Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRapenburg 13-114 3-136 G-ongG-ong


Naastliggers vanRapenburg 1
ten oostenRapenburg 3
ten zuidenhet Rapenburg
ten westende Kerkpoortstraat


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201r van 22 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Jan Knijff


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamers van Jan Knijff


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0096v van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jan Knijff


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ26‑18‑00 GGkamer
koperburgerhopman Walingh Jansen Grauda
huurderBerber Gerrits
naastligger ten oostenTjepke Seerps
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende stad Harlingen: kamers
naastligger ten noordenTjepke Seerps
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0130r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hopman Grauda


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ50‑00‑00 GGwoning
koperJasper Gerrits c.u.uurwerkmaker
naastligger ten oostende Gereformeerde* Gemeente: diaconie woning
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenRuird Bontekoe
naastligger ten noordende weduwe van Tiepke Gratema
verkoperoud hopman Walingh Jansen Grauda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-114Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJacob Hendrix
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-114Rapenburg 1kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerJacobus Hendrix
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ100‑00‑00 CGhuis
koperGrietie Teunis, weduwe van
koperwijlen Wouter pannenbakker
huurderde koperse Grietie Teunis
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenRuurd Sybes Bontekoe
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietie Teunis wv Wouter Pyters?, pannebakker, koopt een woning op Rapenburg. Ten O. de diaconen der Ger. Gem., ten W. Ruurd Sybes Bontekoe, ten Z. de straat, ten N. erven Tjepke Gratama. Gekocht van Jaepjen Gerrits, voor 100 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-114Rapenburg 1camer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerCornelis Fransen
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietje Teunis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-114Rapenburg 1kamer
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerSape Teunis
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-114Rapenburg 1kamer
eigenaarTaetske R. Bontekoe
gebruikerGerrit Jansen
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0186r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuth Tjerks


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Fransen


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0064v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ46‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperGrietje Rutgers, gehuwd met
koperCornelis Tromp
huurderCobes Flun koperslagersknecht0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenSytske Gerrits
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenYede Wybes
naastligger ten noordende weduwe van Coenraad Bakker
verkoperAagje Rutgers, gehuwd met
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0099r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ40‑05‑00 CGhuis en weefwinkel
koperTjeerd Roelofs koopman
huurderde weduwe van Smit 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenZytske Gerryts
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenJohannes Eeuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaring Wiegers, gehuwd met
verkoperGrietje Ruths


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-136, pag. 63Rapenburg 1Tjeerd Roelofs1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0093r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytze Gerrits


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1797Rapenburg 1Sipke Gerrits SpoelstrawinkelierHarlingenhuis (35 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1797Rapenburg G-280Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1797Kerkpoortstraat G-295Willem Tjerks Bekiusbakkerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1797Rapenburg 1 (G-ong)Tjerk Bekiuswoonhuis
  terug