Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Roeperssteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Roeperssteeg 27-068 7-075 C-134C-126


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0235r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 106, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071r van 6 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095r van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0121r van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenpakhuis van Minse Cornelis koopman


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0369r van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pakhuis van Minse Cornelis koopman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenpakhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-068Roeperssteeg 2pakhuis
eigenaarEwert Hingst
gebruikerEwert Hingst
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-068Roeperssteeg 2pakhuis
eigenaarwed. Ewert Hingst
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdeze gehele vermelding is doorgehaald


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-068Roeperssteeg 2packhuis
eigenaarHylke D. Hanekuik
gebruikerHylke D. Hanekuik
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑08 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenpakhuis van de weduwe van wijlen Evert Hingst koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-068Roeperssteeg 2pakhuis
eigenaarwed. Evert Hingst
gebruikerwed. Evert Hingst
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0106r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuyk


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0197v van 3 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Talma c.s.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-068Roeperssteeg 2huis
eigenaarSjoerd Talma
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerSjoerd Talma
gebruikerSybrand Feytema
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0088r van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0040v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma c.s.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-075, pag. 149Roeperssteeg 2F Tjallingii3‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-134Roeperssteeg 2Frans Tjallingii... koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-134Roeperssteeg 2F Tjallingii wedF Tjallingii wedpakhuis


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 188 en 198 van 12 aug 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-134Roeperssteeg 2provisionele en finale toewijzingfl. 1286pakhuis C-134 en C-135
 
verkoperSybrand Tjallingii
verkoperTjalling Fransz Tjallingii
verkoperPieter Feytama Tjallingii
verkoperGrietje Tjallingii
koperGerbrandus Pettinga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 606Roeperssteeg 2Dirk FonteinzeepziederHarlingenhuis en erf (160 m²)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 606Roeperssteeg 2 Abe van SlootenHarlingenvernieuwd tot eene aanzienelijke winkel


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 en 67 van 22 dec 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-134Roeperssteeg 2provisionele en finale toewijzingfl. 3000wijnpakhuis met wijnkelder aan de zuidkant van de Noorderhaven, C-134, C-135 en C-136
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperGerbrandus Pettinga
koperJan Freerk Fontein


1847 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1847
vermeld alsgeschat adresbericht
C-134Roeperssteeg 2Een uitmuntend uitgestrekt WIJNPAKHUIS met eenen bijzonder gunstig ingerigten WIJNKELDER, met de voorhanden zijnde WIJNEN enz., benevens de GEREEDSCHA aan den zuidkant van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 22 dec 1847 in het Heeren Logement van Minnema door notaris Goslings.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-134Roeperssteeg 2Grietje Johannes Oswald... met Albert van Eeken op 25 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-134; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839; Douwe Wytzes Vettevogel in qualt. voor ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-134Roeperssteeg 2Japikje van Eekengeb 1801 HRL, ovl 7 jan 1850 HRL, huwt met Johannes vd Heyde op 7 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, dv Albert vE, en Grietje Oswald; BS huw 1824, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-134


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 606Roepersteeg C-134Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3402Noorderhaven C-126A. Menalda & Zonenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3402Roeperssteeg 2 (C-126)Albert Menalda (en Zn. te Leeuwarden)pakhuis
  terug