Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rinnertspijp 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRinnertspijp 4(niet bekend)(niet bekend)7-123C-172C-168


Naastliggers vanRinnertspijp 4
ten oostende Rinnertspijp
ten zuidenRinnertspijp 6
ten noordenRinnertspijp 2


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0026r van 18 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 4Rinnertspijp293‑00‑00 ggkamer of huis
koperMarten Jans Sliere, gehuwd met
koperTrijntie Martens
naastligger ten oostenRinnertspijp [nier vermeld]
naastligger ten zuidenLijsbeth Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Tonis
naastligger ten noordenMaycke Oliviers*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hidde Juwes*
reversaalhouderOrsel Hendricks
verkoper destijdsoud burgemeester Dirck Willems mede namens de andere erfgenamen, gehuwd met
verkoperHadewij Willems
erflaterwijlen Willem Stevens


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038v van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 4Rinnertspijp WZ0‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastliggerLijsbeth Jaspars
naastligger ten oostenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*burgemeester Jan Ewerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door de kinderen en erfgenamen van Marten Janssen, een huis op de Rinnertspijp. Ten [niet ingevuld] burgemeester Jan Ewerts, ten [niet ingevuld] Lijsbeth Jasparis.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123Rinnertspijp 4woning
eigenaarBauke Jans
gebruikerJan Brink
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123Rinnertspijp 4huis
eigenaarBauke Jans
gebruikerJohannes van der Bergh
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑10 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0010v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 4Rinnertspijp WZ450‑00‑00 cghuis
koperBauke Jans
toehaakeen gouden ducaat
huurderWillem van Kempen c.u.
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenBauke Jans e.a.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten noordenAnne Stonal
verkoperJan Arends Fabermr. grofsmid


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-123 , pag. 154Rinnertspijp 4Bauke Jansen 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Jacob Dirks Lootsma/Lootsmangeb 1742 ... , ovl 29 aug 1827 HRL, kind: Janke Jacobs, geb 1784 te HRL; BS ovl 1826; 1827 overlijdens; gebruiker van wijk C-172, loots, eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks Lootsma, loots, 1814. (GAH204); id. van wijk G-271; gebruiker Arnoldus P. de Wilde, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-172Rinnertspijp 4Simon H MolenaarJacob Dirks Lootsmanloots


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 531Rinnertspijp 4 Simon Schiere koopmanHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Joseph P Paisoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Leentje Schoonhoutoud 31 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk C-172; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-172Op de RinnertspijpJoseph P Pais33 jkoopmanAmsterdamm, israëliet, gehuwd
C-172Op de RinnertspijpLeentje Schoonhout31 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
C-172Op de RinnertspijpElias Joseph Pais8 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
C-172Op de RinnertspijpSara Joseph Pais6 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-172Rinnertspijp 4Liskje Struiks, overleden op 26 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 10 jr, overleden Rinnertspijp C 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Baukje Riemers Pool... Hendriks P, en Jentje Donia; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk C-172; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 531Noorderhaven C-172Albertus Schoot woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 531Noorderhaven C-168wed. en erven Johannes Schrage woonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
C-172Rinnertspijp 4Woning op de Rinnertspijp. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 531Rinnertspijp 4 (C-168)Hermanus Schragewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rinnertspijp 4 Reintje Kaspersbootwerkerf. 600f. 500


1993 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Rinnertspijp 4Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1993  terug