Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 33 (niet bekend) (niet bekend) G-131 G-142
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 33 (niet bekend) (niet bekend) G-132 G-142
Naastliggers vanRomastraat 33
ten oostenRomastraat 35
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 31


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0021r van 2 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGoert Goerts


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0026r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 33Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer met weefwinkel
 
koperGoert Goerts, gehuwd met300-00-00 GG
koperAuck Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg [staat: gang]
naastligger ten zuidenRomastraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLouw Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBaucke Lammerts, gehuwd met
verkoperRompck Siercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoert Goerts x Auck Pyters kopen een kamer en weefwinkel in Botte Aptekersstraat. Ten O. de openbare gang, ten W. Louw Jans. Grondpacht 28 st. Gekocht van Baucke Lammerts x Rompck Siercx voor 300 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0056v van 26 feb 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 33Snakkerburen tegenover het huis waar Romen uitsteekthof met prieel, bomen en plantagie
 
koperJan Reyns, gehuwd metveerschipper495-14-00 GG
koperTrijntie Hayes
naastligger ten oostenSnakkerburen
naastligger ten zuidenhet huis waar Romen uitsteekt
naastligger ten westenJacob Banga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOp Snakkerburen


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0239v van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiepelstegen, een van de


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0390r van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiepelstegen, een van de


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0140r van 25 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiepelstegen


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0046v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiepelsteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-131Romastraat 33IJsbrand Wietzeseigenaar van wijk G-131 en wijk G-132, ru?nes, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Pieter Terpstraeigenaar en gebruiker van wijk G-132, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-131Romastraat 33IJsbrand Wietzes ruïnes
G-132Romastraat 33 ruïnes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1680Romastraat 33Roelof FeenstraHarlingentuinierhuis en tuin (540 m²)


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-131Romastraat 33Goykje Wybes de Boer, overleden op 14 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 9/6/1829), overleden Droogstraat G 131. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-131Romastraat 33Akke Moses van der Gaast... mei 1853 Hommerts, dv Mozes Ruurds vd G, en Lolkje Jacobs; BS huw 1825, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-131Romastraat 33Everdina van der Gaast... slakkebakster, wonende te HRL, N.H., dv Trijntje Mozes vdG; BS huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 29 jaar, (vnm: Evertje), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-131Romastraat 33Hidde Tjeerds Faber... in 1851, N.H., zv Tjeerd Pieters F, en Gelske Hiddes; BS huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-070; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Aafke van der Molen... wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Johannes Schoot... ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Klaas van der Vleugel... turfdrager in 1854, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Tjerks; BS huw 1823, ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk G-132; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Metje Sinkelaar... Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Ype Dirks van Vliet... pakhuisknecht in 1859, zv Dirk Wiebes vV, en Aafke IJepes; BS huw 1824, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-132, wijk H-154; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1680G-129 (Romastraat)Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Maria Paulina van der Zee... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3645G-142 (Romastraat)Gerrit H. de Vriestuin
Sectie A nr. 3645G-142 (Romastraat)Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5031Romastraat 33 (G-142)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
  terug