Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 8 4-067 4-064 H-041 H-051
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 8 4-067 4-064 H-041 H-306
Naastliggers vanRapenburg 8
ten oostenRapenburg 10
ten westenRapenburg 6
ten noordenhet Rapenburg


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 8Rapenburghhuis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten
 
koperEwert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager135-00-00 CG
huurderSybrandt Dircks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperJacob Brughman, gehuwd metmr. zwaardvegerLeeuwarden
verkoperMaria Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan, mr. lijnslager, koopt een huis van 2 kamers, loods en plaets met een eesthuis? erachter en vrij in- en uitgang, achter, naar de Stadsvesten, op Rapenburg. Ten O. erven Jacob Jurjens, ten W.?, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Het is verhuurd aan Sybrandt Dircks. Gekocht van Jacob Brughman, mr. zwaardveger x Maria Andries te Leeuwarden, voor 135 cg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 8Rapenburg ZZhuis met loods, plaatske en tuin
 
koperPoppe Jacobs Bransma, gehuwd metmr. dopjeswever185-00-00 CG
koperJaukie Sjouwes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenTomas Beerns
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperEwert Jansen Oosterbaanmr. lijnslager en koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-067Rapenburg 8
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-067Rapenburg 8
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 8
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 8huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 8Rapenburg ZZ in de straat tegenover de Hofstraathuis en tuin
 
koperJan Arends Blom, gehuwd metmr. bontwever615-00-00 CG
koperGeeske Barents
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenBarent Barents mr. bontwever
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Poppes, gehuwd metmr. bontwever
verkoperGrietje Jans


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 8huis
eigenaarwed. Beernt Kock
gebruikerwed. Beernt Kock
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 8Rapenburg ZZhuis
 
koperFrans Jans bontwever142-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Harmens
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenJan Teutling
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lucas Pieters, curatorkoopman
verkoper q.q.Johannes Harmens, curatoren overbleker
verkoperGeeske Gerryts, minderjarige dochter van
erflaterwijlen Gerryt Janzen Nijeweer, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Blom


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-069 Rapenburg 8Jan Dijkstra, 28 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064 Rapenburg 8Pieter Geert0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Jacob Jelles Schoonhoven... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1825, ovl 1843; gebruiker wijk H-041, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Dijkstra, 1814 (GAH204); J.J.S., Schoenmakersknegt, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Jan Dijkstraeigenaar van wijk H-041; gebruiker Jacob Jelles Schoonhoven, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-041Rapenburg 8Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1810Rapenburg 8wed. Jan Dirks DijkstraHarlingensleperschestal en erf (110 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Abe Posthumus... BS huw 1828, huw 1837, ovl 1846, ovl 1849; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk H-041; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Berend Fikke... zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Hendrika Jans Volbrink... Hendriks V, en Trijntje Waanders; BS huw 1828, ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-041; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-041Abe Posthuma35 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wever
H-041Henderika Volbrink44 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-041Grietje Posthuma7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-041Rapenburg 8Sino Vink, overleden op 28 mei 18414 jr, overleden Rapenburg H 41. (CzOG nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-041Rapenburg 8Katharina Smal, overleden op 19 januari 184833 jr (geboren 25/5/1814), overleden Rapenburg H 41, vrouw van Pieter Fedriks Boomsma, houtvlotter, moeder van minderjarige Frederik, Hendrik en Gielis Pieters Boomsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Liefke Douwes Douwma... dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1810H-041 (Rapenburg)wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 51 en 57 van 3 apr 1872
adressoortbedraggebruik
H-041Rapenburg 8provisionele en finale toewijzingfl. 572huis H-041
 
verkoperDirk Jans Dijkstra
koperAnne Reinders Blijstra


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
H-041Rapenburg 8Een huis met wagenhuis op Rapenburg. Provisioneel verkocht op 3 apr 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 12 apr 1872
H-041Rapenburg 8Een huis met wagenhuis op Rapenburg. Finaal verkocht op 17 apr 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 465..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1810H-051 (Rapenburg)Anne Reinders Blijstrapakhuis en woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 8 (H-051)Meintje Ernst (wed. F. Rinkema, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 8H. v/d Veenwerkman gemeente reiniging
  terug