Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 15(niet bekend)(niet bekend)G-285*G-302


Naastliggers vanRapenburg 15
ten oostenRapenburg 17
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 13


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Jan Jansen Klein... Trijn tje Jans Roorda, geb 1801 HRL, ovl onder de geslnm: ''Jan Jansen Klein'', N.H., wever, ovl wijk G-285, gealimenteerd in 812, zv Jan Jansen en Feykje Eppens; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1812, huw 1823, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Atze Pieters Bergsma... Kerk HRL 1801, 1804, 1808, 1811, BS geb 1811, huw 1815, ovl 1830, ovl 1837, huw 1842; gebruiker van wijk G-285, wewer; eigenaar is M. Vink, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Minne Vink... Marten Fokkes vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-110, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-285; gebruiker Atse P. Bergsma, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-285Rapenburg 15M Vink Atze P Bergsma wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1792Rapenburg 15Hendrik NielsenHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Hendrik Nielsen... huw 1848, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-305; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-285; VT1839; H.N. eigenaar van perceel nr. 1792 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 479, huis, 42 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Jezebelle Kleinoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-285; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Sierk Laases Wijnalda... Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1821, huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-285Hendrik Nielsen41 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-285Jezabelle Klein37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-285Stoffel Nielsen10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-285Johannes Nielsen10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-285Fokke Nielsen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-285Johanna Nielsen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-285Zaakje Nielsen5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-285Rapenburg 15Tietje Hendriks Nielsen, overleden op 28 oktober 18421 1/2 jr (geboren 17/2/1841), overleden Achter Grote Kerk G 285. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Hendrik Hendriks Alkema... wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Janke Johannes van der Velde... H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Jantje Hiddes Houtsma... 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285; oud 37 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1792Rapenburg G-285Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-285Rapenburg 15Tjeske Lieuwes de Jong... Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-285Rapenburg 15Eene woning op Rapenburg, gedeeltelijk verhuurd aan G., Eelkema. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3712Rapenburg G-302Pieter Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3712Rapenburg 15 (G-302)Johannes Th. Moonen (te Huizum)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 15Joh. Jellemawafelbakker
  terug