Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Prinsenstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Prinsenstraat 1(niet bekend)(niet bekend)C-192C-187


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Lourens Adams Lentz... 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1825, ovl 1826, huw 1827, ovl 1832, ovl 1853; gebruiker van wijk C-192, bestelder, eigenaar en medegebruiker is Michiel Romerman, winkelier, 1814. (GAH204); geb 11 jun 1776, ged ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Michiel Pieters Romerman... 2:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-192Prinsenstraat 1Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-192Prinsenstraat 1Michiel Romerman Lourens Lens bestelder


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 172 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-192Prinsenstraat 1Gosse Nijdam, overleden op 21 september 1827scheepstimmerbaas Noorderhaven C 192, testamentair erfgenamen zijn minderjarige Syds en Freerk Gosses Nijdam en hun moeder Aaltje Freerks van der Hout, winkeliersche (erft ook vruchtgebruik, wed. Sipke Tjepkes Blok) ('allen burgerlijk vreemd aan de erflater'). Saldo fl. 276,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 491Prinsenstraat 1Gosse Siedzes NijdamscheepstimmerknegtHarlingenhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Aaltje Freerks van der Hout... HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Elisabeth Lammerts Pollema... HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Trijntje Luitjes Dorenstra... ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-192NoorderhavenAaltie van der Hout58 jwinkelierscheGrouwv, protestant, weduwe
C-192NoorderhavenSies Nijdam19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-192NoorderhavenFreerk Nijdam15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-192Prinsenstraat 1Jeltje Baantjer, overleden op 29 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 19 dg (geboren 10/5/1846), overleden Prinsenstraat C 192. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1883 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-192Prinsenstraat 1Aaltje Sydses Blok, overleden op 5 mei 1850geboren 13/10/1849, dochter van Syds Blok, metselaar (Noorderhaven C 192) en Maaike Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Cecilia/Sytske van der Haring... Rooms Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Jurjen Johannes van der Heide... 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 491Noorderhaven C-192Meindert K. Lapwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 491Prinsenstraat C-187Elske Jans Kroesewoonhuis


1882 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50059 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 57 van 1 mrt 1882
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-187Prinsenstraat 1koopaktehuis
 
verkoperElske Jans Croese
koperChristelijk Gereformeerde Gemeente
koperThomas Bos (q.q.)
koperHendrik Sytsma (q.q. te Midlum)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4835Prinsenstraat 1 ()Elske Jans Kroesewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Prinsenstraat 1G. v/d Veenschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Prinsenstraat 1F.A. (Franciscus) Frolich
  terug