Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 44-067 4-064 H-039H-053
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 44-067 4-064 H-289H-308


Naastliggers vanRapenburg 4
ten oostenRapenburg 6
ten westenRapenburg 2
ten noordenhet Rapenburg


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ [staat: Hollandse tuin]90‑00‑00 GGledige plaats met no. 5
koperEvert Ruyrdts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendricus Cesarius met advies van zijn vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruuirds koopt een ledige plaets in de Hollandsche Tuin, met het nr. 5. Gekocht van Hendricus Caesarius, gesterkt met zijn vader, voor 90 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4in de zuider nieuwe stad achter de kerk op de Hollandse tuin1100‑00‑00 GGhuis met 3 kamers aanelkaar staand
koperPytter Fransen de Boer
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenIpe Meinnerts
naastligger ten zuidenHans Lamberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMolenaarspad
verkoperEvert Ruirdts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Fransen de Boer koopt een hof met 3 camers aanelkaar, achter de kerk, op de Hollandsche Tuin in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. Ipe Meinerts, ten W.?, ten Z. Hans Lamberts, ten N. het Molen(aars)pad. Gekocht van Evert Ruurds, voor 1100 gg. en 1 zilveren ducaton.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0269r van 5 sep 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Jan Kniff


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0057v van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Jansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0094v van 21 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarcke Sierx


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0271r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ160‑00‑00 CGhuis en hof
koper door niaarLambert Hansen, en zijn zusterorganist
koper door niaarMarike Hanses, weduwe van
koper door niaarwijlen Schelte Scheltes bakker
geniaarde koperHarmen Harmens, gehuwd metmr. bontwever
geniaarde koperTrijntje Jans
toehaakeen zilveren lepel van 3-00-00 CG tot een verering
huurderAlle Jansen c.soc.
naastligger ten oostenTomas Beerns
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenM. van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJan Clasenestrikbakker te Makkum


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026r van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Hansen organist


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ240‑00‑00 CGhuis met een hof daarachter
koperGerrit Beernts c.u.bontwever
naastligger ten oostenTomas Berents
naastligger ten zuidenstadtsvesten
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperLambert Hansenorganist


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Beernts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit wever


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0058v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0054v van 3 jul 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Gerryts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4huis
eigenaarwed. Beernt Kock
gebruikerwed. Beernt Kock
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0174r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerrits


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0265r van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0069v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0268v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0373v van 4 dec 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Jans


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Jans


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0274v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ achter de grote kerk135‑15‑00 CGhuis
koperCornelis Arjens Jonker koopman
huurderGrietje Jans 27‑00‑00 CG
huurderwijlen Cornelis Sipkes
naastligger ten oostenJacobus Riet
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenG. Piekenga
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Poppe Persijn, curator overkoopman
verkoperwijlen Gerrit Jansbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker, koopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0006r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ achter de grote kerk200‑00‑00 CGhuis
koperPieter Geerts, gehuwd metwolkammersknecht
koperFritske Jarigs
huurderBente B. Hankes c.u.
naastligger ten oostenJacobus Riet
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenG. Piekenga
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperCornelis Arjens Jonker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-066 , pag. 55Rapenburg 4Pieter Alberts, 79 jaar, gehuwd(leeftijd en getrouwd met dezelfde pen doorgehaald)


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof moutmaker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0123v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ148‑00‑00 CGhuis
koperJan Dijkstra, gehuwd metsleper
koperJohanna Camps
huurderClaas Alberts
naastligger ten oostenAnthoon Bruins
naastligger ten oostenJacob Riet
naastligger ten zuidenJacob Riet
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/3Geert Roelofs
verkoper van 1/3Houkje Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Feike Dirks
verkoper van 1/3Neinke Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Faber


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064, pag. 80Rapenburg 4Pieter Geert0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Pieter Geerts Ludinga... in 1819; BS ovl 1819; 1840 overlijdens, ovl 1850, ovl 1865, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk H-039, wolkammersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-039Rapenburg 4Pieter G Ludinga Pieter G Ludinga wolkammersknegt


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 5 sep 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-039Rapenburg 4koopaktefl. 90huis H-039
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
koperEeltje Hanses Rispens
cessionarisHarmanus Omans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1812Rapenburg 4Bernardus Heins DrostwinkelierHarlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Akke Jans Roodtje... BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Albert van der Ploeggeb 1810 HRL, ovl 11 okt 1840 HRL, gepensioneerd militair, ongehuwd, zv Teye Alberts vdP, en Elisabeth Smal; BS ovl 1840; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Hendrik Harmens Weghuis... van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Hinke Gerrits Kleihuisgeb 1765 HRL, ovl 2 aug 1840 HRL, ongehuwd, dv Griet Gerrits K; BS ovl 1840; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Jarig Jans Dijkstra... huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Johanna Willems Meyergeb 1764 Franeker, ovl 27 jan 1841 HRL, 1e huwt met Johannes Halmans, 2e huwt met Johannes Balberg, dv Willem M, en Barbora Heerts; BS ovl 1841; oud 78 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Marijke Burggraafoud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Marijke Wiersmaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Rinkje Hastraoud 48 jaar, geb Jensum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Severinus Weghuis... HRL; oud 62 jaar, (vnm: Suffridus), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Woltherus Beerendsen, overleden op 1 juli 183914 jr, overleden Rapenburg H 39. (CzOG nr. 69) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-039Suffridus Weghuis62 jbinnenvader rooms armhuisHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-039Janke Johannes van der Velde71 jbinnenmoeder rooms armhuisHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-039Jarig Dijkstra71 jMakkumm, rooms katholiek, weduwnaar
H-039Johanna Meyer78 jFranekerv, rooms katholiek, weduwe
H-039Henke Kleihuis74 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Marijke Burggraaf57 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
H-039Rinkje Hastra48 jJensumv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Akke Rootje31 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Marijke Wiersma47 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Albert van der Ploeg32 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Hendrik Weghuis60 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
H-039Klaas de Vries27 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Andries Bandsma19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Jacobus Kerkhoven17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Harmanus Klompe22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Pieter Kok17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Harmanus Kok16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Johannes Bandsma11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Bernardus Beerendsen8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Grada Beerendsen6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Klaas Everts de Vries, overleden op 4 januari 184023 jr, overleden Rapenburg H 39, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Johannes Fok, overleden op 5 februari 184078 jr, overleden Rapenburg H 39, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 185 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Hendrik Benning, overleden op 26 juli 184064 jr, geboren Solsbergen, overleden Rapenburg H 39, weduwnaar, vader van Fredrik, kleermaker, Ida (vrouw van Jacobus Cornelius Rooswinkel, letterzetter/boekdrukkersknecht) en Pieter Hendriks Benning, schoenmakersbaas (hebben boedel gerepudieerd). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Hinke Gerrits Kleihuis, overleden op 2 augustus 184075 jr, overleden armenhuis H 39, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Aaltje Antoons Knipper, overleden op 21 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 57 jr, overleden Rapenburg H 39, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Geeske Martens Osinga, overleden op 2 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 63 jr, geboren Sneek 23/6/1785, overleden Achter de Kerk H 39, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Janke Johannes van der Velde... 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1812Rapenburg H-040Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1812Rapenburg H-052Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 4 (H-053)R.C. Armvoogdijwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Rapenburg 4Jan Spoelstra


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rapenburg 4 Jan Spoelstratimmerknechtf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 4J. Spoelstratimmerman


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29505
Rapenburg 4Leonardus A. Spoelstra


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 4H.J. (Hendrikus) Schakenbos
  terug