Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Oosterkeetstraat 8(niet bekend)(niet bekend)D-125D-072


aangrenzende stegen
adresheeft
Oosterkeetstraat 8Zoutsteeg ten zuiden


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0035r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 8Franekerpoort, op de hoek van de dwinger bij de60‑00‑00 GGhuis
koperJan Piers, gehuwd metkarreman
koperYfke Ydes Reynalda
toehaakeen zilveren ducaat
huurderJan Miegiels c.u.
naastligger ten oostenpad naar stadsvesten
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Douwe Jansen Bergervaarder
verkoperhuisman Pytter Louwerts te Bozum


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0140v van 13 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 8Oosterkeetstraat WZ [staat: hoek van de straat achter de bank van lening]68‑00‑00 GGhuis
koperJan Jacobs, gehuwd metturfdrager
koperWillemke Lolkes
huurderHendrik Greutling c.u.26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenJan de Wit
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge Johanneskoopman te Almenum
verkoperWybe Johanneskoopman te Grettingabuurt


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 148v van nov 1808 , betreft pand D-125 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Oosterkeetstraat 8


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 8Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127919‑00‑00 CGhuis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
koperMarten Betzauw, gehuwd met te Franeker
koperTrijntje Jans Zijlst te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperwijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Jan Jacobs Dijkstra... BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk D-125, turfdrager, 1814. (GAH204); J.J.D., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-125Oosterkeetstraat 8Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 6 mrt 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-125Oosterkeetstraat 8koopaktefl. 3150zoutkeet genaamd de Ooievaar, D-125
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperIds Wiarda
koperSimon Wiarda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 766Oosterkeetstraat 8Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Jacobje van Dokkum... huwt met Bauke Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Yepkje Gerardus Daams... aug 1866 HRL, huwt met Sije de Groot op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, dienstmeid. ovl wijk D-125, dv Gerhardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-125Oosterkeetstraat 8Tjalling Abrahams Hofman... ovl wijk H-051, zv Abraham Tjallings H, en Sibbeltje Jans Laansma; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk D-125, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 766Zoutsloot D-125Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
D-125Oosterkeetstraat 8Eene woning achter de Lombard, in gebruik bij J., Souverein e.a.. Provisioneel verkocht op 13 nov 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 766Oosterkeetstraat D-072Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas Leekbergplaats


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
D-125Oosterkeetstraat 8Twee woningen onder een dak met erf in de oosterkeetstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.
  terug