Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rapenburg 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 6 4-067 4-064 H-040 H-052
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 6 4-067 4-064 H-288 H-307
Naastliggers vanRapenburg 6
ten oostenRapenburg 8
ten westenRapenburg 4
ten noordenhet Rapenburg


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIpe Meinnerts


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157v van 15 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenStadsvesten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 6
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 6
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 6
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-067 Rapenburg 6huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0274v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Riet


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-067 Rapenburg 6Jacobus Tjeerds, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064 Rapenburg 6Pieter Geert0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob Riet... eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. (GAH204); Hendrik Teewis Drost ende Antje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-040Rapenburg 6Jacob T Riet Jacob Riet wewer


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 van 28 mei 1825
adressoortbedraggebruik
H-040Rapenburg 6koopaktefl. 148huis en de weefwinkel H-040
 
verkoperGerhardus Drost
verkoperJeltje Willems Bloem
koperBernardus Drost


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1811Rapenburg 6Bernardus Heins DrostHarlingenwinkeliererf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Bernardus Kleismaoud 52 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Christina de Vriesoud 50 jaar, geb Wageningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Janke Groen... HRL, dv Jan G, en Jantje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1872 bev.reg. HRL 1851 wijk E-304, wijk H-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-292; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-040Bernardus Kleisma52 jDokkumm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-040Cristyna de Vries50 jWageningenv, protestant, gehuwd
H-040Johannes Kleisma16 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-040Trijntie Kleisma23 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-040Antie Kleisma20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-040Rapenburg 6Hiltje Leertouwer, overleden op 15 december 1847(Certificaat van onvermogen), 56 jr, geboren Drachten, overleden Rapenburg H 40, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Akke van der Vijver/Voriengeb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Hartman Bangmageb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob(Us) van Germengeb 1771 HRL, ovl 12 apr 1851 HRL, huwt met Geertruida Schonenberg, Rooms Katholiek, wafelbakker in 1851; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Sjoerd van der Meulengeb 29 mrt 1801 Sloten, ovl 24 nov 1860 HRL, huwt met Akke vd Vorien/Vijver, houtvlotter in 1851, N.H., zv Pieter vdM, en Antje ... ; BS geb en ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-288Rapenburg 6Djoe Folkerts Bijlsmageb 10 apr 1808 Strobos, huwt met Cornelis Zijlstra, N.H., Vst 10 mei 1859 uit Ureterp, A nov 1862 Stroobos; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-288, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-288Rapenburg 6Jeltje Nauta... dv Paulus N, en Antie Leenderts; BS huw 1875, ovl 1884, ovl 1899, bev.reg. HRL 1851 wijk A-063 supp wijk H-288, ... (alles)


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
H-040Rapenburg 6Een huis met loods of woning, benevens uitgestrekt erf en vrije steeg c.a. op Rapenburg. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 759..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 6 (H-052)Jan de Haan


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rapenburg 6 Jan de Haancontrol. poetser gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 6J. de Haanpoetser gasfabriek
  terug