Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Raamstraat 74-043 4-044 F-017F-060


Naastliggers vanRaamstraat 7
ten westende Raamstraat
ten noordenRaamstraat 5


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten zuidensteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043Raamstraat 7huis en hoff
eigenaarReiner Fontein
gebruikerMeile Jacobs cum sociis
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043Raamstraat 7huis
eigenaarReiner C. Fontein
gebruikerb[urgem]r. Oosterveen
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043Raamstraat 7huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerburgemeester Wassenaer cum soc.
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043Raamstraat 7huis
eigenaarwed. Jan Tjerks
gebruikerwed. Jan Tjerks
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-043 Raamstraat 7Pier Wouters, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043Raamstraat 7huis
eigenaarPier Wouters
gebruikerPier Wouters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0053r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Willem Ypey c.s.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043Raamstraat 7huis
eigenaards. Mentes n.u.
gebruikerds. Mentes n.u.
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑07‑04 CG


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043Raamstraat 7huis
eigenaards. Mentes
gebruikerds. Mentes
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑07‑04 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-044, pag. 78Raamstraat 7 Mentes ds2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Albert Jans Bolman... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van wijk F-017; gebruiker is N. de Vries, 1814. (GAH204); id. van wijk F-056; gebruiker Teunis C. Furstenburg, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7N. de Vriesgebruiker wijk F-017; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-017Raamstraat 7A Bolman N de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1508Raamstraat 7Jan ValckenierzeehandelaarHarlingenhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Catharina Zoutmaatoud 61 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk F-016 en wijk F-017; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Dirk P Farretoud 62 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant der gereformeerden, wijk F-016/17; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Henke de Vriesoud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016, 17; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Susanna J Farretoud 33 jaar, geb Bennebroek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016/17; VT1839


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 366 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-017Raamstraat 7Catharina C. Zoutmaat, overleden op 22 juni 1843C.=Cornelia, 64 jr, geboren Enkhuizen 24/9/1778, overleden Zuiderhaven F 17, vrouw van Dirk Pieters Farret, NH-predikant (erft vruchtgebruik), moeder van Susanna-Johanna, Clemens-Zoutmaat, substituut griffier gerechtshof Amsterdam, Amarentia-Theodora, Pieter-Cornelis, theologisch candidaat en afwezige Pieter Dirks Farret (sinds 13 jr in het buitenland met onbekende verbijfplaats). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1508Zuiderhaven F-016Pieter Cornelis Farretwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3391Raamstraat 7 (F-060)Raphaël Paiswoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Raamstraat 7F. Leembrug137Café


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Raamstraat 7 Feitze Leemburgbierhuishouderf. 900f. 800


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7635
Raamstraat 7Barend de Groot


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10493
Raamstraat 7Cornelis de Groot


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 7C. de Grootfotograaf


1974 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Raamstraat 7Bouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Raamstraat 7rijksmonument 20625
  terug