Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 5(niet bekend)(niet bekend)G-124G-134


Naastliggers vanRomastraat 5
ten oostenRomastraat 7
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 3


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0497r van 22 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat [staat: Both Apothekerstraat achter Snackerburen]64‑00‑00 GGhuis
koperLou Jansen, gehuwd metrogdrager
koperFrouck Tietes
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenweduwe van Geryt Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Isbrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Allert Jans, curator
verkoper q.q.Jan Jacobs, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems, gehuwd methoutzager
verkoperwijlen Aeff Jans


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214r van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]300‑00‑00 GGhuis
koperReyner Heeres, gehuwd met
koperLijsbeth Aerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenGerryt Diercx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDierck Piers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCendt Rompkes, gehuwd metbezemmaker
verkoperVrouck Sytzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Heeres x Lijsbeth Aernts kopen een huis in Botte Apteeckerstraet.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0030r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbet Jelles


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0070v van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijbet Jelles


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbet Jelles


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0075v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbet Jelles


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137r van 8 nov 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]165‑00‑00 GGhuis
koperIdtie Rioerdts, weduwe van
koperwijlen Tepke Beerts
koper q.q.Idtie Rioerdts, gelastigde van
koper q.q.Idtie Rioerdts, gelastigde van haar zoon
koperBeert Tiepkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenmr. Rombertus Drost
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenLourens Goyties [staat: Wytses]
naastligger ten noordenWillem Beerns
verkoperHarmen Rinnerts Gratinga


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0158v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiepkes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0043r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]450‑00‑00 GG2/3 huis
koperTiepcke Clasen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenJan Pytters timmerman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Jansen
naastligger ten noordenWillem Beerns
verkoperTiepcke Dircks
verkoperClaas Wopckes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102r van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjepke Claessens


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]316‑14‑00 GGhuis
koperAndries Fopkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenJan Pytters timmerman
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjepke Claseswijdschipper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0283v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]150‑00‑00 CG1/2 huis
koperSteven Ulbes, gehuwd met
koperSjouwke Fopkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
eigenaar van 1/2de koper Steven Ulbes c.u.
naastligger ten oostenFedde Reins
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Abbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Fopkes, gehuwd met
verkoperAntie Jans


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]370‑00‑00 CGhuis
koperAbraham Albert, gehuwd metbontwever
koperFroukjen Michiels
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenFeddo Reyns
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Abbes
naastligger ten noordenGerben Stoffels
verkoper q.q.Willem Bouwes Westerhofwinkelier
verkoper q.q.burgerhopman Sybout Boumamr. zilversmid
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores
verkoper q.q.Jacob Lolles Cocqmr. schoenmaker
verkoper q.q.Folkert Jans van der Plaetsmr. boekbinder
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Steven Ulbes, gehuwd met
verkoperwijlen Sjieuke Fopkes


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]437‑00‑00 CGhuis
koperCoert Hendriks, gehuwd metbontwever
koperHiltje Feddes
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenCornelis Feddes bontwever
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenDirk Geerts* timmerman
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes* turfdrager
verkoperFroukjen Migchiels, laatst weduwe van
verkoperwijlen Freerk Lucas


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0013r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]225‑14‑00 GGhuis
koperLolke Hennings, gehuwd metscheepstimmerman
koperElske
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
huurderLolke Hennings
naastligger ten oostenBerend Jansen
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenDirk Geerts* timmerman
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
verkoperCoert Hendriks, gehuwd metbontwever
verkoperHiltje Feddes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 10r van 10 feb 1781 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Romastraat 5Jan Bolman, coopman, koopt huis c.a. aan de nz. van de Bot Apotecar straat, thans bewoond door Neeltje Daniels. Geen grondpacht. Ten O. Folkert Bauckes, ten Z. de Bot Apotecarstraat, ten W. Jilderen Ruurds, ten N. Abraham Hansen. Gekocht van Anskje Gerlofs wv Albert Kooning, voor 70 gg. en 7 st.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0051r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekersstraat]360‑00‑00 CGhuis
koperJan Carels, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Douwes Siderius
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenHarmen Arends
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
naastligger ten westenDirk Geerts
naastligger ten noordenGerryt Jans
verkoperLolke Henningsscheepstimmerbaas


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0076r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 5Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]360‑00‑00 CGhuis
koper door niaarHarmen Arends mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
geniaarde koperAnthony Bruins, gehuwd metbontwever
geniaarde koperMary Louwrens
naastligger ten oostenHarmen Arends
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
naastligger ten westenDirk Geerts
naastligger ten noordenGerryt Jans
verkoperJan Carels, gehuwd metscheepstimmerbaas
verkoperAntje Douwes Siderius


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-124Romastraat 5Gerardus van Kempen... vK, en Geertje Jans; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837; wed. G. vK. gebruiker van wijk G-124, medegebruiker is Rommert Postma, wieldraayersknegt, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); Gerardus ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-124Romastraat 5Harm Wennekes... 1814. (GAH204); id. van wijk G-123; gebruiker Sijbren Lieuwes, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-124; gebruikers Gerardus van Kempen wed., Rommert Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-124Romastraat 5Rommert Postmamogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk G-124, wieldraayersknegt; medegebruiker Gerardus van Kempen wed. ; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-124Romastraat 5H Wennekes Gerardus van Kempen wed
G-124Romastraat 5H Wennekes Rommert Postma wieldraayersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1692Romastraat 5erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-124Romastraat 5Hendrik H Faber... BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, ovl 1844; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk G-124; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-124RomastraatHendrik H Faber59 jgleibakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-124RomastraatJacoba Bakker48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-124RomastraatHendrik Faber24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-124RomastraatVolkert Faber23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-124RomastraatJan Faber8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-124RomastraatAnne Faber8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-124RomastraatGrietje Faber16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-124RomastraatRigtje Faber14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-124RomastraatJacobus J Posthuma23 jgrofsmidHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-124Romastraat 5Folkert Faber, overleden op 21 mei 184023 jr, wever, overleden Vianen G 124, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-124Romastraat 5Aaltje Gerrits Stuurman... hu Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1833, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-124 127, 358; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-119; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3643Romastraat G-134Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3643Romastraat 5 (G-134)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 5S. de Vlaschauffeur


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 5P.G. (Pieter) Kuiken
  terug