Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 4(niet bekend)4-106 G-117G-128


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0134r van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4westRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]53‑00‑00 GGkamer
koperClaes Crats c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLijsbeth Julius
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArjen Victoors
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperFictor Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Everts c.u. kopen een kamer in de Botte Apotequersstraat. Ten O. Lijsbeth Julius, ten W. Arjen Fictoors. Grondpacht 13 st. Gekocht van Fictor Hendrix voor 53 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0110v van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]500‑00‑00 CGhuis
koperDirck Jacobes c.u.scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenuitgang van de hof van Seerp Lamberts
naastligger ten zuidende hof van Seerp Lamberts
naastligger ten westende kamer van Doetie Eelckes
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperGeertie Iedes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0225r van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]500‑00‑00 CGhuis, loods en plaats
koperLenert Abes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende uitgang van de hof van Seerp Lammerts
naastligger ten zuidende hof van Seerp Lammerts
naastligger ten westenDoetje Eelckes
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperDirck Jacobs


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0164r van 17 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]590‑00‑00 CGhof met bomen en planten en een zomerhuis
kopervroedsman Pytter Hylckes Koolhert, gehuwd metwijdschipper
koperMayke Cartouw
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostende hof van Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten zuidende hof van Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten westenDaeniel Dupres e.a.
naastligger ten noordenenkele kamers
verkoperburgemeester Caesarius


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204r van 2 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]290‑00‑00 GGkamer met put en bak
koperRuird Everts Hogenhuys gerechtsbode
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Seerp Lamberts
naastligger ten zuidende hof van Doeke
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperLenert Abes Croddebos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Everts Hogenhuis, gerechtsbode, koopt een camer c.a. met put en back, in de B. Apothekerstraat. Ten O. de camer van Seerp Lammerts Swerms, ten W.?, ten Z. de Doeleshof, ten N. die straat. De koper mag geen licht scheppen in de Doeleshof. Gekocht van Lenert Abbes Croddenbos, voor 290 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218v van 16 mei 1670 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] verscheidene kamers bij het huis Roma260‑02‑00 CGgrondpacht
koperAuckjen Reiners
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Ruirdbode2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde bewindhebbers der koopluiden, schippers en bootsluiden buidel


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218v van 16 jun 1670 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] verscheidene kamers bij het huis Roma260‑02‑00 CGgrondpacht
koperAuckjen Reiners
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Ruirdbode2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde bewindhebbers der koopluiden, schippers en bootsluiden buidel


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0023r van 23 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostBoth Apothekerstraat264‑00‑00 GGhuis
koperJan Scheltes c.u.steenvoerder
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Ruird Hogenhuis


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031v van 24 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4westRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]54‑00‑00 CGkamer
koperClaes Taedes, gehuwd met
koperPyttie Wynties
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe Welmoed
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperClaes Cras


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]64‑08‑00 GGhuis
koperJetske Tjerx, weduwe van
koperwijlen Heere Andries
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd de Fontein de Fontein
naastligger ten zuidende weduwe van Seerp Lammerts
naastligger ten westende weduwe van Arjen Krytenburgh
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
bewonerJacob Hiddeszoetvisser
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0305r van 25 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]100‑00‑00 CGhuis
koperMarten Abbes, gehuwd metrogstorter
koperAeffke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderKeimpe Hajes bierdrager
naastligger ten oostenburgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten zuidenburgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten westende kinderen en erfgenamen van wijlen Arjen Krytenburgh
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperRuird Heeresvarenspersoon


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0128r van 25 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4westRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]30‑11‑00 GG4/5 kamer
koperBoyke Arjens winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMarten Abbes rogstorter
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Thomas Huiberts Wijngaarden
naastligger ten westeningang van de tuin
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper van 2/5Jan Crytenburgchirurgijn
verkoper q.q.Jan Crytenburg, gelastigde vanchirurgijn
verkoper van 1/5Antie Crytenburg te Amsterdam
verkoper van 1/5Doedtie Crytenburg


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0271v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]200‑00‑00 CGhuis waarin kamer, kelder en keuken, met plaats
koperRuird Heres, gehuwd metvarenspersoon
koperRiemke Folkerts
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Velthuis
naastligger ten zuidenBartel Kleises
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburg
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperMarten Abbes, gehuwd metrogstorter
verkoperAefke Cornelis


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072v van 18 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]200‑00‑00 CGhuis
koperTrijntie Sickes, gehuwd met
koperWatse Dirx
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende uitgang van de kamer van Jacob
naastligger ten zuidende weduwe van Bartel Claeses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Arjen Critenborg
naastligger ten westende hof van burgemeester Tomas Huiberts
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperRuird Heeres, gehuwd met
verkoperRiemcke Folkerts


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0161r van 6 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]175‑00‑00 CGhuis
koperEmmerich Eelckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende hof van vroedsman Corver
naastligger ten oostenvan den Wolt kapitein
naastligger ten zuidenvan den Wolt kapitein
naastligger ten westende wijngaard van burgemr. Thomas Huberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Critenborg
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperHaring Everts
verkoper q.q.Pieter Graaff, gelastigde van
verkoperTrijntie Sickes, gehuwd met
verkoperWatse Dirx Graaff uitlandig na Muscovienscheepstimmerman


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0191r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]125‑00‑00 GGhuis
koperEeltje Aukes Travaile koopman
koperAntony Vink hovenier
verpachter grondde heer Wijdenbrugh 2‑10‑00 CG
huurderMeye Sakes 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHylke Johannes Hylkema
naastligger ten zuidenHylke Johannes Hylkema
naastligger ten westende weduwe van Marten Gilles
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkopervrouw Tytzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes Travaille, coopman en Anthony Vink, hovenier, kopen huis c.a. in de Botapothekerstraet, bewoond door Meye Sakes voor 24 cg. per jaar. Ten O. en Z. Hylke Johannes Hylkema in het huis 'De Fontein', ten W. wd. Marten Gilles, ten N. de Botapothekerstraet. Grondpacht 2 cg. en 10 st aan dhr. Wijdenbrugh. Verkopers Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 125 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0213r van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]222‑10‑00 CGhuis
koperRein Jans, gehuwd metleerlooiersknecht
koperHycke Abrahams
verpachter grondde heer Wijdenbrugh 2‑10‑00 CG
huurderMeye Sakes 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHylke Johannes Hylkema
naastligger ten zuidenHylke Johannes Hylkema
naastligger ten westende weduwe van Marten Gilles
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperEeltje Aukes Travailekoopman
verkoperAntony Vinkhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Jans, leerloyersknegt x Hycke Abrahams, kopen heerlijke huisinge c.a. in de Botapothecarstraet, bewoond door Meye Sakes voor 24 cg. per jaar. Ten O. en Z. Hylke Johannes Hylkema in het huis 'De Fontein', ten W. wd. Marten Gilles, ten N. de botapothecarstraet. Grondpacht 2 CG 10 st aan de heer Wijdenbrugh. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille, koopman en Anthony Vink, hovenier, voor 222 cg. en 10 st.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0021r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]172‑14‑00 GGhuis
koperAbraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar onder Almenum
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderJoseph Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenWetsens secretaris
naastligger ten zuidenWetsens secretaris
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Siderius
naastligger ten noordenBoth Apothekerstraat
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoperHycke Abrahams, weduwe van
verkoperwijlen Rein Jans, en van haar zoon
verkoperJan Reins


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0099r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]252‑07‑00 GGhuis
koperMeindert Jans, gehuwd met
koperBents Douwes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderFreerk Ruirds c.u.
naastligger ten oostende hof van de Fontein de Fontein
naastligger ten zuidende hof van de Fontein de Fontein
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Siderius
naastligger ten noordenBoth Apothekerstraat
verkoperFettje Melles, weduwe van te Almenum
verkoperwijlen Abraham Cornelis Beitzegat


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0147v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4westRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]44‑14‑00 GGhuis
koperDirk Cornelis Wetzens koopman
koperGosling Piekes koopman
huurderJan Rients 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenMeindert Jans
naastligger ten zuidenJurjen Mulder
naastligger ten westenJurjen Mulder
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, curator en
verkoper q.q.Ecko Frieseman, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperBeatrix de Haas
verkoperBerber de Haas
verkoperSymon de Haas
verkoperJanke de Haas, nagelaten kinderen van
verkoperwijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
verkoperwijlen Dirkje Sopingius


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0217r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]225‑00‑00 GGhuis
koperJan Janzen, gehuwd metmetselaarsknecht
koperPytje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastliggerJ. Schrader
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperBents Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Meinert Jans


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]45‑14‑00 GGhuis
koperGosling Piekinga mr. schoenmaker
huurderRoelof Gerryts bontwever28‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenTrijntje Siderius
naastligger ten westenTrijntje Siderius
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Botapothercarstraat]
verkoper van 3/8Aagje Bretton, laatste weduwe van
verkoper van 3/8wijlen Thomas Cl. IJsenbeek, en als gelastigde vankoopman
verkoper van 5/8de weduwe van Cransen te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekinga, mr. schoenmaker, koopt een huis in de Botapothecarsstraat. Grondpacht 4 CG aan de Stad.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0129v van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4oostRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]370‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Berends, gehuwd met
koperSusanna Jans
verpachter grondBartle Tuininga procureur2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*J. Schrader e.a.commies
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperPietje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenmetselaar


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0160v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4westRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]10‑21‑00 GGhuis
koperJurjen Mulder hovenier
huurderde weduwe van Jan Tabes 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Beernds Velthuis
naastligger ten zuidenJurjen Mulder hovenier
naastligger ten westenJurjen Mulder hovenier
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothecarstraat]
verkoper q.q.vroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur
verkoper q.q.Willem de Boer, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Dirk Wetzens


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-114, pag. 58Romastraat 4Jan Kuiperkoorndraager


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 278v van jun 1809 , betreft pand G-119 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Romastraat 4


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0278v van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] wijk G-118 en G-119328‑00‑00 CGhuis en tuin
koperHarke Jelles, gehuwd met
koperHendrikje Alberts
huurderJohannes Frederiks
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenC. A. Jonker
naastligger ten westenHarmen Winnekes
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperDirk Ruurds Bakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-106, pag. 84Romastraat 4Jan J Cuiper0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 81r van 11 nov 1810 , betreft pand G-119 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Romastraat 4


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0081r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] wijk G-118 en G-119237‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Jans de Vries doodgraver
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenC. A. Jonker
naastligger ten westenHarmen Wennekes
naastligger ten noordenRomastraat
verkoperHarke Jilles, gehuwd met
verkoperHendrikje Alberts


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Jan Jansen Kuiper... M:Bos onder eede genoomen. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-117Romastraat 4Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1709Romastraat 4Rienk DirksHarlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Anna Westerhofoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Sijke Wesselingoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-117RomastraatAnna Westerhof52 jgeenHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
G-117RomastraatMaria Westerhof26 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-117RomastraatSijke Wesseling28 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-117RomastraatGerryt Wesseling24 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Elisabeth Hessels Dries... BS huw 1839, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, BS Franeker ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 124, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Johannes Bonnema... Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1815, huw 1839, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-124, wijk G-117; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnem, Trekschipper van HRL Op Dockum, en Trijntje Jans Echtelieden ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Riemke Jans Scheer... afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1709Romastraat G-117Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1709Romastraat G-128Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5032Romastraat 4 (G-128)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 4J. Outhuijsetransportarbeider


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Romastraat 4Onbewoonbaar verklaard
  terug