Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 3 (niet bekend) (niet bekend) G-281 G-296
Naastliggers vanRapenburg 3
ten oostenRapenburg 5
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 1


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0186r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRuth Tjerks


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0099r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZytske Gerryts


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0020r van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0093r van 25 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSytze Gerrits


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Sytze Gerrits Willekes... te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-281Rapenburg 3Sytze G Willekes Johannes Jekel wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1796Rapenburg 3wed. Jan Dirks DijkstraHarlingensleperschehuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Maaike IJverson... bev.reg. HRL 1851 wijk H-073; oud 30 jaar, (vnm: Meyke), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-281; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-281Sjoerd Lepstra26 jMakkumm, protestant, gehuwd, schoenmaker
G-281Meyke Yverzen30 jSexbierumv, protestant, gehuwd
G-281Pieter Lepstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-281Rapenburg 3Frans Lepstra, overleden op 26 augustus 18422 jr, overleden Rapenburg G 281. (Certificaat van onvermogen nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-281Rapenburg 3Trijntje Lepstra, overleden op 4 november 1842ruim 1 jr (geboren 23/7/1841), overleden Rapenburg G 281. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 47) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Aaltje de Wit... en Clara Hendriks (Vaster); BS huw 1843, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Antje Pieters Sijtsmageb 14 sep 1792 Achlum, ovl 16 apr 1875 HRL, huwt met Lodewijk A. Hoek, N.H., dv Pieter S, en Rinske Hettes; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Lodewijk Adams Hoekgeb 3 mei 1799 Midlum, ovl 17 jul 1860 HRL, huwt met Antje P. Sijtsma, N.H., sjouwer in 1851, zv Adam H, en Metje Lodewijks; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1796G-281 (Rapenburg)wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1796G-296 (Rapenburg)Benjamin de Vriespakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1796Rapenburg 3 (G-296)Benjamin I. de Vries (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rapenburg 3 Sijbe Kwastleerlooier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug