Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rinnertspijp 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Rinnertspijp 1(niet bekend)7-1167-121C-171C-164


Naastliggers vanRinnertspijp 1
ten oostenNoorderhaven 38
ten zuidenGrote Bredeplaats 33
ten westende Rinnertspijp
ten noordenNoorderhaven 36


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123r van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybe Oenes


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0200v van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Pieters


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0201v van 30 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ190‑00‑00 gghuis
koperJan Dyrx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTjepcke Jans brouwer
naastligger ten westenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Guillet
verkoperClaes Pieters te Leeuwarden


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Sybe Oenes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0016v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ300‑00‑00 ggkamer
koperHendrick Hendricx, gehuwd met
koperGriedt Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper Hendrick Hendricx c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Gullett
verkoperJan Diercxzoutmeter
tekst in de margeAlsoo den proclamanten door groot tegenspoet, cranckte ende ongelucken verclaerden niet van vermogen te zijn omme des geproclameerde camer te betalen, soo hebben zij den coop ende proclamatien weder affgestanden ende den eygendom van de gecofte camer ten profijte van de vercopers verlaten. Actum den 6en juny 1616.
tekst in de margeDen post is den coop weder affgestanden ende in eygendom aende vercopers gebleven.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0370v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ00‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.burgerhioman Taecke Taeckes, transport hebbende van
crediteur (triumphant)Hendrick Hendricks, gehuwd met
crediteur (triumphant)Griet Jans
verkoper (gesuccumbeerde)Isbrant Hinnes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Claeske Broers


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ184‑00‑00 ggkamer
koperLaes Laesen, gehuwd met
koperEedts Tyepkes
huurder voor 1 jaarN. N. 23‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReiner Hansen
naastligger ten westenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Gulyets
verkoperHendrick Hendricks


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0176r van 15 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Laes Laesen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0151v van 30 mei 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ0‑00‑00 cgkamer
aanhandelaarAntie Sibes [staat: Foppes]
naastligger ten oostenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laesen
verwandelaaroud burgemeester Laes Laesen


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0013r van 3 apr 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ, bij de605‑14‑00 gghuis of mouterij
koperWillem Hendrix Vosma
naastligger ten oostenHarmen Pytters
naastligger ten zuidenRuth Brouwer
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenJoucke Roest
verkoperFrans Laessen Hannema


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0055va van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ650‑00‑00 ggpakhuis
koper provisioneelJacob Popta koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Pieters Valck
naastligger ten zuidenvroedsman Dominicus Lantingh
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenWilthetus Jelgersma
verkoper van 1/4Jan Willems Vosma
verkoper van 1/4Joannes Willems Vosma
verkoper q.q.Lammert de Gavere, geauthoriseerde curator overlandmeter en wijnrooier
verkoper van 1/2de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Dieucke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Tjeerd Sybrens Suyrger


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0093v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ350‑00‑00 ggdeftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaar
koper door niaarNeeltie Willems, gehuwd met
koper door niaarHendrik Harmens
geniaarde koperCornelis Reyers c.u.
naastligger ten oostenDirk Huiges metselaar
naastligger ten zuidenhet huis uit de vorige akte van Enog van Ripperts
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperBaucke Fockes Agricola c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Cornelis Reyers, een deftig gorthuis etc. op de Rinnertspijp, achter het huis nz. Voorstraat uit acte 244 blz. 0092v. Ten O. Dirk Huigens, metselaar en de openbare straat, ten Z. dat voornoemde huis, ten N. de oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Gekocht van Baucke Fockes Agricola in qlt., voor 350 gg. Zie ook bij Noorderhaven 36.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0185r van 19 nov 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ388‑00‑00 gggorthuis met 3 fraaie graanzolders
koperEelke Douwes, gehuwd metboterkoper
koperPyttie Jochums
naastligger ten oostenDirk Huigens
naastligger ten zuidenEnog van Ripperts koopman
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperNeeltje Willems, gehuwd met
verkoperHendrik Harmensmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Douwes, butterkoper x Pyttie Jochums koopt een gorthuis c.a. met 3 graanzolders, op de Rinnertspijp. Ten O. Dirk Huigens, ten W. de straat, ten Z. Enog van Ripperts, ten N. oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Zie voorwaarden. Gekocht van Neeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, voor 388 gg.


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048v van 25 jun 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEelcke Douwes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0093v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet gorthuis van Eelke Douwes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0026r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-116 , folio 93rRinnertspijp 1gorterij
eigenaarEelke Douwes erven
gebruikerEelke Douwes erven
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-116Rinnertspijp 1Ype Willems, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-116 , folio 93rRinnertspijp 1huis
eigenaarerv. Eelke Douwes
gebruikerYpe Willems
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0065v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBastyaan Bicker


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0172r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ320‑00‑00 cgwoning met een oud gorthuis
koperGijsbert Wildschut koopman
huurderYpe Willems
naastligger ten oostenNeeltje Pyters Boterkoper
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Jelgersma
verkoper q.q.Bastiaan Bikker, curator over
verkoperNeeltje Pyters Boterkoper


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-116 , folio 94rRinnertspijp 1huis
eigenaarG. Wildschut
gebruikerG. Wildschut
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1755 ledig


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0145v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-116 , folio 94rRinnertspijp 1huis
eigenaarG. Wildschut
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 157vRinnertspijp 1huis
eigenaarB. Jelgersma
gebruikerBern. Brink
huurwaarde23‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0100v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. Moccama


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0106r van 8 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ80‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Augustinus Mokkema
huurderJohannes Kams c.u.25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLieuwe Douwes n.u.
naastligger ten zuidenS. Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenClaas Pieters
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersmapredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mokkema, mede vroedschap, koopt huis op de Rinnertspijp. Geen grondpacht. Verhuurd aan Johannes Kams voor 25 cg. Ten O. Lieuwe Douwes c.u., ten Z. S. Wildschut, ten W. de Rinnertspijp, ten N. Claas Pieters. Gekocht van de administratoren van erven Bernhardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 80 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 157vRinnertspijp 1huis
eigenaarA. Moccema
gebruikerSybr. Jochems
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 157vRinnertspijp 1huis
eigenaarA. Mockama
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerBarend Jansen
huurwaarde14‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0239r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ110‑00‑00 cghuis
koperKlaas Pieters mr. metselaar
huurder benedenkamerWopke Bartels 0‑07‑00 cg
huurder bovenkamerNicolaas Gerdner militair sergeant0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenDouwe Pieters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende koper Klaas Pieters
verkoper q.q.Albert Wijmers Bakker, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Pierre Peaux, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Augustinus Mockema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-121 , pag. 154Rinnertspijp 1Claas Pieters 1‑00‑00 cghuis


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 28 okt 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1koopaktefl. 457huis C-026 en pakhuis C-171
 
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
koperJacob van der Straten (gehuwd met Margaretha Fontein)


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 1Rinnertspijp wijk C-1714571‑00‑00 cgpakhuis
koperJacob van der Straaten, gehuwd metcolonel ter zee
koperMargaretha Fontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van der Straaten, ridder en kolonel ter zee bij de Franse Keizerlijke Marine x Margaretha Fontein koopt (b) pakhuis ten N., wijk C-171. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor (a+b) 5571 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Jacob Adriaan van der Straten... derde klas, zv Pieter vS, en Carolina elisabeth Assendelft; BS ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk C-171, pakhuis, 1814. (GAH204); Satudag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-171Rinnertspijp 1J A van der StraatenJ A van der Straatenpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 536Rinnertspijp 1Jacob Smith schreinwerkerHarlingenpakhuis of bergplaats (48 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 360 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-171Rinnertspijp 1Anna Helena Grote, overleden op 19 september 1835Voorstraat C 26/171, moeder van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster, Aaltje, idem en minderjarige Sara Smidt (voogd is broer Jan). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Sybe Eeltjes Zeilmaker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536Noorderhaven C-171Albertina A. Sluik en mede eig.pakhuis


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 259, 275 en 281 van 23 okt 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 1277pakhuis C-171
 
verkoper Philippus Reinier Snijder (voor zich en q.q.)
koperYme Ottos Faber


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-171Rinnertspijp 1Eene hechte en sterke, voor Heerenhuis in te richten bijzonder geschikte huizinge, voorzien van verscheidene Vertrekken, staande op zeer gunistigen st aan de Zuidzijde der Noorderhaven, in gebruik bij W., Zwanenburg e.a.. Finaal verkocht op 5 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1879.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536Rinnertspijp C-164 IJme O. Faber werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4163Rinnertspijp 1 (C-164)Jurjen Eskeswoonhuis


2023
0.45927405357361


  terug