Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rapenburg 1 3-114 3-136 G-ong G-ong
Naastliggers vanRapenburg 1
ten oostenRapenburg 3
ten zuidenhet Rapenburg


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0096v van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Knijff


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZkamer
 
koperburgerhopman Walingh Jansen Grauda 26-18-00 GG
huurderBerber Gerrits
naastligger ten oostenTjepke Seerps
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende Stad Harlingen: kamers
naastligger ten noordenTjepke Seerps
verkoperde Stad Harlingen: armvoogdij


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0096v van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZwoning
 
koperJasper Gerrits c.u.uurwerkmaker50-00-00 GG
naastligger ten oostende Gereformeerde* Gemeente: diaconie woning
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenRuird Bontekoe
naastligger ten noordende weduwe van Tiepke Gratema
verkoperoud hopman Walingh Jansen Grauda


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-114Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJacob Hendrix
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-114Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerJacobus Hendrix
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZhuis
 
koperGrietie Teunis, weduwe van100-00-00 CG
koperwijlen Wouter panbakker
huurderde koperse Grietie Teunis
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenRuurd Sybes Bontekoe
naastligger ten noordende erfgenamen van Tjepke Gratema
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietie Teunis wv Wouter Pyters?, pannebakker, koopt een woning op Rapenburg. Ten O. de diaconen der Ger. Gem., ten W. Ruurd Sybes Bontekoe, ten Z. de straat, ten N. erven Tjepke Gratama. Gekocht van Jaepjen Gerrits, voor 100 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-114 Rapenburg 1camer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerCornelis Fransen
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGrietje Teunis


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerSape Teunis
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarTaetske R. Bontekoe
gebruikerGerrit Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0064v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZhuis en weefwinkel
 
koperGrietje Rutgers, gehuwd met46-00-00 CG
koperCornelis Tromp
huurderCobes Flun koperslagersknecht0-09-00 CG
naastligger ten oostenSytske Gerrits
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenYede Wybes
naastligger ten noordende weduwe van Coenraad Bakker
verkoperAagje Rutgers, gehuwd met
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0099r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZhuis en weefwinkel
 
koperTjeerd Roelofs koopman40-05-00 CG
huurderde weduwe van Smit 0-10-00 CG
naastligger ten oostenZytske Gerryts
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenJohannes Eeuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaring Wiegers, gehuwd met
verkoperGrietje Ruths


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-136 Rapenburg 1Tjeerd Roelofs1-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1797Rapenburg 1Sipke Gerrits SpoelstraHarlingenwinkelierhuis (35 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797G-280 (Rapenburg)Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797G-295 (Kerkpoortstraat)Willem Tjerks Bekiusbakkerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797Rapenburg 1 (G-ong)Tjerk Bekiuswoonhuis
  terug