Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Romastraat 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Romastraat 1 (niet bekend) (niet bekend) G-122 G-132
Naastliggers vanRomastraat 1
ten oostenRomastraat 3
ten zuidende Romastraat


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0334r van 11 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koper door niaarAefke Cornelis, gehuwd30-00-00 CG
Marten Abbes ter zee absent
gesterkt met schoonvader Abbe Aukes
verpachter grondde Stad Harlingen2-04-00 CG
geniaarde koperJan IJsbrands, gehuwd met
Gryttje Jans
huurderSjouk beddenmaakster
naastligger ten oostenMarten Abes rogstorter
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenBarent Willems wever
Hotse Seerps Swerms c.s. en q.q., namens demr. zilversmid in qlt als diaconen van de gereformeerde kerke
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0021r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat], op de hoek van dehuis
 
koperHarmen Gerryts bontwever79-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Freerk Lucas
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenEeltje Travaile
verkoper van 1/2Aafke Corneelis, gehuwd met
Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aafke Douwes, gehuwd met
Bartel Bartelstimmerman


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk timmerman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0013r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperLolke Hennings, gehuwd metscheepstimmerman225-14-00 GG
Elske
verpachter grondde Stad Harlingen1-12-08 CG
huurderLolke Hennings
naastligger ten oostenBerend Jansen
naastligger ten zuidenDirk timmerman
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
verkoperCoert Hendriks, gehuwd metbontwever
Hiltje Feddes


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolke Hennings*


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0051r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Geerts


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0076r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Geerts


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1IJsbrand Wietses Wielsma... W, geb 1786 HRL; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1818, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1874,; gebruiker wijk G-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Wytse IJsbrands Wielsmazie ook: Wytse Ysbrands, geb 1784; geb 1797 HRL, ovl 26 sep 1814 HRL, ovl wijk G-122, zv IJsbrand Wytses W, en Geertje Johannes (Overmeyer); BS ovl 1814; 1824 huwelijken


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-122Romastraat 1Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1700Romastraat 1Hervormde DiaconyHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Janke de Vries... bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437, wijk G-129; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-122; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-122RomastraatJanke Andries de Vries56 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-122RomastraatPieter Ald. van der Woude26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Anne Folkerts Fennemageb 1810 Suameer, ovl 12 okt 1850 HRL, huwt met Johanna van Geit, (gk), logementhouder, N.H., zv Folkert F, en Meike Alberts de Boer; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-122


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1700G-122 (Romastraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1700G-132 (Romastraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1700Romastraat 1 (G-132)Hervormde Diaconie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 1S.Bijlsmawerkman bij de gem. waterleiding


1965 - adresboekadresnaam
Romastraat 1S. (Sieger) Bijlsma
  terug