Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 20 4-060 4-059 H-049 H-044
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 20 4-061 4-059 H-049 H-ong
Naastliggers vanRapenburg 20
ten oostenRapenburg 22
ten westenRapenburg 18
ten noordenhet Rapenburg


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0091r van 12 jul 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 20Molenapd ZZ [staat: Rapenburg]twee kamers aan elkaar
 
koperTieerd Hylckes c.u.260-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van de koper Tieerd Hylckes
naastligger ten westende andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijff
naastligger ten noordenMolenstraat
verkoperburgerhopman-kolonel Jan Willems Knijff c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Schelte Juriens Fontein, rentmeester van Harlingen, koopt een camer wz. Nieuwe Kerkstraat of Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Lanting, ten W. de hof van wd. Pytter Walings, ten N. een steeg. Gekocht van de curatoren over de boedel van ?, ten profijte van Armenvoogden voor 1/2, en Jacob van ..? x Siouckien ..? voor 1/2, voor 171 gg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLantingh commies


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0076r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende molenaar


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0076r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 20Rapenburg ZZtwee kamers
 
koperGillis Vermeersch koopman40-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende molenaar
naastligger ten zuidenGillis Vermeersch
naastligger ten westende kamer van commies Lantingh commies
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Wybe Wybes Panninga, curator ex testamento
verkoper q.q.Baucke Fockes, curatores ex testamento overkooltjer
verkoperYde Sjoerds, zoon van
verkoperSjoerdt Feickestrekveerschipper op Dokkum


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-060Rapenburg 20hoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-061Rapenburg 20huis
eigenaarwed. Frans Jacobs
gebruikerwed. Frans Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-060Rapenburg 20hoff
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerH. Wijngaerden
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720
4-061Rapenburg 20huis
eigenaarHans Jochems
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-060 Rapenburg 20hoff
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerontvanger Roorda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
4-061 Rapenburg 20huis
eigenaarHans Jochems
gebruikerHans Jochems
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-060 Rapenburg 20huis
eigenaarHans Jochems
gebruikerHans Jochems
opmerkingpauper
4-061 Rapenburg 20hoff
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-060 Rapenburg 20huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHarm. Portier
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG
4-061 Rapenburg 20hof
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHarm. Portier
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0204r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeer Jacob Roorda


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0018r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0018r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 20Rapenburg ZZ aan de stadsvestenhuis, tuin en zomerhuis
 
koperJohannes Evouds Frank hovenier1050-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde heer Jacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ewouds (Frank), hovenier, koopt een huis en tuin met zomerhuis op Rapenburg. Ten O. Jan Wax, vroedsman, ten W. wd. en erven van dr. G. Stinstra, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob Roorda, koopman, voor 1050 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0295r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoper Johannes Frank


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0264r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstadsvesten


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0264r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 20Rapenburg ZZdubbel huis met tuin
 
koperGerben Pieters, gehuwd metmetselaarsknecht350-00-00 GG
koperSjoukjen Reins
huurder oostJan Bruins 28-00-00 CG
huurder westEngbert Bruining 22-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenRapenburg
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Pieters, metzelaarsknegt x Sjoukjen Reins kopen dubbel huis onder een dak met de hovinge daar bij zijnde, op Rapenburg. Het oostelijke gedeelte door Jan Bruins voor 28 cg., het westelijke gedeelte door Engbert Bruining c.u. voor 22 cg. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Johannes Frank, ten N. de straat. Gekocht van Jan Wax, mede raad in de vroedschap, voor 350 gg.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstadsvesten


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 20Rapenburg ZZ aan de stadsvestendubbel huis en hof
 
koperClaas Simons briefbesteller20-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSimon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperGerben Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Simons, briefbesteller, koopt een dubbel huis en hof op Rapenburg aan stadsvesten. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Simon Tjerks, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Gerben Pieters, mr. metselaar, voor 20 gg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 20Rapenburg wijk H-052 (moet zijn H-053?)woning
 
koperNiesje Tammes, weduwe van203-00-00 CG
koperwijlen Bauke Jans Komst
huurderde weduwe van Jacobus Faust 22-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende koper Niesje Tammes
naastligger ten westende koper Niesje Tammes
naastligger ten noordenstraat
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRapenburg wijk H-052 (moet zijn H-053?)


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Tjerks


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0259r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchelte Piers van der Hoeve


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-059 Rapenburg 20Jelle Wildschut1-00-00 CGhuis en tuin


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Albertis Rein Mentes... 1800-1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-016, Hervormd Leeraar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-049; gebruiker Doeke Jans, tuin, 1814. (GAH204); Weleerwaarde Zeer Geleerde Heer A.R.M., Bedienaar des ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Bartel Dirks Hoveniergeb 27 jun 1810 HRL, ovl 11 okt 1814 HRL; wijk H-049, zv Dirk Jans en Grietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Doeke Jansgebruiker van wijk H-049, tuin, eigenaar is A.R. Mentes, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-049Rapenburg 20A R Mentes Doeke Jans tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1800Rapenburg 20Hendrik Baukes KomstHarlingenherbergierhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Gerrit Plantingageb 1789 Rinsumageest, ovl 20 mrt 1849 HRL, ongehuwd, werkman, zv Tjitze P, en Minke ... ; BS ovl 1849; oud 55 jaar, geb Hallum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-049Gerryt T Plantinga55 jHallumm, protestant, weduwnaar, geen
H-049Geertje Plekker43 jMidlumv, protestant, weduwe
H-049Nikolaas Fontein23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, boekbindersknegt


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 20Eeke Johannes Nielsen, overleden op 27 mei 18419 wk, overleden Rapenburg H 49. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 20Johannes Jans Dijkstra, overleden op 2 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 9 mnd (geboren 24/10/1845), overleden Rapenburg H 49. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 20Rinske Knoop, overleden op 25 april 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 6/3/1827), overleden Rapenburg H 49, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Cyprianus Reinaldus Germans... 10 en 17mei189, uurwerkmaker in 1851, Rooms Katholiek, Vst 12 mei 1852 uit St. Nicolaasga, ovl wijk H-049, zv Jacobus G, en Regina Huberts; BS huw 1829, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Geertje Plekker... B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1800H-049 (Rapenburg)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
H-049Rapenburg 20Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan G., Dijkstra. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1800H-044 (Rapenburg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
H-044Rapenburg 20provisionele en finale toewijzingfl. 500twee woningen aan het Rapenburg H-043 en H-044
 
verkoperHein de Groot (te Rotterdam)
verkoperGerardus Burghart (te Rotterdam, gehuwd met Hermina de Groot)
verkoperJan Pieters Schaafsma
koperFa. Broersma
firmantGosen Broersma
firmantHendrikus Broersma


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5066Rapenburg 20 (H-ong)fa. gebr. Broersmawoonhuis
  terug