Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rinnertspijp 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Rinnertspijp 1 7-115 7-120 C-171 C-164
    Rinnertspijp 1 7-116 7-120 C-171 C-164
Naastliggers vanRinnertspijp 1
ten oostenNoorderhaven 38
ten zuidenGrote Bredeplaats 33
ten westende Rinnertspijp
ten noordenNoorderhaven 36


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123r van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybe Oenes


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0200v van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Pieters


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0201v van 30 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZhuis
 
koperJan Dyrx 190-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTjepcke Jans brouwer
naastligger ten westenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Guillet
verkoperClaes PietersLeeuwarden


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van Sybe Oenes


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0016v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZkamer
 
koperHendrick Hendricx, gehuwd met300-00-00 GG
koperGriedt Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper Hendrick Hendricx c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Gullett
verkoperJan Diercxzoutmeter
tekst in de margeAlsoo den proclamanten door groot tegenspoet, cranckte ende ongelucken verclaerden niet van vermogen te zijn omme des geproclameerde camer te betalen, soo hebben zij den coop ende proclamatien weder affgestanden ende den eygendom van de gecofte camer ten profijte van de vercopers verlaten. Actum den 6en juny 1616.
tekst in de margeDen post is den coop weder affgestanden ende in eygendom aende vercopers gebleven.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0370v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZkamer
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.burgerhioman Taecke Taeckes, transport hebbende van
crediteur (triumphant)Hendrick Hendricks, gehuwd met
crediteur (triumphant)Griet Jans
verkoper (gesuccumbeerde)Isbrant Hinnes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Claeske Broers


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZkamer
 
koperLaes Laesen, gehuwd met184-00-00 GG
koperEedts Tyepkes
huurder voor 1 jaarN. N. 23-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReiner Hansen
naastligger ten westenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Gulyets
verkoperHendrick Hendricks


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0176r van 15 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamer van Laes Laesen


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0151v van 30 mei 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZkamer
 
aanhandelaarAntie Sibes [staat: Foppes] 0-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laesen
verwandelaaroud burgemeester Laes Laesen


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0013r van 3 apr 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZ, bij dehuis of mouterij
 
koperWillem Hendrix Vosma 605-14-00 GG
naastligger ten oostenHarmen Pytters
naastligger ten zuidenRuth Brouwer
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenJoucke Roest
verkoperFrans Laessen Hannema


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0055va van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZpakhuis
 
koper provisioneelJacob Popta koopman650-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Pieters Valck
naastligger ten zuidenvroedsman Dominicus Lantingh
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenWilthetus Jelgersma
verkoper van 1/4Jan Willems Vosma
verkoper van 1/4Joannes Willems Vosma
verkoper q.q.Lammert de Gavere, geauthoriseerde curator overlandmeter en wijnrooier
verkoper van 1/2de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Dieucke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Tjeerd Sybrens Suyrger


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0093v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZdeftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaar
 
koper door niaarNeeltie Willems, gehuwd met350-00-00 GG
koper door niaarHendrik Harmens
geniaarde koperCornelis Reyers c.u.
naastligger ten oostenDirk Huiges metselaar
naastligger ten zuidenhet huis uit de vorige akte van Enog van Ripperts
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperBaucke Fockes Agricola c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Cornelis Reyers, een deftig gorthuis etc. op de Rinnertspijp, achter het huis nz. Voorstraat uit acte 244 blz. 0092v. Ten O. Dirk Huigens, metselaar en de openbare straat, ten Z. dat voornoemde huis, ten N. de oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Gekocht van Baucke Fockes Agricola in qlt., voor 350 gg. Zie ook bij Noorderhaven 36.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0185r van 19 nov 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZgorthuis met 3 fraaie graanzolders
 
koperEelke Douwes, gehuwd metboterkoper388-00-00 GG
koperPyttie Jochums
naastligger ten oostenDirk Huigens
naastligger ten zuidenEnog van Ripperts koopman
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperNeeltje Willems, gehuwd met
verkoperHendrik Harmensmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Douwes, butterkoper x Pyttie Jochums koopt een gorthuis c.a. met 3 graanzolders, op de Rinnertspijp. Ten O. Dirk Huigens, ten W. de straat, ten Z. Enog van Ripperts, ten N. oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Zie voorwaarden. Gekocht van Neeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, voor 388 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-115Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
7-116Rinnertspijp 1gorterie
eigenaarEelcke Douwes
gebruikerEelcke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-115Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720
7-116Rinnertspijp 1gorterie
eigenaarEelke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048v van 25 jun 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelcke Douwes


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerTidde Rodius
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
7-116 Rinnertspijp 1gorterij
eigenaarEelke Douwes
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0093v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet gorthuis van Eelke Douwes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0026r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerRintie Clases
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG
7-116 Rinnertspijp 1gorterij
eigenaarerven Eelke Douwes
gebruikererven Eelke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-116 Rinnertspijp 1Ype Willems, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarFoekjen van der Sluis
gebruikerFoekjen van der Sluis
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG
7-116 Rinnertspijp 1huis
eigenaarerv. Eelke Douwes
gebruikerYpe Willems
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0065v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBastyaan Bicker


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0145v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0100v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenA. Moccama


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0106r van 8 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZhuis
 
kopervroedsman Augustinus Mokkema 80-00-00 GG
huurderJohannes Kams c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenLieuwe Douwes n.u.
naastligger ten zuidenS. Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenClaas Pieters
verkoperWiltetus Bernhardus JelgersmapredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mokkema, mede vroedschap, koopt huis op de Rinnertspijp. Geen grondpacht. Verhuurd aan Johannes Kams voor 25 cg. Ten O. Lieuwe Douwes c.u., ten Z. S. Wildschut, ten W. de Rinnertspijp, ten N. Claas Pieters. Gekocht van de administratoren van erven Bernhardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 80 gg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0239r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZhuis
 
koperKlaas Pieters mr. metselaar110-00-00 CG
huurder benedenkamerWopke Bartels 0-07-00 CG
huurder bovenkamerNicolaas Gerdner militair sergeant0-07-00 CG
naastligger ten oostenDouwe Pieters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende koper Klaas Pieters
verkoper q.q.Albert Wijmers Bakker, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Pierre Peaux, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Augustinus Mockema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-120 Rinnertspijp 1Johanna M van Steenwijk5-10-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 28 okt 1810
adressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1koopaktefl. 457huis C-026 en pakhuis C-171
 
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
koperJacob van der Straten (gehuwd met Margaretha Fontein)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp wijk C-171pakhuis
 
koperJacob van der Straaten, gehuwd metcolonel ter zee4571-00-00 CG
koperMargaretha Fontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van der Straaten, ridder en kolonel ter zee bij de Franse Keizerlijke Marine x Margaretha Fontein koopt (b) pakhuis ten N., wijk C-171. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor (a+b) 5571 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Jacob Adriaan van der Straten... derde klas, zv Pieter vS, en Carolina elisabeth Assendelft; BS ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk C-171, pakhuis, 1814. (GAH204); Satudag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-171Rinnertspijp 1J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 536Rinnertspijp 1Jacob SmithHarlingenschreinwerkerpakhuis of bergplaats (48 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-171Rinnertspijp 1Anna Helena Grote, overleden op 19 september 1835Voorstraat C 26/171, moeder van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster, Aaltje, idem en minderjarige Sara Smidt (voogd is broer Jan). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Sybe Eeltjes Zeilmaker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536C-171 (Noorderhaven )Hendrik Reinier Snijderpakhuis


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 259, 275 en 281 van 23 okt 1878
adressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 1277pakhuis C-171
 
verkoper Philippus Reinier Snijder (voor zich en q.q.)
koperYme Ottos Faber


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
C-171Rinnertspijp 1Eene hechte en sterke, voor Heerenhuis in te richten bijzonder geschikte huizinge, voorzien van verscheidene Vertrekken, staande op zeer gunistigen st aan de Zuidzijde der Noorderhaven, in gebruik bij W., Zwanenburg e.a.. Finaal verkocht op 5 nov 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1879..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536C-164 (Rinnertspijp)IJme O. Faberwerkplaats


1895 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 1Hein Buisman StichtingBouwjaar 1895


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4163Rinnertspijp 1 (C-164)Jurjen Eskeswoonhuis


1985 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985
  terug