Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Prinsenstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerPrinsenstraat 68-ong 8-ong C-ongC-ong


Naastliggers vanPrinsenstraat 6
ten oostende Prinsenstraat
ten zuidenZuiderhaven 11
ten westende Zuiderhaven
ten noordenPrinsenstraat 4


aangrenzende stegen
adresheeft
Prinsenstraat 6Prinsensteeg ten noorden


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141r van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0140r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Baucke Fockes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0141r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 6Prinsenstraat WZ [staat: bij de Kettingbrug]461‑00‑00 GGhuis
koperBaucke Fockes kooltjer
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccama
naastligger ten westenhet huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccama
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperde curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaucke Fockes (Agricola?), kooltjer, koopt een huis omtrent de kettingbrug. Ten O. en N. de straten, ten W. en Z. het huis waar de Valk op de stok staat, en de uitgang van dat huis. Gekocht van de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe, voor 461 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193v van 6 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaucke Fockes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 6Prinsenstraat WZ [niet vermeld]1000‑00‑00 CGhuis
koperEybert Wybes, gehuwd metmr. blokmaker
koperUilckjen Wybes
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrand Heyns koopmande Nieuwe Pinas
naastligger ten westenIJsbrand Heyns koopman
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperBauke Fockes, gehuwd metkooltjer
verkoperTrijntie Oepkes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0041v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Nieuwe Pinas


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 6Prinsenstraat WZ [staat: achter de Nieuwe Pinas]550‑00‑00 CGhuis
koperTjepke Lykeles c.u.
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Nieuwe Pinas de Nieuwe Pinas
naastligger ten westenJan Cornelis
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperBauke Fockes Agricola c.u.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0260r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjepke Lykles mr. kompasmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0114r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjepke Lykles
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0234v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuurd Tjepkes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0083v van 20 sep 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat naar Sajen en Bajen


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNoorderhaven


1788 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 6 (noordgevel (Prinsensteeg)), HarlingenPrinsenstraat 6 (noordgevel (Prinsensteeg))Blok, Sjoe(r)d t'In het Jaar 1788
den 3 Juny is de eer&n
Steen gelegt door
Sjoed T. Blok'


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0072v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 6Prinsenstraat WZ1230‑00‑00 CGhuis
koperAnthony Zeverdig, gehuwd met
koperPietje Pieters
huurderAnthony Zeverdig
huurderPietje Pieters
naastligger ten oostenPrinsenstraat
naastligger ten zuidende weduwe van P. Peaux en zoon
naastligger ten westende weduwe van P. Peaux en zoon
naastligger ten noordenH. W. Blok
verkoperTjepke Sjoerds Blok, gehuwd met
verkoperYmkje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Zeverdig x Pietje Pieters kopen een huis in de Prinsenstraat. Ten O. die straat, ten Z. en W. wd. P. Peaux, ten N. H.W. Blok. Geen grondpacht. Gekocht van Tjepke Sjoerds Blok x Ymkje Pieters, voor 1230 CG.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0228v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Prinsenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: doorgaande straat]


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0255v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Prinsenstraat 6Prinsenstraat WZ1200‑00‑00 CGhuis
koperClaas Wierds, gehuwd metschuitschipper
koperAnna Sabina Jans
naastligger ten oostenPrinsenstraat
naastligger ten zuidende weduwe van P. Peaux
naastligger ten westende weduwe van P. Peaux
naastligger ten noordenHendrik Doornat
verkoperPietje Pieters Tuinstra, weduwe van
verkoperwijlen Antony Zeevaardig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Wierds, schuitschipper x Anna Sabina Jans koopt een huis in de Prinsenstraat, bewoond door de verkoper. Ten O. die straat, ten Z. en W. wd. Pierre Peaux en zoon, ten N. Hendrik Doornat. Geen grondpacht. Gekocht van Pietje Pieters Tuinstra wv Anthoni Zevaardig, voor 1200 CG.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 489Prinsenstraat 6wed. Klaas Wierds van der BergwinkelierscheHarlingenhuis (96 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 489Prinsenstraat C-193Klaas en Hendrik Johan Bleekerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 489Prinsenstraat C-188Tjerk Voskuilwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5087Prinsenstraat 6 (C-ong)Benjamin Vreedenburgwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Prinsenstraat 6 Sije Boomstra sr.winkelierf. 500f. 500


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6487
Prinsenstraat 6Foppe Torenbeek


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8522
Prinsenstraat 6Cornelis Torenbeek


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Prinsenstraat 6C. Torenbeeksigarenmaker
Prinsenstraat 6aJ. Leijenaarbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Prinsenstraat 6P.S. (Pieterina) Bontekoe wv Glashouwer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Prinsenstraat 6rijksmonument 20623


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5087Prinsenstraat 6
  terug