Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 4 (niet bekend) 4-106 G-117 G-128
Naastliggers vanRomastraat 4
ten oostenRomastraat 6
ten westenRomastraat 2
ten noordende Romastraat


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208r van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLiesbeth Julius


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240r van 15 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0060v van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperjongedochter Sara Andries 52-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenDoetie Eelkes
naastligger ten zuidenhof van burgemeester Caesarius
naastligger ten westenClaas Crats
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperGereformeerde Gemeente armvoogdij


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058r van 11 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Clasen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0199v van 21 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Jacobs timmerman


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014r van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Claessen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0045v van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenachteruit- en ingang van het het huis de Fontein


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0301v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende achter uitgang van Fontein


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318v van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Bartel Cleisen c.u.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031r van 4 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPrigge n.u.kapitein


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0087v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenprovisionele Raadhuis, vroeger de Fontein genaamd


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0021r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperAbraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar172-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurderJoseph Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenWetsens secretaris
naastligger ten zuidenWetsens secretaris
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Siderius
naastligger ten noordenBoth Apothekerstraat
verkoperstads armvoogdij, alimentatores van
Hycke Abrahams, weduwe van
wijlen Rein Jans, en van haar zoon
Jan Reins


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0099r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperMeindert Jans, gehuwd met252-07-00 GG
Bents Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurderFreerk Ruirds c.u.
naastligger ten oostende hof van de Fontein
naastligger ten zuidende hof van de Fontein
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Siderius
naastligger ten noordenBoth Apothekerstraat
verkoperFettje Melles, weduwe vanAlmenum
wijlen Abraham Cornelis Beitzegat


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0217r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]huis
 
koperJan Janzen, gehuwd metmetselaarsknecht225-00-00 GG
kopersPytje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastliggerJ. Schrader
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperBents Douwes, weduwe van
wijlen Meinert Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0283r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Mulder


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0300r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Mulder


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0129v van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]huis
 
verkoperHarmen Berends, gehuwd met370-00-00 CG
Susanna Jans
verpachter grondBartle Tuininga procureur2-10-00 CG
naastliggerJ. Schrader e.a.commies
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperPietje Jacobs, weduwe van
wijlen Jan Jansenmetselaar


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0181v van 15 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBaarnt Hylkes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-114 Romastraat 4Jan Kuiperkoorndraager


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 278v van jun 1809 , betreft pand G-119 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Romastraat 4


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0278v van 3 sep 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] wijk G-118 en G-119huis en tuin
 
koperHarke Jelles, gehuwd met328-00-00 CG
Hendrikje Alberts
huurderJohannes Frederiks
verpachter grondhet huis de Fontein 1-00-00 CG
naastliggers
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenC. A. Jonker
naastligger ten westenHarmen Winnekes
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperDirk Ruurds Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-106 Romastraat 4Jan J Cuiper0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 81r van 11 nov 1810 , betreft pand G-119 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Romastraat 4


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0081r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] wijk G-118 en G-119huis
 
koperHendrik Jans de Vries doodgraver237-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 1-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenC. A. Jonker
naastligger ten westenHarmen Wennekes
naastligger ten noordenRomastraat
verkoperHarke Jilles, gehuwd met
Hendrikje Alberts


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Jan Jansen Kuiper... M:Bos onder eede genoomen. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-117Romastraat 4Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1709Romastraat 4Rienk DirksHarlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Anna Westerhofoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Sijke Wesselingoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-117RomastraatAnna Westerhof52 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, geen
G-117RomastraatMaria Westerhof26 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-117RomastraatSijke Wesseling28 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-117RomastraatGerryt Wesseling24 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Elisabeth Hessels Dries... BS huw 1839, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, BS Franeker ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 124, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Johannes Bonnema... Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1815, huw 1839, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-124, wijk G-117; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnem, Trekschipper van HRL Op Dockum, en Trijntje Jans Echtelieden ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Riemke Jans Scheer... afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1709G-117 (Romastraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1709G-128 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5032Romastraat 4 (G-128)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 4J.Outhuijsetransportarbeider


1938 - variaadresbronbericht
Romastraat 4Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug