Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 3(niet bekend)(niet bekend)G-123G-133


Naastliggers vanRomastraat 3
ten oostenRomastraat 5
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 1


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188v van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Isbrants


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0497r van 22 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Isbrants


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214r van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDierck Piers


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0062v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Piers


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007v van 3 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Piers* bedsteekwever


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0030r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 3Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]00‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
bewonerAllert Herckes
naastligger ten oostenLijsbet Jelles
naastligger ten zuiden*Romastraat
naastligger ten westenWatse Ubles
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Wouter Sems, geauthoriseerde curator overbakker
verkoper van 1/2Jantien Dircks en haar absente zuster, nagelaten weeskinderen van
verkoper van 1/2wijlen Dirck Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (bakker Wouter Sems als geauthoriseerde curator over) het nagelaten weeskind van Dirck Piers genaamd Jantie Dircks, en van haar absente zuster, een huis en weefwinkel nz. Botte Apotheeckerstraat, nu gebruikt door Albert Herckes. Ten O. Lijsbet Jelles, ten W. Watse Ubles. Grondpacht 50 st aan de Stad.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0070v van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 3Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]125‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperGoycke Berents, gehuwd met
koperNeeltye Bienties
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLijbet Jelles
naastligger ten zuidenRomastraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWatse Ubles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAucke Tieards c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoycke Berents x Neeltye Bienties


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0151r van 30 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075r van 16 jan 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 3Romastraat NZ [staat: Botte Apothekersstraat]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenLijsbet Jelles
naastligger ten zuidenRomastraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Watse Ubles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde curatoren van wijlen Goytyen Beerns c.u.mr. linnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door de curatoren van het sterfhuis van Goytien Beerns een huis nz. Both Apothekerstraat. Ten O. Lijsbeth Jelles, ten W. erven Watse Ubles.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0075v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 3Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]205‑00‑00 GGhuis en weefwinkel met een loods en ledige plaats
koperLourens Goyties c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLijsbet Jelles
naastligger ten zuidenRomastraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Watse Oebles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFictoor Hendrix


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102v van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLourens wever


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143r van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLourens wever


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Goities


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137r van 8 nov 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLourens Goyties [staat: Wytses]


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0158v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 3Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]200‑00‑00 GGhuis, weefwinkel, loods en plaats
koperMarten Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenTiepkes
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenPieter Jacobs timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLourens Goities


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 63v van 16 feb 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Romastraat 3
requireerde en aangeverLourens Goitiens, weduwnaar (1) van
wijlen Tialcke Tialckes
requireerde en aangeverLourens Goitiens, gehuwd (2) met
Hittie Johannis
requirant q.q.Jan Jacobs, geauthoriseerde curatorkoopman
requirant q.q.Jacob Isbrandts, geauthoriseerde curatoren overkoopman
requirantde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Tialckje Tialckes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0063v] Inventar[i]satie ende beschrieve sampt warderinge end estimatie gedaen ende gemaeck bij ons Franciscus Hoitinga praesiderende burgemeester deser stede Harlingen, ende bij de Gerechte aldaer verordonneerde commissaris ende den ondergeschreven secretaris clercq alhier, ten huijse van Lourens Goitiens van alle de goederen uijt ende inschulden die aldaer sullen worden bevonden, die sijn wijlen huisvrouwe Tialcke Tialckes heeft naegelaeten, ende de voornoemde Lourens Goities hem nu wederom ad secunda vota begeven hebbende, met Hittie Johannis bij deser praesent, ten versoecke van [Jan] Jacobs ende Jacob Isbrandts beijde coopluijden binnen voornoemde stede als geauthoriseerde curatoren voor de twe naegelatene weeskinderen van Tialckje Tialckes ende dat op het aengeven van Louren Goities ende sijn stypdochter, naedat sij den belofte om alles getrouuelijk te sullen aengeven in handen van de welgemene heer commissaris heeft gepresteert ende sijn de goederen gewardeert door Auck Jans ende Geert Willems gesworen wardeersters onser stede. Actum den 16en februarij 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0043r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Jansen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102r van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 3Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]85‑00‑00 GGhuis
koperClaes Stinnerts mr. stadstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenTjepke Claessens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Piter Jacobs
naastligger ten noordenClaes Stinnerts mr. stadstimmerman
verkoper q.q.burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, gelastigde van
verkoperMarten Jansen te Christiana


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264r van 26 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0334r van 11 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Abes rogstorter


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0283v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Abbes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Abbes


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0141r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Lucas


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0186v van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Lucas


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0021r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Freerk Lucas


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0029v van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Geerts* timmerman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0013r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Geerts* timmerman


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0133r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosling Adams


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0051r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Geerts


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0076r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Geerts


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0355r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Geerts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0152v van 20 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Winnekes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-123Romastraat 3Harm Wennekes... Huisman wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-120, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-123; gebruiker Sijbren Lieuwes, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-124; gebruikers Gerardus van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-123Romastraat 3Sybren Lieuwesgebruiker van wijk G-123, varensgesel, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-123Romastraat 3H Wennekes Sybren Lieuwes varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1699Romastraat 3erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-123Romastraat 3Haring Siderius... 1825, huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-123Romastraat 3Jantje Broers van der Plaats, overleden op 27 februari 183944 jr, winkelierse, overleden Romastraat G 123, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-123RomastraatPieter J Miedema32 jwerkmanBozumm, protestant, gehuwd
G-123RomastraatGrietje M Bangma29 jIdzegahuizenv, protestant, gehuwd
G-123RomastraatElizabeth Miedema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-123RomastraatHaring Siderius43 jHarlingenm, protestant, weduwnaar


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-123Romastraat 3Klaas de Wit, overleden op 20 oktober 18434 dg (geboren 16/10/1843), overleden Romastraat G 123. (Certificaat van onvermogen nr. 135) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1000 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-123Romastraat 3Aaltje Johannes Hoogenburg, overleden op 27 april 184836 jr (geboren 20/10/1811), overleden Hofstraat G 123, ongehuwd, zuster van Jantje en afwezige Gerrit Johannes Hoogenburg (verblijfplaats onbekend). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-123Romastraat 3Carolina van Bree... winkelierse in 1851, dv Karel vB., en Catharina Widders; BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-123, 202; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-009; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-123Romastraat 3Grietje Bangma... HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1699Romastraat G-123Hans W. van Stratenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1699Romastraat G-133Jouke van Reeswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1699Romastraat 3 (G-133)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)woonhuis
  terug