Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Poortje 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerPoortje 56-0476-0476-049E-140E-139


Naastliggers vanPoortje 5
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenPoortje 7
ten westenhet Poortje
ten noordenPoortje 3


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 5Poortje, Bredeplaats in het300‑00‑00 gg1/2 kamer
koperHendrick Michiels
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidenDirck Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenwijlen Jacob ijzerkramer
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen S. Stijll


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-047Poortje 5woningh
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-047Poortje 5kamer
eigenaarRipema
gebruikerAke Jurriens
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720
grondpacht aan Ruird Pieters kinders
grondpacht00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-047Poortje 5kamer
eigenaarvroedsman Rypema
gebruikerAkke Jurjens
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
grondpacht aan Jelte Ruirds kinderen
grondpacht00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-047Poortje 5kamer
eigenaarburgemeester Rypma wed.
gebruikerAke Jurjens
aanslag huurwaarde01‑13‑06 cg
grondpacht aan Jelte Ruerds
grondpacht00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-047Poortje 5kamer
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerBaukjen Okkes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aan Jelte Ruirds
grondpacht00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-047Poortje 5kamer
eigenaarburgemeester Ripema
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingafgebroken
grondpacht aan Jelte Ruirds erven
grondpacht00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-047Poortje 5kamer
eigenaarburgemeester Rypema
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingafgebroken


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049Poortje 5woning
eigenaards. Rypema erven
gebruikerAke Everts
huurwaarde13‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049Poortje 5woning
eigenaarCorn. Zijlstra
gebruikerRienk Pieters
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 145 van 3 mei 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-140Poortje 5koopaktefl. 150woning E-140
 
verkoperDouwe Wytses Vettevogel
koperJohannes Wytses Vettevogel


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0039r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 5Kleine Bredeplaats wijk E-140 in het wijd eind van het Poortje150‑00‑00 cghuis
koperJohannes W. Vettevogel mr. wolkammer
huurderAle Gerryts loods
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen van Sloten
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenschepen C. D. Zijlstra
verkoperoud vroedsman Douwe W. Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes W. Vettevogel, mr. wolkammer koopt huis in het wijdeinde van het Poortje op de Kleine Bredeplaats, wijk E-140 (Poortje 5). Ten O. en W. de openbare stegen, ten Z. erven Slooten, ten N. C.D. Zijlstra, schepen. Gekocht van Douwe W. Vettevogel, vroedsman, voor 150 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-049 , pag. 129Poortje 5C.D. Zijlstra 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Ale Gorrits de Groot... H. Poort en H.G. de Groot, oom bruid. 1817; BS huw 1815, huw 1817, huw 1825, ovl 1847; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker is Wymer S. Hollander, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Johannes Wytses Vettevogel... id. f. 226:15:0 ter zaake geleverde wollengoed, 27 dec 1791, quit. no. 4 (GAH1124); eigenaar van wijk E-140; gebruikers Ale G. de Groot, varensgesel, Wymer S. Hollander, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Wymer Sybrens Hollander... kind: Sijbren Wymers H, geb 1794 HRL, sjouwerman; BS huw 1815, ovl 1819, ovl 1822; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker Ale G. de Groot, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-140Poortje 5Johannes W VettevogelAle G de Grootvarensgesel
E-140Poortje 5Johannes W VettevogelWijmer S Hollandervarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1248Poortje 5 Taeke Bakker timmerknegtHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Adriaanke Freerks Dijkstra... Berends Vogelzang; BS huw 1817, ovl 1846, ovl 1871; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1849, wijk E-140; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Taeke Dirks Bakker... 1871, bev.reg. 1851 wijk E-169; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk E-140; VT1839; T.D.B. eigenaar van perceel nr. 1248 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 26, huis, 30 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-140LaanenTaeke D Bakker47 jtimmermansknegtFranekerm, protestant, gehuwd
E-140LaanenAdriana Dijkstra49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-140LaanenFreerk Bakker9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-140LaanenGeertje Bakker15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-140LaanenWillemke Bakker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-140LaanenMaike Bakker11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1248het Poortje E-140Taeke D. Bakker woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 18 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-140Poortje 5Een burgerwoonhuis op de Kleine Breedeplaats, behoorende aan de wed. en erven van wijlen Dirk Foekes, Bakker. Provisioneel verkocht op 26 jul 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 04 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-140Poortje 5Een burgerwoonhuis op de Kleine Breedeplaats, behoorende aan de wed. en erven van wijlen Dirk Foekes, Bakker. Finaal verkocht op 9 aug 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1248Het Poortje E-139 Jan van Hulst woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1248Poortje 5 (E-139)Raphaël Paiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Poortje, 't 5S. Boomstrabootwerker
Poortje, 't 5aL. de Graafstoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
't Poortje 5S. (Sije) Boomstra


1981 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Poortje 5Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1981


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7773Poortje 5  terug