Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Poortje 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerPoortje 56-051 6-052 E-140E-139


Naastliggers vanPoortje 5
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenPoortje 7
ten westenhet Poortje
ten noordenPoortje 3


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0141r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Marthen Feddes
naastligger ten noordende weduwe van Marthen Feddes
naastligger ten noordende weduwe van Marthen Feddes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPoortje [staat: straat]


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0218v van 3 sep 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPoortje [staat: straat en poort]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 5Poortje, Bredeplaats in het300‑00‑00 GG1/2 kamer
koperHendrick Michiels
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidenDirck Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenwijlen Jacob ijzerkramer
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen S. Stijll


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0103r van 15 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Andries c.s.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0326v van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRuird Tjeerds wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-051Poortje 5huis
eigenaarBatie Groenwoldt
gebruikerds. Visscher
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-051Poortje 5huis
eigenaarBatie Gerrits
gebruikerds. Visscher
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-051Poortje 5huis
eigenaarBatje Gerrits
gebruikerds. Batje Gerrits cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-051Poortje 5huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-051 Poortje 5Wytse Vettevogel, bestaande uit 5 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-051Poortje 5huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0166v van 29 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pytters Vettevogel


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWytze Vettevogel


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0222r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogel


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 145 van 3 mei 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-140Poortje 5koopaktefl. 150woning E-140
 
verkoperDouwe Wytses Vettevogel
koperJohannes Wytses Vettevogel


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0039r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 5Kleine Bredeplaats wijk E-140 in het wijd eind van het Poortje150‑00‑00 CGhuis
koperJohannes W. Vettevogel mr. wolkammer
huurderAle Gerryts loods
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen van Sloten
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenschepen C. D. Zijlstra
verkoperoud vroedsman Douwe W. Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes W. Vettevogel, mr. wolkammer koopt huis in het wijdeinde van het Poortje op de Kleine Bredeplaats, wijk E-140 (Poortje 5). Ten O. en W. de openbare stegen, ten Z. erven Slooten, ten N. C.D. Zijlstra, schepen. Gekocht van Douwe W. Vettevogel, vroedsman, voor 150 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-052, pag. 130Poortje 5Johannes W Vettevogel4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Ale Gorrits de Groot... H. Poort en H.G. de Groot, oom bruid. 1817; BS huw 1815, huw 1817, huw 1825, ovl 1847; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker is Wymer S. Hollander, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Johannes Wytses Vettevogel... id. f. 226:15:0 ter zaake geleverde wollengoed, 27 dec 1791, quit. no. 4 (GAH1124); eigenaar van wijk E-140; gebruikers Ale G. de Groot, varensgesel, Wymer S. Hollander, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Wymer Sybrens Hollander... kind: Sijbren Wymers H, geb 1794 HRL, sjouwerman; BS huw 1815, ovl 1819, ovl 1822; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker Ale G. de Groot, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-140Poortje 5Johannes W Vettevogel Ale G de Groot varensgesel
E-140Poortje 5Johannes W Vettevogel Wijmer S Hollander varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1248Poortje 5Taeke Dirks BakkertimmerknegtHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Adriaanke Freerks Dijkstra... Berends Vogelzang; BS huw 1817, ovl 1846, ovl 1871; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1849, wijk E-140; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-140Poortje 5Taeke Dirks Bakker... 1871, bev.reg. 1851 wijk E-169; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk E-140; VT1839; T.D.B. eigenaar van perceel nr. 1248 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 26, huis, 30 ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-140Poortje 5T D Bakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-140LaanenTaeke D Bakker47 jtimmermansknegtFranekerm, protestant, gehuwd
E-140LaanenAdriana Dijkstra49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-140LaanenFreerk Bakker9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-140LaanenGeertje Bakker15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-140LaanenWillemke Bakker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-140LaanenMaike Bakker11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1248het Poortje E-140Taeke D. Bakkerwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 18 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-140Poortje 5Een burgerwoonhuis op de Kleine Breedeplaats, behoorende aan de wed. en erven van wijlen Dirk Foekes, Bakker. Provisioneel verkocht op 26 jul 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 04 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-140Poortje 5Een burgerwoonhuis op de Kleine Breedeplaats, behoorende aan de wed. en erven van wijlen Dirk Foekes, Bakker. Finaal verkocht op 9 aug 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1248Het Poortje E-139Jan van Hulstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1248Poortje 5 (E-139)Raphaël Paiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Poortje, 't 5S. Boomstrabootwerker
Poortje, 't 5aL. de Graafstoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
't Poortje 5S. (Sije) Boomstra


1981 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Poortje 5Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1981


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7773Poortje 5
  terug