Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-116 G-126
Naastliggers vanRomastraat 6
ten oostenRomastraat 8
ten westende Romastraat
ten noordende Romastraat


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0285v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenThoenis Pieters


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0108v van 16 mei 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArian Wouters


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0226v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdriaen Wouters


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269r van 16 apr 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAriaen Wouters


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077v van 20 aug 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat [staat: Botapotekerstraat]kamer
 
koperEgbert Cornelis grossier71-12-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenRomcke Sents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJulius Martens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgervaandrig Hendrick Olpherts Belida, gehuwd met
verkoperYtgie Hanses


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208r van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Apothekerstraat]kamer
 
koperMarten Hansen 95-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van Romcke Sents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLiesbeth Julius
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240r van 15 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Botapotekersstraat]kamer
 
koperDoed Eelckes q.q., weduwe van100-00-00 GG
koperwijlen Cornelis Harmens
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Eernst Hendrickx
naastligger ten zuidende hof van Sioerd Laeses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Botapotekersstraat]
verkoperHendrick Harmens c.u.knoopmaker


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van wijlen Symen Symens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Symen Symens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symen Symens


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0199v van 21 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperPytter Dircks c.u.42-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHans Dircks
naastligger ten zuidende hof van Roma [staat: van de bootsgezellen]
naastligger ten westenPytter Jacobs timmerman
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperJoris Symons Hiddema


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd Roma


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0045v van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koper door niaarvroedman Jacob Velthuis, gehuwd met86-00-00 GG
koper door niaarAuckjen Ruyrdts bloedverwante van de verkopers
verpachter grondhet huis de Fontein 0-10-00 CG
geniaarde koperGerhardus Ackernotaris
huurderYdtie Lolkes
naastligger ten oostenGerrit Jansen linnenwever
naastligger ten zuidende hof van het huis de Fontein
naastligger ten westenachteruit- en ingang van het huis de Fontein
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, vroedsman, koopt voor zichzelf en als man en voogd over zijn vrouw Auckjen Ruyrdts, na niaar tegen Gerhardus Acker, notaris publicus wegens bloedverwantschap van zijn vrouw met de verkopers, een kamer in de Both Apothekerstraat [Romastraat]. Ten O. linnenwever Gerrit Jansen, ten Z. de hof van de Fontein, ten W. de achter ingang van de Fontein, ten N. de straat. Nu gehuurd door Ydtie Lolkes. Grondpacht 10 st aan de Fontein. Gekocht van erven Fokeltje Buwes voor 86 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0301v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Bothapothequersstraat]hof met zomerhuis
 
koperSimon Hiddema apotheker216-16-00 GG
naastligger ten westende achter uitgang van Fontein
naastligger ten oostende eigen kamer van Aukjen Ruirds, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Bothapothequersstraat]
verkoperAukjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleisen [Lanting] koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen apotheker Simon Hiddema, een mooie hof met vruchtbomen en wijnstokken etc. en een groot zomerhuis, in de Both Apothekerstraat. Ten O. de verkoper, ten Z. de hof van Simon Hiddema, ten W. de achter in- en uitgang v. het huis 'de Fontein', ten N. de Both Apothekerstraat. Vrij op- en afslag door die achter in- en uitgang. Gekocht van Aukjen Ruurds wv Jacobus Velthuis, voor 262 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0087v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]hof en zomerhuis
 
koperDirk Douwes, gehuwd metmr. blauwverver476-07-00 GG
koperYfke Tierds
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van herberg Romen
naastligger ten zuidenhet provisionele raadhuis, vroeger de Fontein genaamd
naastligger ten westenhet provisionele raadhuis, vroeger de Fontein genaamd
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperMartijntie Corver, gehuwd met
verkoperJohannes Coderqwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Douwes, mr. blauwverver x Yfke Tierds kopen een tuin met zomerhuis etc. in de Both Apothekerstraat. Ten O. de hof van de herberg Roma, ten Z. en W. het provisionele Raadhuis vroeger de Fontein genoemd, ten N. de Both Apothekerstraat. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Martijntje Corver, de vrouw van wijnhandelaar Johannes Coderq, voor 476 GG 7 st.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0062v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]woning
 
koperEeltje Travalje koopman15-07-00 GG
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidende weduwe Siderius
naastligger ten westenJan Bretton
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0221v van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperDirk Christiaans ijzersmid50-00-00 CG
huurderJan Harmens
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenSiderius, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Bretton
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperEeltje Aukes Travailjekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid, koopt een woning in de Both Apothekerstraat, bewoond door Jan Harmens. Ten O. Jan Sybrens, ten W. Jan Bretton, ten Z. wd. Siderius, ten N. die straat. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille, voor 50 cg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperHeere Meyles, gehuwd metblauwverver200-00-00 CG
koperJiecke Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Siderius
naastligger ten westenJan Bretton
naastligger ten noordenBoth Apothekerstraat
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0218r van 3 sep 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]huis
 
koperJohannes Alberts, gehuwd met55-00-00 GG
koperTrijntie Wopkes
huurderJan Hendriks 0-07-00 CG
naastligger ten oosten*huis en hof genaamd Roma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Romastraat [staat: straat]
verkoperHeere Meilesoud blauwverver


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0118r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Alberts


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0118r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Jan Willem Douwes Houtsma... G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-116Romastraat 6J W Houtsma tuin


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Akke Sjoukes Rootje... R, en Foekje Jans; BS huw 1840, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Bernardus Geerts Spandauw... S, en Akke Spandauw; BS huw 1824, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3136*G-126 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 3136*G-127 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5033Romastraat 6 (G-126)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Romasstraat 6 Johannes Katswerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 6W.Kalksmabeurtschipper
  terug