Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 164-0604-0594-058H-047H-047


Naastliggers vanRapenburg 16
ten oostenRapenburg 18
ten westenRapenburg 14
ten noordenhet Rapenburg


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0231v van 4 okt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg300‑00‑00 gghof met prieel
koperdr. Nicolaus Dyonisius
naastligger ten oostenCornelis Ariens Isselmonde
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Gerrits Braem apotheker
naastligger ten noordenRapenburg [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Jan Jochems c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Nicolaus Dionisius koopt een hof met bomen etc. en een prieel, op Rapenburg. Ten O. Cornelis Ariens Isselmond?, ten W. Claes Gerrits Braam, apotheker. Gekocht van de oud-burgerhopman Jan Jochems, voor 300 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0031r van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ, op450‑00‑00 ggkamer en tuin of hof
kopergezworen gemeensman en oud burgemeester Geurt Joostes Cartou
naastligger ten oostenNanne Hiddes gerechtsbode
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenNicolaes Bramius
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoper van 1/2de crediteuren van wijlen Idsert van Hittinga
verkoper van 1/2Claes van Hittingaoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeurt Joostes Cartou, gezw. gemeensman en oud-burgemeester, koopt een camer en tuin of hof met bomen etc. op Rapenburg. Ten O. Nanne Hiddes, gerechtsbode, ten W. Nicolaus Bramius, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van de crediteuren van w. Idsert van Hittinga voor 1/2, en oud-luitenant Claes van Hittinga voor 1/2, voor 450 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0178v van 15 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg500‑00‑00 gghof met prieel en voor een kamer
kopervroedsman Pouwels Jansen Wiltvangh, gehuwd metwijnkoper
koperGrietie Siouma
naastligger ten oostende hof van Nanne Hiddes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenClaes Gerryts Braem apotheker
naastligger ten noordenstraat
verkoperoud burgemeester Geert Joostes Cartoubouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPouwels Jansen Wiltvangh, mede-vroedschap en wynkoper x Grietie Siouma koopt een hof met prieel en een camer ervoor, op Rapenburg. Ten O. de hof van Nanne Hiddes, ten W. Claas Gerryts Braam, apotheker, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Geert Joostes Cartou, oud-burgemeester en nu bouwmeester, voor 500 gg.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091v van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Zuiderstadsvesten205‑07‑00 gghof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidere
koperClaes Willems
naastligger ten oostende hof van Albert Acker koopman
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenGaverinus Braem apotheker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems koopt een mooie hof met bomen etc, prieel en belvedere, aan de Z..Stadsvesten en vandaar strekkende tot de camer waarvan de in- en uitgang op Rapenburg is. Ten O. de hof van Albert Acker, ten W. Gaverius Braam, apotheker, ten Z. de Stadsvesten. Gekocht van de oud-burgemeester Paulus Wiltfang, voor 205 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0238v van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ130‑14‑00 gghof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noorden
koperburgerhopman Theotardus Lantingh notaris
naastligger ten oostende hof van Albert Acker
naastligger ten zuidenstadszuidervesten
naastligger ten westenGaverius Braem apotheker
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperde desolate boedel van oud burgemeester Paulus Wiltvangh


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ strekkende van de stadsvesten tot aan de straat340‑00‑00 cghof met zomerhuis en een kamer daarachter ten noorden
koperGilles Vermeersch, gehuwd metkoopman
koperMarijke Fontein
naastligger ten oostende hof van Gilles Vermeersch
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende hof van Ewert Jansen* Oosterbaan
naastligger ten noordenstraat
verkoperLucretia van Viersen, weduwe van
verkoperwijlen Theotardus Lantinghcommies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch, hopman x Marijke Fontein koopt een hof met zomerhuis en erachter ten N. een camer, op Rapenburg, strekkende v.d. Stadsvesten tot aan die straat. Ten O. de hof van koper, ten W. de hof van Evert Oosterbaan, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Verkoper is...? van Viersen wv Theotardus Lantingh, commies ter secretarie bij de Admiraliteit van Friesland, voor 340 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-060Rapenburg 16hof
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-060Rapenburg 16hoff
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerH. Wijngaerden
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-060Rapenburg 16hof
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerontvanger Roorda
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 16hoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerontfanger Roorda
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 16hof
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 16hof
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0068r van 24 apr 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ 14/16999‑19‑00 cggemaakte woning waarin vijf woningen, met elf voeten tuin
koperGerryt Jans, gehuwd metmr. bontwever
koperSjoerdtjen Dirks
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Roorda
naastligger ten zuidende tuin van Harmanus Portier
naastligger ten westenHeyn Wytses*
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperHermanus Portier, gehuwd met
verkoperFroukjen Claases Braam


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0082r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ 14/161000‑00‑00 cgaaneengemaakte woningen met elf voeten tuin
koperGooitjen Stinstra medicinae doctor
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Roorda
naastligger ten zuidende tuin van Gooitjen Stinstra
naastligger ten westenHein Wytses
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperGerryt Jansen, gehuwd metmr. bontwever
verkoperSjoerdtje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitje Stinstra, med. dr. koopt enige aanelkaar gebouwde woningen op Rapenburg. Ten O. wd. Jan Roorda, ten W. Hein Wytses, te Z. de tuin van de koper, ten N. de straat. Van Die tuin behoort over de hele breedte 11 voeten grond bij de door Gerryt Jansen gekochte woningen. Zie de voorwaarden. Gekocht van Gerryt Jansen, mr. bontwever x Sjoerdtje Dirk, voor 1000 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 16hof
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0018r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ aan de stadsvesten1050‑00‑00 cghuis, tuin en zomerhuis
koperJohannes Evouds Frank hovenier
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde heer Jacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ewouds (Frank), hovenier, koopt een huis en tuin met zomerhuis op Rapenburg. Ten O. Jan Wax, vroedsman, ten W. wd. en erven van dr. G. Stinstra, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob Roorda, koopman, voor 1050 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-058Rapenburg 16huis en tuin
eigenaarJohannes Vrank
gebruikerSimon Hendriks
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0157r van 15 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ600‑00‑00 cghuis en gedeelte van een hof
koperSimon Jelles arbeider
naastligger ten oostenGerben Jans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJohannes Frank koopman
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJohannes Frankkoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-058Rapenburg 16huis en tuin
eigenaarSimon Tjerks
gebruikerSimon Tjerks
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerHarm. van Rooyen
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerOege Jans wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑03‑14 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0235v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 16Rapenburg ZZ wijk H-028227‑00‑00 cghuis en tuin
koperSchelte Piers mr. huistimmerman
naastligger ten oostenBauwke J. Koms
naastligger ten zuidenJ. Straus
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperSymon Tjerks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-058 , pag. 79Rapenburg 16Schelte P. van der Hoeven 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Marten ClaasenM.C. vrouw gebruiker van wijk H-047, eigenaar Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-047Rapenburg 16Gereformeerde Diaconievrouw Marten Klaasen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1803Rapenburg 16 Hervormde Diacony Harlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Aukje Stoker... ovl 1846 1853 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk H-052; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-047; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Geert Poppes Valderpoort... BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1853; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk H-047; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-047Geert Valderpoort40 jverwersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
H-047Aukje Stooker46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-047Poppe Valderpoort8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-047Neeltie Valderpoort18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-047Geertje Valderpoort15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-047Rapenburg 16Geert Foppes Valderpoort, overleden op 29 december 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 5/5/1799), verver, overleden Rapenburg H 47, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Douwe Rienks Brouwer... 1821; 1824 huwelijken, ovl 1843, huw 1844, ovl 1865, B.S Barradeel huwafk. 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-322; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Maria Barendsma... Rooms Katholiek, wonende te HRL 1840; BS huw 1818, ovl 1840, huw 1844, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-087; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1803Rapenburg H-047Johannes Daum woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1803Rapenburg H-047 Hervormde Diaconie woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5064Rapenburg 16 (H-047)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 16K. Nielsentransportarbeider  terug