Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Oosterkeetstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) D-130 D-077
Naastliggers vanOosterkeetstraat 9
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenOosterkeetstraat 11
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordende Oosterkeetstraat


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0040r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 9Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel achter de lommerd]grondpacht van 2-05-00 CG
 
koperTietske Gatses, weduwe van45-00-00 CG
koperwijlen Atte Fransen
eigenaar perceelgrondpacht uit een kamer2-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Jochum Bartels
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAntie Wytses
verkoperIdsart van Hettingatichelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTietske Gatses wv Atte Fransen, koopt 45 st. grondpacht uit een huis in de dubbelde regel achter de lommert. Ten Z. wd. Jochum Bartels, ten N. Antie Wytses. Gekocht van tichelaar Idsart van Hettinga voor 45 cg.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118r van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAne Anes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054r van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAne Anes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054r van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063v van 1 okt 1671 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSytse Wytses


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234r van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 9Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de bank van lening]kamer en loods in de zogenaamde dubbele regel
 
koperNanne Claesen lichterman75-00-00 GG
naastligger ten oostenKeimpe Arjens
naastligger ten oostenSjoerdt Geertsen
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSybe Jansen mr. metselaar
verkoperSybe Jansenmr. metselaar


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0046v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNanne Claessen


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082v van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Hette Blinxma


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0008v van 30 mrt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNanne Clases


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0008v van 30 mrt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0218v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Fransen


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0218v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0020v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannis zadelmaker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-130Oosterkeetstraat 9Jan Clases Rootje... wijk D-129; gebruiker Daniel Wassem, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, stalling, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-130Oosterkeetstraat 9Jan C Rootje wedJan C Rootje wedstalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 770Oosterkeetstraat 9Johannes Andries GebelHarlingenmelktapperhuis en erf (105 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-130Oosterkeetstraat 9Cornelis Klases van der Zee... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 770D-129 (achter de Lombard)erv. wed. Rommert H. Bruinsmastal
Sectie A nr. 770D-130 (achter de Lombard)erv. wed. Rommert H. Bruinsmaplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 770D-077 (Oosterkeetstraat)Erven en wed. Rommert H. Bruinsma, geb. Koopmanswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5168Oosterkeetstraat 9 (D-077)Herke Smitstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 9 Frederik Wormsbeckerstuurman
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 9H.Smitstra-


1965 - adresboekadresnaam
Oosterkeetstraat 9H. (Hendrik) van Houten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Oosterkeetstraat 9beeldbepalend pand6 van 10
  terug