Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Poortje 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Poortje 3 (niet bekend) (niet bekend) E-139 E-138
Naastliggers vanPoortje 3
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenPoortje 5
ten westenhet Poortje
ten noordenVoorstraat 8


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0062r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0089r van 22 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018r van 29 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendrix
1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 3Poortje [staat: op de plaats in de Poort]huis en loods
 
koperHendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper950-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPoortje [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Hendricksijzerkramer


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0218v van 3 sep 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 3Op de Plaats in de Poorthuis
 
koperHendrick Teunis 650-00-00 CG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenPoortje [staat: straat en poort]
naastligger ten westenhuis toebehorende aan Pieter Willems
verkoperHendrick Barents Hartochveltoud boekverkoperAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Teunis koopt een woning met loods, op de Plaets, in de Poort. Ten O. de steeg, ten W. Pieter Willems, ten Z. de Poort. Gekocht van Hendrick Berents Hartochvelt?, gewezen boekverkoper te A`dam, voor 650 cg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Jansen
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005ra van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jansen
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Jacob ijzerkramer
1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011va van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende woning van de erfgenamen van wijlen Pyter Jansens
1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0089v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaucke Douwes smalschipper
1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0103r van 15 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 3Drie Roemerssteeg WZ [staat: Dirck Lieuwes steeg]huis en paardenstal
 
koperLivius Rypema, gehuwd metapotheker150-00-00 CG
koperTrijntie Cuyck
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwes steeg]
naastligger ten zuidenJan Andries c.s.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLivius Rypema
verkoperBaucke DouwessmalschipperMakkum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Livius Ripema, apotheker x Trijntie Cuyck koopt huis en paardenstal in de Dirk Lieuwessteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Jan Andries, ten N. de koper. Hij koopt echter NIET de gortmolen en de gereedschappen van de gortmakerij. Vrij reed en drift door de Dirk Lieuwessteeg en ook door het Poortje naar de Bredeplaats etc. etc. De gortmakerij is van Aesge Lieuwes. Gekocht van Baucke Douwes, smalschipper te Makkum, voor 150 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLieukjen Reypma
1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 3Drie Roemerssteeg WZhuis
 
koperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, gehuwd met1861-07-00 GG
koperJetske Aarts
huurderde weduwe van Evert Pieters
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenWytze Vettevogel
naastligger ten westenPoortje [staat: steegje]
naastligger ten noordenLieukjen Reypma
verkoperLieukjen Reypma, gehuwd met
verkoperweleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzenemeritus predikant


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0039r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenschepen C. D. Zijlstra
1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-139Poortje 3Cornelis Dirks Zijlstra... jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk E-049, collecteur, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-139; gebruiker Hendr. Simons de Groot wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-139Poortje 3Hendrik Symons de Groot... 1773 HRL; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, huw 1825, huw 1828, ovl 1833; wed. H.S. dG. gebruiker van wijk E-139, vischvrouw, eigenaar is C.D. Zijl-stra, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-139Poortje 3Ymkje Jans van der Walgeb 1756 ... , ovl 12 aug 1814 HRL, huwt met Hendrik Symens de Groot, ovl wijk E-139; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, ovl 1833


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-139Poortje 3C D Zijlstra Hendrik Symons de Groot wedvischvrouw


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 225 en 244 van 31 aug 1825
adressoortbedraggebruik
E-139Poortje 3provisionele en finale toewijzingfl. 138woning in het Poortje E-139
 
verkoperDirk Cornelis Zijlstra
verkoperSybrand Wybenga (te Franeker)
koperDirk Cornelis Zijlstra


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
E-139Poortje 3Woning c.a. achter E-049 , de weduwe Yme Pieters, . Finaal verkocht op 14 sep 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1249Poortje 3Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-139Poortje 3Sytske Sybrens Molenaar... Pieters M, en Maartje Zijlstra; BS huw 1819, ovl 1844; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-139; VT1839; geb 7 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Sybren Pieters Molenaar en Maartje Dirks ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-139LaanenZytske Molenaar49 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-139LaanenDirk Roda19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-139LaanenMartinus Roda14 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
E-139LaanenDouwe Roda11 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
E-139LaanenAukje Roda17 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-139LaanenSiebe Roda21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-139Poortje 3Sytske Sybrens Molenaar, overleden op 18 september 184454 jr (geboren 7/10/1790), overleden Poortje E 139, wed. Jan Sybes Rooda, moeder van minderjarige Sybe, Dirk, Douwe, Martinus en reeds 24/9/1844 overleden Aukje Jans Rooda (voogd is Auke S. Molenaar, pakhuisknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-139Poortje 3Hendrika Egges van der Laan, overleden op 29 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 37 jr, geboren Nieuwe Pekela 16/3/1810, overleden Poortje E 139, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-139Poortje 3Ruurd Lourens Tuininga... BS huw 1811, huw 1813, huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-139Poortje 3Wemeltje Johannes Feddema... te HRL. 1813, dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Roon; BS huw 1813, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-139; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk E-111; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1249E-139 (het Poortje)Sijbren Barends Bos en mede eig.woonhuis


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 55 van 5 apr 1875
adressoortbedraggebruik
E-139Poortje 3koopaktefl. 700huis E-139
 
verkoperSipke Aukes Koolker (wv Gerben Wybrens Vellinga)
koperNeeltje Vellinga


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1249E-138 (Het Poortje)Sijbren B. Boswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1249Poortje 3 (E-138)Raphaël Paiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Poortje, 't 3D.Kwasttransportarbeider


1938 - variaadresbronbericht
Poortje 3Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1981 - variaadresbronbericht
Poortje 3Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1981


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Het Poortje 3rijksmonument 20621
  terug