Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Roeperssteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Roeperssteeg 7 7-067 7-073 C-133 C-125
Naastliggers vanRoeperssteeg 7
ten westende Roeperssteeg
ten noordenRoeperssteeg 5


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteegje naar de Roepersteeg [staat: steeg]


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0135v van 1 sep 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg naar de Roeperssteeg


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg uitlopend in de Roeperssteeg


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113r van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Roeperssteeg 7Roeperssteeg OZhuis
 
koperHoyte Pytters de Vries, en325-14-00 GG
Rintie Claesen, enkoopman
Hans Jansen, als
bedienaars der armen van de Waterlands Gezinden
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Sytze Lolkes
naastligger ten zuiden, en
het huis van Hendrick Mouts
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenhet Vermaanhuis van welgedachte Gemeente
verkoperSybrandt Feitema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hoyte Pytters de Vries, koopman Rintie Claesen en Hans Jansen, als bedienaars der Armen v.d. Waterlandsch gezinden, kopen een huis in de Roeperssteeg. Ten O. wd. Sytze Lolkes, ten Z. Hendrick Mouts en een steeg, ten W. de Roepersteeg, ten N. het Vermaanhuis. Geen grondpacht. Gekocht van Sybrandt Feytema voor 325 gg 14 st.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0177r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 7huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 7huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 7huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-08 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0140r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 7huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma c.s.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendiaconie kamer


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-067 Roeperssteeg 7Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-067Roeperssteeg 7Fedde Accroniussilversmid, mr.£ 064-08-0£ 11bestaet wel


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0004r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendiaconie kamer


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0277r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0256r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0022v van 6 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. A. van Ringh


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0277v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0331v van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Peaux koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-073 Roeperssteeg 7Doopsgezinde Gemeente0-10-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-133Roeperssteeg 7Grietje Klazes Kuipersgeb 1761 ... , ovl 31 dec 1814 HRL, huwt met Sipke Arends/Arjens Appel, ovl wijk C-133; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1814, ovl 1848


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-133Roeperssteeg 7Sipke Arjens Appel... geb 1804 HRL, Arjen Sipkes A, geb 1800 HRL; BS ovl 1823; 1828 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk C-133, gleibakkersknegt; eigenaar Doopsgezinde Gemeente, 1814. (GAH204); Ik ondergetekende S.A.A., Gleibakker te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-133Roeperssteeg 7Doopsgezinde Gemeente Sipke Arjens Appel gleybakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 611Roeperssteeg 7Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis of bergplaats (198 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-133Roeperssteeg 7Aukje van Assen... HRL; wijk C-129, ongehuwd, dv Johannes vA., en Anna Clasina Jongsma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk C-133; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839; geb 7 aug 1780, ovl 1861/1862; komt voor op ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2613C-133 (Roepersteeg)Jan F.V. Behrnsdrukkerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2874C-125 (Noorderhaven)Hendrik Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2874Roeperssteeg 7 (C-125)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag, en Cons.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Roepersteeg 7wed. H. Ouendag Tzn.jongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Roepersteeg 7beeldbepalend pand4 van 10
Roepersteeg naast 7beeldbepalend pand4 van 10
  terug