Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 9 (niet bekend) (niet bekend) G-373 G-136
Naastliggers vanRomastraat 9
ten oostenRomastraat 11
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 7


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179v van 29 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMay Crijnes, weduwe van
naastligger ten oostenCarst Palses


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Martens


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Martens


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253v van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ane Hansen


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGosling Everts


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1691Romastraat 9erven wed. Hendrik WennekesHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1691erven H Wennekes zoonHarlingenafgebroken thans ledig plek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4022G-136 (Romastraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4022Romastraat 9 (G-136)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 9K.Hoekstrazeeman


1937 - variaadresbronbericht
Romastraat 9Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug