversbaas in 1811, ovl wijk D-126, zv Pieter T, (gk), en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1843; ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Hendrik Jans de Witgeb 1792 ... , ovl 8 mei 1812 HRL, weversknecht, ovl wijk D-126, zv Jan dW, en Klara Vaster; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Ymke Baukes... IJmkes; geb 1772 HRL, ovl, 15 sep 1812 HRL, huwt met Antje Hendriks, zoutdrager in 1812, N.H., ovl wijk D-126, zv Bauke Iesses en Hike IJmkes, kinderen: Bauke IJmkes, geb 6 jul 1803 HRL, Jantje IJmkes, geb 30 okt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Jan de Wit... BS ovl 1812; 1819 huwelijken, ovl 1848, ovl 1858, ovl 1883 wed. J. dW. eigenaar en gebruiker van wijk D-126, 1814. (GAH204); J. dW. en Clare Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Epke ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-126Oosterkeetstraat 6wed Jan de Witwed Jan de Wit


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 765Oosterkeetstraat 6wed. Jan de Wit turfmeetsterHarlingenhuis en erf (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Klara Hendriks Vaster... 1811, ovl 1843, ovl 1858; oud 72 jaar, (geslnm: Vagter), geb en wonende te HRL. 1839, turfmeetster wijk D-126; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-126OyevaarsteegKlara Hs. Vagter72 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
D-126OyevaarsteegAaltie Jans Wit38 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-126Oosterkeetstraat 6Klara Hendriks, overleden op 21 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 76 jr (geboren 6/12/1766), turfmeetster, overleden bij de Lombard D 126, weduwed, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Aaltje de Wit... HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Barent Reins van Kampen... vK, en Trijntje Gooitzens/Johannes; BS huw 1812, huw 1816, huw 1838, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126; gebruiker van wijk I-010, keetknegt, eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-126Oosterkeetstraat 6Vogeltje de Vries... N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765Zoutsloot D-126Roomsch Catholijke Armvoogdij pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 765Oosterkeetstraat D-073 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 765Oosterkeetstraat 6 (D-073) (Foutief Kad.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 6R. Bakkergrondwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 6J. (Johannes) Koster


2023
0.093169927597046


  terug