Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rinnertspijp 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rinnertspijp 10 7-ong 7-ong C-025 C-165
Naastliggers vanRinnertspijp 10
ten oostende Rinnertspijp
ten noordenRinnertspijp 8


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242r van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017v van 14 apr 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZ1/2 huis
 
koperJillis Gerryts van Ackersloot 235-09-12 CG
eigenaar van 1/2Jillis Gerryts van Ackersloot
naastligger ten noordenWybe Wybes
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Twee Hollandse Daelders Hans Jops
naastligger ten westenJan Symens c.s.
Jan Jansen Viselaerkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles Gerryts van Ackersloot koopt 1/2 huis waarvan hij al 1/2 bezit, wz. Rinnertspijp. Ten O. de straat, ten W. Jan Symens, ten Z. het eerder door Hans Hops? Hoger? bewoonde huis 'de 2 Hollandse Daalders', ten N. Wybe Wybes. Gekocht van Jan Jansen Vijselaar, capitein, voor 235 cg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0097v van 26 jul 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Gerryt Schiere c.s.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Gerrit Buwes Schiere


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende huisinge van oud burgemr. Gerrit Schiere


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZwoning met een kelder daaronder
 
koperGerrit Christiaens, gehuwd met80-00-00 CG
Mayke Hanses
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenhet huis van Gilles Vermeersch
naastligger ten westenJohannes Fransen slagter
naastligger ten noordeneen woning van ds. Nicolaus Schiere predikantBolsward
verkoperds. Nicolaus SchierepredikantBolsward


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZhuis
 
koper door niaarCornelis Annes mr. timmerbaas (stads-)85-00-00 CG
geniaarde koperPiebe Jacobs, gehuwd met
Yetske Hanses
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGilles Vermeersch blikslager
naastligger ten westenJohannes Fransen slachter
naastligger ten noordenCornelis Annes
verkoperGerrit Christiaans


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Annes


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZwoning
 
koperJan Pieters, gehuwd metmr. timmerman275-00-00 CG
Bottie Piebes
huurderJan Hansen c.u.
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Anderies Jochums
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenJochum Cornelis mr. huistimmerman
verkoperJochum Cornelismr. huistimmerman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZhuis of woning
 
koperTymon Tijssen, gehuwd met350-00-00 CG
Grytje Coenraads
huurderJan Hansen c.u.
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Anderys Jochums
naastligger ten westenJohannis Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenJochum Cornelis
verkoperJan Pyttersmr. timmerman


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jogchum Cornelis


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZ, op dewoning
 
koperDaniel Goslings, gehuwd met162-00-00 GG
Eeke Sikkes
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Leistra
naastligger ten westenLourens Claezes
naastligger ten noordenPieter Asmus
verkoper van 1/2Gereformeerde Gemeente diaconie, alimentatores van
Grietje Coenraads
verkoper van 1/2Hendrik Tymons, voor zich en gelastigde van zijn zusterzeilmaker
Antje Tymons c.m.Gouda


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0239r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings, gehuwd met


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0044v van 18 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Daniel Goslings


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0173v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZwoning
 
koperSimon Haantjes huistimmermansbaas15-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenH. de Waard
naastligger ten westenTeunis Lourens
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoperEelkjen Sikkes, weduwe van
wijlen Daniel Goslings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Haantjes, huistimmermansbaas


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimon Haantjes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Anthony Bartels de Vries... Harmens, (gk); BS ovl 1821; 1822 overlijdens, ovl 1831, ovl 1855, ovl 1868, ovl 1869; gebruiker wijk C-025, kleermaker; medegebruikers Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10J Widerovl voor 1815; wed. J.W. gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel; eigenaar is wed. T. Kabbeljauw, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Jacob Harkes... in 1806, laatste afk. 31 aug 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815; wed. J.H. gebruiker van wijk C-025, medegebruiker Ant. B. de Vries, kleermaker, P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Joseph ter Meulengebruiker van wijk C-025, varensgesel; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10P Vuustovl voor 1815; gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Sietse Rommerts Jager... D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-025Rinnertspijp 10T Kabbeljauw wedAntonius B de Vries kleermaker
C-025Rinnertspijp 10Jacob Harkes wed
C-025Rinnertspijp 10P Vaust wed
C-025Rinnertspijp 10Joseph ter Meulen varensgesel
C-025Rinnertspijp 10J Wider wed


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
C-025Rinnertspijp 10provisionele en finale toewijzingfl. 435a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
C-025Rinnertspijp 10Huizinge c.a. op de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 528Rinnertspijp 10erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Foekje Cornelis Faber... wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Frans Anthony Posthuma... A-240, sjouwer; eigenaar is Adam Terwocht, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; F.A.P., sjouwerman, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Gatske van Straten... dv Jan vS, en Antje van Gunde/van Kampen; BS huw 1813, ovl 1840 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-025; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Jacob Numanoud 28 jaar, geb Stralzand en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-025; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Martje Cornelis Fabergeb 1777 HRL, ovl 3 apr 1847 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Jans F, en Fokje ... ; BS ovl 1847; oud 60 jaar, (vnm: Maatje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-025VoorstraatSytze de Jager55 jMidlumgezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
C-025VoorstraatGatske van Straten47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatRommert de Jager18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatAntie de Jager22 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatFrans A Posthuma67 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar
C-025VoorstraatFoekje C Faber57 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatMaatje Faber60 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFrans Rouwing11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatJacob Numan28 jStralzandgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeeman
C-025VoorstraatBerendje van Gelder28 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatHendrik Numan2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Jan Jans Hayes, overleden op 11 mei 18409 dg, overleden Voorstraat C 25, zoon van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Sietse Rommerts de Jager, overleden op 19 augustus 184055 jr, werkman, geboren Midlum, overleden Voorstraat C 25, man van Gatske van Straten, winkeliersche, vader van Antje (vrouw van Jan Hayes, zeeman) en minderjarige Rommert Sietses de Jager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Gatske Johns Hayes, overleden op 24 mei 18431 jr (geboren 24/5/1842), overleden Voorstraat C 25, dochter van John Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Gatske Jans Hayjes, overleden op 19 juli 18463 wk (geboren 22/6/1846), overleden Rinnertspijp C 25, dochter van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager, zuster van minderjarige Charlotte en Sietze Jans Hayjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Jan Jans Hayes, overleden op 19 november 18472 dg (geboren 17/11/1847), overleden Rinnertspijp C 25, zoon van Jan Hayes, varensgezel en Antje Zytzes de Jager, broer van minderjarige Zytze en Charlotte Jans Hayes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Antje Sytses de Jager, overleden op 3 april 1849vrouw van John Hayes, stuurman (Voorstraat C 25), moeder van minderjarige Charlotte, Sytse en John Johns Hayes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 528C-025 (Rinnertspijp)Johs. Haijes c.u.woonhuis
Sectie A nr. 528C-178 (Noorderhaven )Lieuwkje van Slooten wed. M. Bakkerwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 10Rinske Poolgeb 1779 Bolsward, ovl 20 aug 1863 HRL, huwt met Johannes Siegmans, ovl wijk C-025, dv Jacob P, en Aafke ... ; BS ovl 1863


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 528C-165 (Rinnertspijp)Dirk van der Meer jr.woonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
C-025Rinnertspijp 10Een hecht en sterk gebouwd huis met plaats c.a., laatst als drukkerij gebruikt op de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 890..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 528Rinnertspijp 10 (C-165)Dirk van der Meer


1923 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 10Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug