Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rinnertspijp 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRinnertspijp 27-119 7-122 C-174C-169


Naastliggers vanRinnertspijp 2
ten oostende Rinnertspijp
ten zuidenRinnertspijp 4
ten westenNoorderhaven 32
ten noordende Noorderhaven


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0026r van 18 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMaycke Oliviers*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hidde Juwes*


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038v van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-119Rinnertspijp 2kamer
eigenaarGerrit Schiere
gebruikerDouwe Jochems (voor 12‑00‑00 CG)
gebruikerSybe Claessen (voor 12‑00‑00 CG)
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-119Rinnertspijp 2kamer
eigenaarb[urgem]r. Schiere
opmerkingdoet geen huir


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-119Rinnertspijp 2kamer
eigenaards. Schiere
gebruiker
opmerkingdoet geen huir


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-119Rinnertspijp 2kamer
eigenaards. Schiere
gebruikerds. Schiere
opmerkingdoet geen huir


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-119 Rinnertspijp 2Jocchem Cornelis, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-119Rinnertspijp 2huis
eigenaarJochum Cornelis
gebruikerJochum Cornelis
opmerkingonvermogende


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0010v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnne Stonal


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-130, pag. 114Rinnertspijp 2wed. Bauke Jansen
7-130, pag. 114Rinnertspijp 2Jan Baukes, 30 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-122, pag. 154Rinnertspijp 2Bauke Jansen1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Bauke Jans Komst... jun 1773 HRL; BS huw 1813, huw 1820, ovl 1824, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Cornelis Bolink... 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Vroukje Boonhuwt met Cornelis Boling, wonende te HRL; 1814 wijk C-174; BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-174Rinnertspijp 2Bauke J Komst wedCornelis Bolink opziener van 's lands werken


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 532Rinnertspijp 2Hendrik Baukes KomstherbergierHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Hiltje Pieters Leertouwer... Fokkes en Hinke Freerks; BS huw 1828, ovl 1847; oud 41 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, wijk C-174; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Pier Pieters Dekker... bev.reg. HRL 1851 wijk D-120, supp wijk F-363; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk C-174; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-174Op de RinnertspijpPier Dekker32 jbakkerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
C-174Op de RinnertspijpHiltie Leertouwer41 jDragtenv, rooms katholiek, gehuwd
C-174Op de RinnertspijpPetrus Dekker9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-174Rinnertspijp 2Gerritje Struiks, overleden op 7 augustus 1842ruim 1 jr, overleden Rinnertspijp C 174. (Certificaat van onvermogen nr. 93) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Baukje Riemers Pool... mei 1804 HRL, ovl 5 feb 1835 HRL, huwt met Hendrik Arjens Poort op 5 feb 1835 HRL, dienstmeid. ovl wijk C-174, ged 10 jun 1804 HRL, dv Riemer Hendriks P, en Jentje Donia; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 532Noorderhaven C-174Johannes Schragewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 532Noorderhaven C-169Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
C-174Rinnertspijp 2Woning op de Rinnertspijp. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 532Rinnertspijp 2 (C-169)Hermanus Schragewoonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Rinnertspijp 2Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug