Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rinnertspijp 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRinnertspijp 87-ong 7-ong C-025C-166


Naastliggers vanRinnertspijp 8
ten oostende Rinnertspijp
ten zuidenRinnertspijp 10
ten westenGrote Bredeplaats 29a
ten westenGrote Bredeplaats 29
ten noordende Noorderhaven


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0162r van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner Hans Hop


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0206r van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Fontein


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017v van 14 apr 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Twee Hollandse Daelders, vroeger bewoond door Hans Jops


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0097v van 26 jul 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Gerryt Schiere c.s.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 8Rinnertspijp80‑00‑00 CGhuis
koperAntie Sybes, weduwe van
koperwijlen IJsbrand Cornelis
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenoud burgemeester Gerrit Schiere
naastligger ten westends. Reen
naastligger ten westenJohannis Fransen mr. slager
naastligger ten noordenAntie Sybes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen IJsbrand Cornelis
verkoperInne Gerrits van Langerackschoenmaker


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen woning van ds. Nicolaus Schiere predikantBolsward


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224r van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerrit Schiere


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZ onder door loopt, straat waar de40‑00‑00 CGkamer en kelder
koperCornelis Annes, gehuwd met
koperYttie Sibrens
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGerrit Christiaan
naastligger ten westenJohannes Fransen* slager
naastligger ten noordenCornelis Annes
naastligger ten noordenYttie Sibrens
verkoperNicolaus Schieregereformeerd predikant te Bolsward


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Annes


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0109r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Annes stadstimmerbaas


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003va van 5 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJocchum Cornelis


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002va van 7 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum Cornelis


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Cornelis mr. huistimmerman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Cornelis


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0014r van 27 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jans


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Asmus


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0239r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZ275‑00‑00 CGhuis
koperJan Pieters Trompetter koopman
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings
naastligger ten westenLourens Klaasen Koster
naastligger ten noordenBauke Jans
verkoperPieter Asmusbuitenschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Trompetter, hopman, koopt huis op de Rinnertspijp. Ten O. die Pijp, ten W. Lourens Claasen Koster, ten Z. Daniel Goslings, ten N. Bauke Jans. Gekocht van Pieter Asmus, buitenschipper, voor 275 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0044v van 18 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZ293‑00‑00 CGhuis
koperJan Harmens Gonggrijp mr. kuiper
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings
naastligger ten westenTeunes L. Coster
naastligger ten noordenBauke Jans
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Gongrijp, mr. kuiper, koopt huis op de Rinnertspijp. Ten O. de Pijp, ten W. Teunis L. Coster, ten Z. wd. Daniel Goslings, ten N. Bauke Jans. Gekocht van Jan Pieters Trompetter.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0173v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZ200‑00‑00 GGhuis
koperHylkje Sjouwkes, weduwe van
koperwijlen Gerlof Wiegers Backer koopman
huurderPier Jans 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings
naastligger ten westenTeunis L. Coster
naastligger ten noordenBauke Jans
verkoper van 1/4stadsmajoor Harmen Gonggrijp
verkoper van 1/4Geertje Gonggrijp, gehuwd met
verkoper van 1/4Cornelis van Velsenmr. bakker
verkoper van 1/4Ynskje Claases, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Haring Gonggrijpmr. kuiper
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, curator overkoopman
verkoper van 1/4Bauke Gonggrijp
erflaterwijlen Jan Harmens Gonggrijpmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkje Sjoukes wv Gerlof Wiegers Bakker, koopman koopt huis op de Rinnertspijp. Ten O. die Pijp, ten W. Teunis L. Coster, ten Z. wd. Daniel Goslings, ten N. Bauke Jans. Gekocht van Harmen-, stadsmajoor voor 1/4, Geertje-X Cornelis van Velsen, voor 1/4, Ynskje Claases wv Haring Gonggrijp, mr. kuiper, voor 1/4 en Bauke GONggRIJP voor 1/4, als erven van hun vader en grootvader Jan Harmens Gonggrijp, mr. kuiper.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schiere


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Anthony Bartels de Vries... Harmens, (gk); BS ovl 1821; 1822 overlijdens, ovl 1831, ovl 1855, ovl 1868, ovl 1869; gebruiker wijk C-025, kleermaker; medegebruikers Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8J Widerovl voor 1815; wed. J.W. gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel; eigenaar is wed. T. Kabbeljauw, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Jacob Harkes... in 1806, laatste afk. 31 aug 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815; wed. J.H. gebruiker van wijk C-025, medegebruiker Ant. B. de Vries, kleermaker, P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Joseph ter Meulengebruiker van wijk C-025, varensgesel; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8P Vuustovl voor 1815; gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Sietse Rommerts Jager... D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-025Rinnertspijp 8T Kabbeljauw wedAntonius B de Vries kleermaker
C-025Rinnertspijp 8T Kabbeljauw wedJacob Harkes wed
C-025Rinnertspijp 8T Kabbeljauw wedP Vaust wed
C-025Rinnertspijp 8T Kabbeljauw wedJoseph ter Meulen varensgesel
C-025Rinnertspijp 8T Kabbeljauw wedJ Wider wed


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-025Rinnertspijp 8provisionele en finale toewijzingfl. 435a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
C-025Rinnertspijp 8Huizinge c.a. op de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 529Rinnertspijp 8erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Foekje Cornelis Faber... wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Frans Anthony Posthuma... A-240, sjouwer; eigenaar is Adam Terwocht, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; F.A.P., sjouwerman, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Gatske van Straten... dv Jan vS, en Antje van Gunde/van Kampen; BS huw 1813, ovl 1840 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-025; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Jacob Numanoud 28 jaar, geb Stralzand en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-025; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Martje Cornelis Fabergeb 1777 HRL, ovl 3 apr 1847 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Jans F, en Fokje ... ; BS ovl 1847; oud 60 jaar, (vnm: Maatje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-025Rinnertspijp 8S R de Jager stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-025VoorstraatSytze de Jager55 jkoopmanMidlumgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatGatske van Straten47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatRommert de Jager18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatAntie de Jager22 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatFrans A Posthuma67 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar
C-025VoorstraatFoekje C Faber57 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatMaatje Faber60 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFrans Rouwing11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatJacob Numan28 jzeemanStralzandgezin 3, m, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatBerendje van Gelder28 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatHendrik Numan2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 180 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Jan Jans Hayes, overleden op 11 mei 18409 dg, overleden Voorstraat C 25, zoon van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 205 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Sietse Rommerts de Jager, overleden op 19 augustus 184055 jr, werkman, geboren Midlum, overleden Voorstraat C 25, man van Gatske van Straten, winkeliersche, vader van Antje (vrouw van Jan Hayes, zeeman) en minderjarige Rommert Sietses de Jager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 379 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Gatske Johns Hayes, overleden op 24 mei 18431 jr (geboren 24/5/1842), overleden Voorstraat C 25, dochter van John Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 139 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Gatske Jans Hayjes, overleden op 19 juli 18463 wk (geboren 22/6/1846), overleden Rinnertspijp C 25, dochter van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager, zuster van minderjarige Charlotte en Sietze Jans Hayjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1028 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Jan Jans Hayes, overleden op 19 november 18472 dg (geboren 17/11/1847), overleden Rinnertspijp C 25, zoon van Jan Hayes, varensgezel en Antje Zytzes de Jager, broer van minderjarige Zytze en Charlotte Jans Hayes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1466 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Antje Sytses de Jager, overleden op 3 april 1849vrouw van John Hayes, stuurman (Voorstraat C 25), moeder van minderjarige Charlotte, Sytse en John Johns Hayes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 529Rinnertspijp C-025Johs. Haijes c.u.woonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Rinnertspijp 8Rinske Poolgeb 1779 Bolsward, ovl 20 aug 1863 HRL, huwt met Johannes Siegmans, ovl wijk C-025, dv Jacob P, en Aafke ... ; BS ovl 1863


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 529Rinnertspijp C-166Dirk van der Meer jr.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 529Rinnertspijp 8 (C-166)Dirk van der Meerwoonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Rinnertspijp 8Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug