Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oude Turfkade 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Oude Turfkade 2 (niet bekend) (niet bekend) G-338 G-406
Naastliggers vanOude Turfkade 2
ten oostende Oude Turfkade
ten zuidende Oude Turfkade


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-338Oude Turfkade 2Jan Pieters Wijngaarden... Tjeerds Spanjaar/Faber; BS huw 1825, huw 1829, ovl 1836, huw 1842, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-338; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-329; VT1839; J. Pijbes W. eigenaar van perceel ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3422*G-405 (Gasfabrieksplein)Wed. en erven Hendrikus Kerkhoven, erfpachtsterswoonhuis
Sectie A nr. 3422*G-406 (Oude Turfkade)Wed. en erven Hendrikus Kerkhoven, erfpachtsterswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Oude Turfkade 2 Lolke Miedemabrugwachter
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oude Turfkade 2L.Miedemabrugwachter


1965 - adresboekadresnaam
Oude Turfkade 2J. (Jacob) Visser
  terug