Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rapenburg 1 3-114 3-136 G-ong G-ong
Naastliggers vanRapenburg 1
ten oostenRapenburg 3
ten zuidenhet Rapenburg


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0380v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamers van de erven van Janke Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJacob Hendrix
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerJacobus Hendrix
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1camer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerCornelis Fransen
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-114 Rapenburg 1kamer
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerSape Teunis
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0184v van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende gedachte kopers Rimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0186r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZhuis bestaande uit een kamer en weefwinkel
 
koper door niaarBeerend Fok 167-00-00 GG
geniaarde koperRimmert Teunis, gehuwd metmr. scheepstimmerman
Antje Gerryts
huurderJan Beerns c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenRuth Tjerks
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende gedachte kopers Rimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordende weduwe van Hans Jetses
Tjepke Gratema, administratorkoopman
Bernardus Dreyer, administratoren over de goederen engerechtsfiscaal
verkoperde kinderen van Hein Reinders, gehuwd metopzichterWorkum
Geertje Martens, aanbestorven vanWorkum
Attie Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Fok, bontwever, koopt tevens, na niaar ratione sanguinis tegen Rimmert Teunis, een huis in de STRAAT Rapenburg, aan en achter het vorig gekochte huis. Het is een kamer met weefwinkel en zolder, bewoond door Jan Beerns. Ten O. Roelof? Tjerks, ten W. de koper met een mandelige gevel, ten Z. de straat, ten N. wd. Hans Jetses. Gekocht van de zelfden als voren, voor 167 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0092v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0170r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0309v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tromp


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0088r van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0099r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZhuis en weefwinkel
 
koperTjeerd Roelofs koopman40-05-00 CG
huurderde weduwe van Smit 0-10-00 CG
naastligger ten oostenZytske Gerryts
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenJohannes Eeuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaring Wiegers, gehuwd met
Grietje Ruths


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0078r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 55, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Johannes van Zeist


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-136 Rapenburg 1Tjeerd Roelofs1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0093r van 25 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 1Rapenburg NZ wijk G-280huis
 
koperAntoon Bruins 20-15-00 CG
naastligger ten oostenSytze Gerrits
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenBruin Antoon
naastligger ten noordenAtze Lubbes
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1797Rapenburg 1Sipke Gerrits SpoelstraHarlingenwinkelierhuis (35 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797G-280 (Rapenburg)Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797G-295 (Kerkpoortstraat)Willem Tjerks Bekiusbakkerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797Rapenburg 1 (G-ong)Tjerk Bekius
  terug