Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 8 8-156 8-178 F-065 F-063
Naastliggers vanRaamstraat 8
ten oostende Raamstraat
ten zuidenRaamstraat 10
ten noordende Raamstraat


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMayke van der Laen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Claesses cherger


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan van Zeist


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230r van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 8Raamstraat WZhuis
 
koper door niaarJacob Popta koopman300-00-00 CG
geniaarde koperPytter Tjerks, gehuwd met
geniaarde koperGryttje Jans
toehaakeen zilveren ducaton tot verering van des verkopers zoontje
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenJarich Jacobs wijdschipper
naastligger ten westende hof van oud burgemeester Croese
naastligger ten noordende hof van oud burgemeester Croese
verkoperJan van Zeist


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-156Raamstraat 8huis
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerReiner Outgers
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-156Raamstraat 8huis
eigenaarJacob Popta erven
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-156 Raamstraat 8huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerAnjus Sjoerds
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-156 Raamstraat 8huis
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerAnjus Sjoerds
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-156 Raamstraat 8wed. Anjus Sjoerds, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-156 Raamstraat 8huis
eigenaarerv. Jacob Popta
gebruikerwed. Aukjen Sjoerds
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0221v van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 8Raamstraat WZhuis
 
koperYde Floris, gehuwd metpottenbakker450-00-00 CG
koperAukjen Geerts
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenTeunis van der Ley koopman
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Koen
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Koen
verkoperdr. Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Friesland


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenG. Wildeman predikant


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordends. G. Wildeman c.s.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0108v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 8Raamstraat WZhuis
 
koperPieter Annes, gehuwd metscheepstimmerman1100-00-00 CG
koperHiske Simons
huurderFloris Yedes
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
naastligger ten westenJurjen Ockes
naastligger ten noordends. Wildeman
verkoperAukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yede Floris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Pieter Annes, scheepstimmerman x Hiske Simons koopt huis Raamstraat, verhuurd aan Floris Yedes. Ten O. de Raamstraat, ten W. Jurjen Ockes, ten Z. de koper, ten N. de verkoper. Gekocht van Aukje Geerts wv Yede Floris.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0022v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 8Raamstraat WZhuis
 
koperSake Jochums van der Mey, gehuwd met560-21-00 GG
huurderwijlen wed. A. de Haas
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenJarig Annes van der Ley
naastligger ten westends. Wildeman
naastligger ten noordends. Wildeman
verkoperPieter Annes, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperHiske Simons
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Sake Jochums v.d. Mey x Janke Hendriks koopt huis. Ten O. de Raamstraat, ten Z. Jarig v.d. Ley, ten W. en N. ds. Wildeman. Gekocht van scheepstimmerman Pieter Annes x Hiske Simons voor 560 GG 21 st.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSake Jochems [staat: Jacobs]


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0025v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 8Raamstraat WZhuis
 
koperJan Philippus, gehuwd met300-00-00 GG
koperJohanna
huurderJochem Alberts c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenP. Coulbout
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
verkoperSaake Jochems van der Mey, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Japke Hendriks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Jan Philippus x Johanna... koopt huis wz. Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. en N. erven ds. Wildeman, ten Z. P. Coulbaut. Gekocht van Saake Jochums v.d. Mey, weduwnaar van Japke Hendriks, voor 300 gg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAndries van Hoek


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAndries van Hoek


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-178 Raamstraat 8Jan Philippus wed1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Jan Philippusovl voor 1815; wed. J.P. eigenaar en gebruiker van wijk F-065, gealimenteerd, 1814. (GAH204); J.P. begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Laas Laases Wijnalda... huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; gebruiker wijk F-110, timmerknegt; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-065Raamstraat 8Jan Philippus wedJan Philippus wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1504Raamstraat 8Gerrit Willems van den BosHarlingentimmermansknegthuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Geert Willems van den Bosch... HRL 1851 wijk D-139, wijk H-097; oud 50 jaar, geb Balk (!) en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Lijske Wiardaoud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-065; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Tetje Dirks Akkerboom... HRL, N.H., dv Dirk A., en Louisa Geerling; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; T.D.A. en Laas Wijnalda, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-065Raamstraat 8G W van der Bos stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-065RaamstraatGeert van den [der] Bosch [Bos]50 jBalkm, protestant, gehuwd, timmerman
F-065RaamstraatLijske Wiarda53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-065RaamstraatWillem van den [der] Bosch [Bos]18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman
F-065RaamstraatHarmanus van den [der] Bosch [Bos]16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-065RaamstraatJacobus van den [der] Bosch [Bos]14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-065RaamstraatSietske van den [der] Bosch [Bos]21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1504F-065 (Raamstraat)Fokke Wijmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1504F-063 (Raamstraat)Wed. en erven Fokke Wijmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1504Raamstraat 8 (F-063)Evert Kiers (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 8 Siebe Postgaarder havengelden
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 8M.Haanrangeerder ned. spoorw,


1965 - adresboekadresnaam
Raamstraat 8J. (Jacobus) ten Brug
  terug