Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Prinsenstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerPrinsenstraat 28-0228-0228-023C-197C-189


Naastliggers vanPrinsenstraat 2
ten oostende Prinsenstraat
ten zuidenPrinsenstraat 4


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Noorderhaven pakhuis verdeeld in 3 delen1800‑00‑00 ggnoorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet
koper provisioneelClaas Willems Burger
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193v van 6 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Noorderhavensbrug, op de hoek van de500‑00‑00 gghuis
koperhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses, gehuwd metde Hoge Tinne
koperPieter Luitiens Roorda mr. stadssmid
naastligger ten oostenNoorderhaven en straat
naastligger ten zuideneen pakhuis
naastligger ten westenNoorderhaven en straat
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoper q.q.burgemeester Theodorus Stansius, gecommitteerde
verkoper q.q.burgemeester Jan Symens Bijlaen, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeske Hanses x Pieter Luitiens Roorda, mr. stadssmid, kopen een heerlijk huis, 'de Hoge Tinne', op de hoek v.d. Noorderhavenbrug. Ten O. de straat, ten Z. een pakhuis, ten W. en N. de straten en haven. Gekocht van de gecommiteerden der crediteuren van de gecedeerde boedel van wl. Claas Jansen Faber, voor 500 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Noorderhaven, bij de brug475‑00‑00 cghuis genaamd de Hooge Tinne
koperHans Hendricks havenpachtschergerde Hoge Tinne
huurder voor 3 jarenLyckle Martens blokmaker24‑00‑00 cg
huurder voor 2 jarenJan van Bemmelen te Amersfoort 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuideneen pakhuis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPyter Luytjens Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendricks, havenpachter en chercher, koopt 'de Hooge Tinne'. Boven 4 kamers en beneden een pakhuis, ook in 4 delen gedeeld. Het staat op de hoek bij de Noorderhavenbrugge. Ten O. de straat, ten Z. een pakhuis, ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. smid Pyter Luytjens Roorda, voor 475 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148v van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Noorderhavensbrug, op de hoek van de500‑00‑00 gghuis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkel
koperPyter Jansen Ooy mr. ankersmidde Hoge Tinne
huurder van de blokmakerswinkelLyckle Martens
naastligger ten oostenstraat en haven
naastligger ten zuideneen pakhuis
naastligger ten westenstraat en haven
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperHans Hendrixhavencherger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Ooy, mr. ankersmid, koopt 'de Hooge Tinne'. Ten O. de straat, ten Z. een pakhuis, ten W. en N. de straat en haven. Gekocht van havencherger Hans Hendrix.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-022 , folio 148Prinsenstraat 2huis
eigenaarPyter Jans Oy
gebruikerPyter Jans Oy
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-022 , folio 97vPrinsenstraat 2huis
eigenaarPyter Jans Oy
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-022 , folio Prinsenstraat 2huis
eigenaarwed. Pyter Jansen Oy
gebruiker
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs 1722 insolvent verklaard
opmerkingIs 1722 insolvent verklaard


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0309r van 9 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Noorderhaven, hoek bij de kettingbrug413‑00‑00 ggankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne
koperHarmanus Portier, gehuwd metkoopmande Hoge Tinne
koperFroukjen Claeses Braem
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Rein Sickes Menalda
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperAriaentie Baers, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, coopman, x Froukjen Claeses Braam, koopt een grote ankersmidse en blokmakerij 'de Hoge Tinne', op de hoek v.d. Noorderhaven bij de kettingbrug. Ten O. de straat, ten Z. Rein Sickes Menalda, W. en N. de straten. Gekocht van Ariaentie Baers wv Pytter Jansen Ooy, voor 413 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-022 , folio 98rPrinsenstraat 2huis
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerLucas Pyters
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0272v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Noorderhaven, op de hoek aan de Kettingsbrug400‑00‑00 gghuis en ankersmederij genaamd de Hoge Tinne
koperde heer Jan Minso Backer en zijn zoon te Amsterdam de Hoge Tinne
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Rein Sickes Menalda
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenstraat
verkoperde heer Harmanus Portier, gehuwd met
verkoperFroukjen Clases Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Minso Backer & Zn. te Amsterdam, kopen 'de Hooge Tinne'. Ten Z. Rein Sickes Menalda. De zuidelijke muur is gemeenschappelijk. Gekocht van Harmanus Portier x Froukjen Clases Braam.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-022 , folio 98rPrinsenstraat 2huis
eigenaarJan Bakker
gebruikerJan Bakker
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0266v van 2 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: op de hoek bij de Kettingbrug]225‑00‑00 cghuis voorheen in gebruik als ankersmederij
koperde heer Saco Harm van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendr. Smids c.u.
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperMarietje Keyser, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Jan Minso Bakkerkoopman


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0220r van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: bij de Kettingsbrug]3000‑00‑00 cghuis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen
koperJan Eerks Jongma koopman
huurder pakhuisJan Eerks Jongma koopman
huurder pakhuisvroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten oostenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperde heer Saco Harmen van Idsingahoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningen te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eerks Jongma, koopman, koopt huis op de hoek bij de kettingbrugge, met fraaie bovenkamers en zolders en beneden 2 ruime pakhuizen. Ten O. de straat, ten Z. N.N., ten W. en N. de haven. Gekocht van Hoofdman in de Hooge Justitiekamer van Stad en Lande te Groningen Saco Herman van Idsinga. Is er door deze laatste verbouwd? De prijs ging van 225 cg. in 1749, naar 3000 cg in 1755.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-022 , folio 99rPrinsenstraat 2huis
eigenaarde heer Saco van Idsinga
gebruikerArjen Arjens
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0083v van 20 sep 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-022 , folio 99rPrinsenstraat 2huis
eigenaarJan E. Jongma
gebruikerJan E. Jongma c.s.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 165vPrinsenstraat 2huis en pakhuis
eigenaarJan E. Jongma
gebruikerJan E. Jongma
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerThomas B. IJsenbeek
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Eerks Jongma


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0005v van 10 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: op de hoek bij de Kettingsbrug]1600‑00‑00 gghuis
koperburgemeester van Franeker Salomon Jongma te Franeker de Hoge Tinne
huurder gedeelte pakhuisde weduwe van wijlen Thomas IJsenbeek
naastligger ten oostenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHendrik Wybes
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoper q.q.Augustinus Robbertus van Dalzen, curator overnotaris
verkoperwijlen Jan Eerks Jongmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jongma, burgemeester van Franeker koopt 'de Hooge Tinne' of 'Zeeburg', op de hoek bij de kettingbrug. Voorheen door wl. de coopman Jan Eerks Jongma als eigenaar bewoond. Ten O. de straat, ten W. en N. de haven, ten Z. Hendrik Wybes (Blok?) Gekocht van de curator over de gerepudieerde boedel van wl. Jan Eriks Jongma. Losse goederen voor 54 cg., huis voor 1600 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0222r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: bij de Kettingsbrug op de hoek]3200‑00‑00 cghuis
koperAle Andries, gehuwd metde Hoge Tinne
koperTrijntie Gosses
huurder boven
huurder benedenvroedsman Pierre Peaux
huurder benedenCornelis Dirks Zijlstra havenmeester
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Block mr. blokmaker
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperburgemeester Salomon Jongma te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAle Andries x Trijntje Gosses koopt 'de Hooge Tinne' of 'Zeeburg' genaamd. Het bovenste gedeelte wordt thans door de Edel Mogende Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland in huur gebruikt en het onderste gedeelte door de mede-Vroedschap Pierre Peaux en de havenmeester Cornelis Dirks Zijlstra gehuurd, tot oude (12) mei 1784 en dus vrij op te leveren. Ten O. de algemene straat, ten Z. mr. blokmaker Hendrick W. Block, ten W. en N. de Haven. Gekocht van burgemeester van Franeker Salomon Jongma.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 165vPrinsenstraat 2huis
eigenaarAle Andries
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerP. Peaux
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerC. D. Zijlstra
huurwaarde50‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0184r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: bij de Kettingbrug]3200‑00‑00 cghuis
koperKlaas B. IJsenbeek brouwer en koopman Zeeburg
huurder van een gedeelte van de begane grondvroedsman P. Peaux 25‑00‑00 gg
huurder van een gedeelte van de begane grondC. D. Zijlstra havenmeester50‑00‑00 gg
huurder van een gedeelte van de begane grondJan D. Zeilmaker koopman25‑00‑00 gg
naastligger ten oostenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Blok mr. blokmaker
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperAle Andrieskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Bentes IJsenbeek, brouwer koopt huis genaamd 'Zeeburg'. Het bovenste deel is ledig, het onderste deel ofwel de pakhuizen, is deels verhuurd aan de vroedsman Pierre Peaux, deels aan de havenmeester C.D. Zijlstra en deels aan Jan D. Zeilmaker. Het pand is bezwaard met onderhoud van de kade ten W. en N. Ten O. de straat, ten W. en N. de haven, ten Z. mr. blokmaker Hendrik Wybes Blok. Gekocht van Ale Andries, voor 3200 cg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-023 , folio 165vPrinsenstraat 2huis
eigenaarClaas IJzenbeek
gebruikerClaas IJzenbeek
huurwaarde44‑00‑00 cg
gebruikerJ. D. Zeilmaker
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerP. Peaux
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerC. D. Zijlstra
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal119‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-022, pag. 121Prinsenstraat 2C. IJzenbeek


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0228v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKlaas IJzenbeek


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-023 , pag. 161Prinsenstraat 2Claas IJsenbeek 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-197Prinsenstraat 2Claas Bentes IJsenbeek... het laten breiden van 92 paar kousen, kwit. no. 8, 1 okt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-197, koffijschenker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-054; gebruiker Johannes Jans Panbakker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-197Prinsenstraat 2Klaas IJsenbeekKlaas IJsenbeekkoffyschenker
C-197Prinsenstraat 2Klaas IJsenbeekG Pettingapakhuis


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 100 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-197Prinsenstraat 2Sytske Heins, overleden op 2 januari 1822vrouw van Klaas IJzenbeek, pannenfabrikeur/societeithouder (Kettingbrug C 197), moeder van Anna, Janke, Eeke, Trijntje, allen vrijster, Nicolaas, kantoorbediende en afwezige Thomas Klazes IJzenbeek, kofschipper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 482Prinsenstraat 2Leden der Sociëteit Zeeburg Harlingenhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-197Prinsenstraat 2Almtje Dirks Blank... ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-197NoorderhavenSymon P Wink46 jkasteleinLeeuwardenm, protestant, gehuwd
C-197NoorderhavenAlmtie D Blank40 jWorkumv, protestant, gehuwd
C-197NoorderhavenWillem Wink3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-197NoorderhavenJetske Wink9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-197NoorderhavenWilhelmina Wink7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-197NoorderhavenCatharina Wink3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-197NoorderhavenAaltie Lanting20 jGroningenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-197Prinsenstraat 2Simon Petrus Wink... wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1862 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2OP DEN 2den AUGUSTUS
1862 LAG
TJARDUS HOUTSMA
ZOON VAN L HOUTSMA
DEN EERSTEN STEEN
AAN DEZE FABRIEK'
In 1988 hier herplaatst


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 482Prinsenstraat C-197Jan A. Sluik woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 482Noorderhaven C-192 Sociëteit Zeeburg woonhuis


1890 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2Den 19e Maart 1890
heeft
GERRIT JAN HOUTSMA
den eersten steen van deze
uitbreiding gelegd.'
In 1988 hier herplaatst


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 482Prinsenstraat 2 (C-192)Vereeniging Societeit Zeeburgwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Prinsenstraat 2E. v/d Plaatszetkastelein


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr.Societeit Zeeburg316


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr.Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg.829


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr.Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg.829


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2F. Schuilzeilmakerij, dekkleden- en tentenfabriek, scheepsuitrustinge


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Prinsenstraat 2F. (Fetze) Schuil


1983 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2ZEEBURG
Gerestaureerd
Voorjaar 1983
De Bazuin B.V.'


1988 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2DE GEDENKSTENEN, AFKOMSTIG
UIT DIT OUDE INDUSTRIEGEBIED
'DE 11-HOUTSCHUREN', ZIJN
HIER GEPLAATST BIJ DE BOUW
VAN DE 3000E WONING VAN DE
BOUWVERENIGING HARLINGEN
18 MAART 1988'


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Prinsenstraat 2rijksmonument 20622


2023
0.13005590438843


  terug