Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 7(niet bekend)(niet bekend)G-283*G-298


Naastliggers vanRapenburg 7
ten oostenRapenburg 9
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 5


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0185r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 7Rapenburg NZ6‑14‑00 GGkamer en weefwinkel
koperoud burgemeester Minno Vink
huurderJan Jansen 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Minnes van der Sluis, curatorluitenant
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Wieger Fredriksstadsbierdrager


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0179v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenM. Vink


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0056r van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenM. Vink


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Gerrit Sytzes Willekes... 3 kinderen, zv Zijtse Gerrits W, en Luutske Jans Beuker; BS huw 1816, ovl 1826, ovl 1837; gebruiker wijk G-283, visscher; eigenaar is Sijtze G. Willekes, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Sytze Gerrits Willekes... (GAH204); id. van wijk G-282; gebruiker Albert Jacobs wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-283; gebruiker Gerrit S. Willekes, visscher, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-053, poortier; eigenaar is Stad, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-283Rapenburg 7Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1795Rapenburg 7wed. Jan Dirks DijkstrasleperscheHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Bauke Walles Bergsma... Walle Walles B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Willem Oenes Visser... E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Henriette Leibergeb 1807 prov, huwt met Willem Visser, N.H., A 12 mei 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, 318


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Jeltje Jelmers Steenhuizengeb 8 sep 1801 Kommerzijl, huwt met David Jans Sluiter, (gk), N.H., Vst 3 jun 1856 uit Midlum, A 13 jun 1861 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-143, wijk F-347, wijk G-283, supp wijk D-195, supp wijk G-408


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Rein Jans de Groot... wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1795Rapenburg G-282wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1795*Rapenburg G-297Benjamin de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1795*Rapenburg G-298Benjamin de Vriespakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4813Rapenburg 7 (G-298)Robertus de Haanwoonhuis
  terug