Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Romastraat 25 (niet bekend) (niet bekend) G-127 G-139
Naastliggers vanRomastraat 25
ten oostenRomastraat 27
ten zuidende Romastraat
ten westende Romastraat


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperPier Haies 111-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenClaas Burger
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van de wd. Edger Feddes Banga, een kamer in de Bot Apotecarsstraat. Ten O. Claas [Willems] Burger, ten Z. de straat, ten W. Hendrik Jansen. Grondpacht 1 GG aan de Stad. Geboden door Pier Haies 111 GG.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0068v van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperNeeltie Joris, gesterkt met210-00-00 CG
koperBeernt Wouters
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
toehaakeen zilveren ducaton tot een vereringe
naastligger ten oostenClaes Burger
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenHendrick Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPier Hayes, gehuwd met
verkoperTrijntie Doyes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0194v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperMoyses Abrahams knoopmaker100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Claes Burger
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMaycke Crijns
naastligger ten noordende hof van Joost Hawestadt
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0349r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMoses Abrahams


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMoses Abrahams


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Schonebeek


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0238r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Schoonebeek


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0158v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Harmens


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0227r van 26 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Harmens


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0038r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperBeernt Geersma koopman109-00-00 GG
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten westenCasper Dirx
naastligger ten noordenJan Schoonebeeck
verkoperCasper Dirx
verkoperJacob Dirxkoster en gezworen makelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Geersma, koopman, koopt huis c.a. in de Botte Apothecarsstraat. Ten O. Otte Sybes, ten Z. de straat, ten W. Casper Dirx, ten N. Jan Schoonebeek. In koop bekomen als cessie hebbende bij publieke opveilinge van Jacob Dirx Koster en als houder van het oude reversaalbrief, voor 109 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0109r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij de herberg Romawoning en weefwinkel
 
koperoud burgerhopman Harmen Agema 155-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJohannes Mighels c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende weduwe van Schoonebeek
naastligger ten noordende tuin van Janke Symons Groningen
verkoperJanke Symons, gehuwd metGroningen
verkoperHendrik Luitjens WoldaGroningen


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0227r van 26 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0150v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij Romahuis
 
koperJielderen Ruurds, en zijn broertimmerman143-14-00 CG
koperHidde Ruurds zeilmaker
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderHaaytse Wouters
naastligger ten oostenOtte Sybes Salverda
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westende tuin van Jan Schoonebeek
naastligger ten noordende tuin van Jacob Willems
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0074v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJildren Ruirds


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0177r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJielderen Ruirds
naastligger ten westenHidde Ruirds


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJieldren Ruurds


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperBartle Tuininga procureur postulant65-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderde weduwe van Euse Joukes 26-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Bolman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJ. Schonebeek
naastligger ten noordenAbram Hansen
verkoperJielderen Ruurds, broer van
verkoperHidde Ruurds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, procureur postulant, koopt (c) een huis in de Bot Apothecarstraat, ten O. Jan Bolman, ten Z. de straat, ten W. J. Schonebeek, ten N. Abram Hansen. Gekocht van gebroeders Jielderen en Hidde Ruurds voor 65 gg. 21 st.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0152v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koper van 1/2Livius Wijngaarden, gehuwd met71-07-00 GG
koper van 1/2Welmoed
koper van 1/2Jan Johannes Stellingwerf, gehuwd met
koper van 1/2Trijntje Rienks
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Bolman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Schonebeek
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperBartle Tuiningaprocureur postulant


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0114r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Schoonebeek


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0243v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperClaas Pieters mr. metselaar30-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe Jan Bolman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJ. Schonebeek
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperLivius Wijngaardenkoopman
verkoperJan Johannes StellingwerfAmsterdam


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0114r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0032v van 20 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaas Pieters


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0351v van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Pieters


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0137r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Pieters


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 van 28 dec 1809
adressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 25koopaktefl. 40huis G-127
 
verkoperAntie Pieters (wv Klaas Pieters)
koperJohannes Jans Frederiks (gehuwd met Aaltie Johannes)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0018r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] wijk G-127huis
 
koperJohannes Jans Fredriks, gehuwd met40-00-00 CG
koperAaltje Johannes
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderde weduwe van Anthon Huisman 26-00-00 CG
naastligger ten oostenRitske Kronenburg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothecarstraat]
naastligger ten westenCornelis Jonker
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperAntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Pieters


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jelle Dirks Tadema... Willems; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1846; gebruiker van wijk G-127, werkman; eigenaar is Johannes Frielders, 1814. (GAH204); J.D.T. en Eelkje Haayes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Johannes Frielderseigenaar van wijk G-127, gebruiker is Jelle D. Tadema, werkman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-127Romastraat 25Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1682Romastraat 25Roelof FeenstraHarlingentuinierhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Antie Hombertoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-127; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Herre de Vriesoud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-127; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-127RomastraatHerre de Vries35 jHindelopenm, protestant, gehuwd, geen
G-127RomastraatAntie J Hombert32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-127RomastraatCatharina de Vries6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 25 okt 1841
adressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 25royementfl. 5041e. het zomerhuisje c.a., G-130, 2e. huis in de Romastraat, G-129, 3e huis in de Romastraat, G-127
 
Laas Wijnalda


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-127Romastraat 25Hendrik Gerrits de Vries, overleden op 25 maart 18445 1/2 jr (geboren 26/9/1838), overleden Romastraat G 127, zoon van Gerrit Hendriks de Vries, zeilmaker & Hieke Berends Braammeyer, broer van minderjarige Aaltje en Aafke Gerrits de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-127Romastraat 25Anne Dijkstra, overleden op 3 november 1847(Certificaat van onvermogen), bijna 2 jr (geboren 28/1/1845), overleden Hofstraat G 127. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Aaltje Gerrits Stuurman... 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-124 127, 358; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-119; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Akke Ynses van der Zee... Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Doetje Lieuwes de Boergeb 7 okt 1780 Idsegahuizen, N.H., Vst 31 aug 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Hieke Beerends Braammeyer... B, en Aafke Cornelis de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1838, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Hiltje Jans Wierstra... Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk F-189, wijk G-127; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jacob Aukes de Boergeb 1803 Makkum, huwt met Sara Rewinders vd Veen, N.H., scheepstimmermansknegt, Vst 21 mei 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jantje Berends Braammeyer... (B), en Aafke Cornelis de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jelsje Brons... dv Willem Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jiskje Wiersmageb 1803 prov, huwt met Klaas Feitsma, N.H., A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Klaas Feitsmageb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Sara Reinders van der Veer... 1859 uit Medemblik, N.H., dv Reinder vdV, en Wimke ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk G-127, wijk ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 2 van 13 feb 1852
adressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 25obligatieobligatie met de huizen G-118, G-129 en G-127 als onderpand
 
schuldenaarGerrit Hendriks de Vries
schuldeiserSipke Willems Houtsma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1682G-127 (Romastraat)Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1682G-139 (Romastraat)Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1683Romastraat 25 (G-139)Liekele Hazenberg (te Amsterdam)woonhuis
  terug