Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 18 4-057 4-058 H-048 H-046
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 18 4-058 4-058 H-048 H-046
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 18 4-059 4-058 H-048 H-046
Naastliggers vanRapenburg 18
ten oostenRapenburg 20
ten westenRapenburg 16
ten noordenhet Rapenburg


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0091r van 12 jul 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijff
1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0076r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg ZZtwee kamers
 
koperGillis Vermeersch koopman40-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende molenaar
naastligger ten zuidenGillis Vermeersch
naastligger ten westende kamer van commies Lantingh commies
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Wybe Wybes Panninga, curator ex testamento
verkoper q.q.Baucke Fockes, curatores ex testamento overkooltjer
verkoperYde Sjoerds, zoon van
verkoperSjoerdt Feickestrekveerschipper op Dokkum


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Gilles Vermeersch
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pieters cum soc.
gebruikerJan Pieters cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
4-058Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
4-059Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerwed. Minse Folkerts
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pieters cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
opmerking1720 den 3 mey door ulke hendriks frou de helft betaelt 3-12-0
opmerkingden 23 augustes van jan pieters 1/2 betaelt 3-12-0
4-058Rapenburg 18kamer
eigenaarGillis Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
aansl. huurw. voldaan--
4-059Rapenburg 18kamer
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerCornelis Fransen
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-10-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pyters cum soc.
gebruikerJan Pyters cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18kamer
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerGilles Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
4-059 Rapenburg 18kamer
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerwed. Tjepke bootsgez.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerTrijntie Sipkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerWijnant Gerryts
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG
4-059 Rapenburg 18hoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerontfanger Roorda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-057 Rapenburg 18Albert Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerAlbert Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-058 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG
4-059 Rapenburg 18hof
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0068r van 24 apr 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Roorda
1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0082r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Roorda
1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0018r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg ZZ aan de stadsvestenhuis, tuin en zomerhuis
 
koperJohannes Evouds Frank hovenier1050-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde heer Jacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ewouds (Frank), hovenier, koopt een huis en tuin met zomerhuis op Rapenburg. Ten O. Jan Wax, vroedsman, ten W. wd. en erven van dr. G. Stinstra, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob Roorda, koopman, voor 1050 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0295r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg ZZhuis en gedeelte tuin
 
koperCornelis Saakes, gehuwd met300-00-00 CG
koperRinske Fransen
naastligger ten oostende verkoper Johannes Frank
naastligger ten zuidende verkoper Johannes Frank
naastligger ten westende weduwe van dr. Stinstra
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJohannes Frank


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0264r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg ZZdubbel huis met tuin
 
koperGerben Pieters, gehuwd metmetselaarsknecht350-00-00 GG
koperSjoukjen Reins
huurder oostJan Bruins 28-00-00 CG
huurder westEngbert Bruining 22-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenRapenburg
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Pieters, metzelaarsknegt x Sjoukjen Reins kopen dubbel huis onder een dak met de hovinge daar bij zijnde, op Rapenburg. Het oostelijke gedeelte door Jan Bruins voor 28 cg., het westelijke gedeelte door Engbert Bruining c.u. voor 22 cg. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Johannes Frank, ten N. de straat. Gekocht van Jan Wax, mede raad in de vroedschap, voor 350 gg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg ZZ aan de stadsvestendubbel huis en hof
 
koperClaas Simons briefbesteller20-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSimon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperGerben Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Simons, briefbesteller, koopt een dubbel huis en hof op Rapenburg aan stadsvesten. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Simon Tjerks, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Gerben Pieters, mr. metselaar, voor 20 gg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Niesje Tammes
1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg wijk H-052huis
 
koperNiesje Tammes, weduwe van203-00-00 CG
koperwijlen Bauke Jans Komst
huurderde weduwe van Piet Kummel 0-12-00 CG
naastligger ten oostenRapenburg wijk H-052 (moet zijn H-053?)
naastligger ten zuidenRapenburg wijk H-051
naastligger ten westenSymon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0235v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauwke J. Koms
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-058 Rapenburg 18Schelte P van der Hoeven1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Schelte Piers van der Hoeff... (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. Croes, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-048, gebruiker is Swerus P. Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204); S.P. v. d. H., Meester Huistimmerman, wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Swerus Pieters Bakkergeb 1757 HRL, ovl 16 mrt 1820 HRL, huwt met Gerritje Gerrits, bakker, kind: Sjoukje Zweres B., geb 1800 HRL; BS ovl 1820; 1832 overlijdens; gebruiker van wijk H-048, sjouwer; eigenaar is Schelte vd Hoef, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-048Rapenburg 18Schelte van der Hoef Swerus P Bakker sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1802Rapenburg 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en tuin (166 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
H-048Rapenburg 18Woning en tuin op Rapenburg, gebruiker Pier, Dekker. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
adressoortbedraggebruik
H-048Rapenburg 18provisionele en finale toewijzingfl. 36woning met tuin op Rapenburg H-048
 
verkoperSimon Boon
koperJacob Allerds Wiersma


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
H-048Rapenburg 18Huizinge en tuin op Rapenburg. Finaal verkocht op 19 jun 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Djieuwke Bielsmaoud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-048; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-048Durk Wiebrens Jansen34 jBolswardm, protestant, gehuwd, kuipersknegt
H-048Djeuwke Bielsma37 jBolswardv, protestant, gehuwd
H-048Wybren J Jansen4 jBolswardm, protestant, ongehuwd
H-048Jan J Jansen2 jBolswardm, protestant, ongehuwd
H-048Baukje Jansen11 jBolswardv, protestant, ongehuwd
H-048Pietje Jansen7 jBolswardv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87 van 18 mei 1841
adressoortbedraggebruik
H-048Rapenburg 18koopaktefl. 200woning op Rapenburg H-048
 
verkoperJacob Allerts Wiersma
koperLambertus Rimkema


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-048Rapenburg 18Rimke Lamberts Rimkema, overleden op 23 mei 184340 jr, geboren Sneek 29/7/1802, overleden Rapenburg H 48, man van Jetske Alberts Bakker, vader van minderjarige Sjoukje Rimkes Rimkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Aafke Arink... ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Dirk Wybrens Jansen... G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk H-048; ... (alles)


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-048Rapenburg 18Maria Andries Bandsma, overleden op 5 juni 1856dochter van Andries Bandsma, schoenmakersknecht (Rapenburg H 48) en Johanna Vink, zuster van minderjarige Jurien, Hermanus en Johannes Andries Bandsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5065Rapenburg 18 (H-046)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 18A.Lolkemagrondwerker
  terug