Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 107-0467-047/27-049C-101C-095


Naastliggers vanRommelhaven 10
ten oosten Vioolsteeg
ten zuidenRommelhaven 12
ten westenRommelhaven 8
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 10Vioolsteeg of Vooltjessteeg ten oosten


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 10naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0025r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168v van 10 jun 1599 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10achterRommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]600‑00‑00 cghuis met wijde steeg
koperJelle Romckes, gehuwd met
koperJetske Gaatzes
verpachter grondAlbert Jansen 1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenGeryt Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Jansen
naastligger ten noordenAlbert Jansen
verkoperSymke Douwes
verkoperJelke Romckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Romckes x Jetske Gaatzes kopen een huis bij de verlaeten. Ten O. Gerryt Auckes, ten W. en N. Albert Jansen. Grondpacht 22 st aan Albert Janssen. Gekocht van Symke Douwes x Jeltie Romckes, voor 600 CG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10achterRommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]600‑00‑00 cghuis
koperSyourdt Wybes, gehuwd met
koperHill Abels
verpachter grondAlbert Jansen 1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenGeryt Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Jansen
naastligger ten noordenAlbert Jansen
verkoperJelle Romckes, gehuwd met
verkoperJetske Gaatzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyourdt Wybes x Hill Abels kopen een huis bij de verlaeten


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0326v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]195‑00‑00 gghuis
koperAnna Jans, weduwe van
koperwijlen Hendrick Jelles
verpachter grondde nagelaten weeskinderen van wijlen Bauck Sytzes 0‑14‑00 cg
verpachter grondwijlen Cornelis Coninghs
naastligger ten oostenGerryt Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybrandt Cornelis, gehuwd met
verkoperGriet Claesen


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021v van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Hendricx


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0031r van 24 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0146r van 21 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189r van 21 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Siuerd Wybes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: hoek Vooltjessteeg bij de Verlaten]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJochum Dircks
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperde crediteuren van Sipcke Roeliffs, gehuwd met
verkoperGriet Piers


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030v van 6 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: tussen de twee vallaten]16‑00‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koperSioerd Hylckes, betreffende
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Buue Takesmr. snijder0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenFrids Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJochum Dircks
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Hylkes koopt grondpacht tussen de 2 Vallaten.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: naast de kolk van de vallaten]300‑15‑00 gghuis
koperSioerd Hylkes, gehuwd met te ten zuiden van Harlingen
koperWytske Sipkes
verpachter grondIdsardt Hittinga 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFridts Hessels
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Abram Claessen
naastligger ten westenhet bakkershuis van Jochum Dircks
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperBuwe Taeckes c.u.kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Hylkes x Wytske Sipkes koopt een huis ten Z. naast de kolk v.d. Vallaten. Ten O. Frits Hessels en een steeg, ten W. Jochum Dircks, bakker, ten Z. erven Sibren? Claas, ten N. de straat. Verkoper is..?..?, kleermaker, voor 315 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSioerdt Hylckes* houtstapelaar


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0204v van 6 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sioerd Wybes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Hendricx
naastligger ten oostenAbraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenaam van Sioerd Wybes
naastligger ten oostensteeg


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Wybes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Wybes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0050v van 29 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: nieuwe grote sluis]460‑00‑00 gghuis
koperHaye Upkes, gehuwd methorlogemaker
koperJeltje Claases
betrokkeneuitgezonderd de winkelborden van Ulk Douwes
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: het wijde gedeelte van de Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidende kamer van Sjoerdt Hylkes c.u.
naastligger ten westenClaas Visscher
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperSjoerdt Hylkes, gehuwd met
verkoperWytske Sipkes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0212r van 21 mei 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Wybes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJeltie Haies


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis op de hoek van het vueltiesteeg]155‑00‑00 cghuis
koper door niaarMarten Rosee mr. zeefmaker
geniaarde koperLammert Harns Cuykstadstorenblazer
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Veultiesteeg]
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs* glasmaker
naastligger ten westenMarten Rosee mr. zeefmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperClaes Hayestichelaar en koopman te Berlikum


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006r van 28 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Vooltiesteeg op de hoek]155‑00‑00 cghuis
koperPietie Folkerts ongehuwde dochter
huurderPietie Folkerts
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs mr. glasmaker
naastligger ten westenMarten Rosee c.u.mr. zeefmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMarten Rosee, gehuwd metmr. zeefmaker
verkoperJeltie Hue


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046 , folio 134Rommelhaven 10huis
eigenaarPietie Folkerts
gebruikerPietie Folkerts
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307r van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPietie Folkerts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046 , folio 87rRommelhaven 10huis
eigenaarPietie Folkerts
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046 , folio Rommelhaven 10huis
eigenaarPytie Folkerts
gebruikerPytie Folkerts
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYtje wasster


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0235v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Nieuwe Vallaten hoek Fooltjessteeg]105‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Freerk a Schettinga koopman
koper van 1/2burgervaandrig Johannes Hylkama beurtschipper
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRein Anes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Scheltinga, koopman en Johannes Hylkema, beurtschipper en burger-vaandrig, kopen elk een 1/2 van een huis naast de nieuwe Vallaten, op de hoek van de Vooltjessteeg. Ten O. die steeg, ten Z. ?, ten W. Rein Anes [Swaal], ten N. de straat. Gekocht van de diaconen v.d. Geref. Gemeente.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0313v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: Fooltjessteeg] hoek naast de Nieuwe Vallaten223‑00‑00 cghuis
koperAukjen Mellis, weduwe van
koperwijlen Claes Johannes
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReyn Anes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/2Freerk Scheltingakoopman
verkoper van 1/2Johannes Hylkemamr. brouwer


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0345r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAukjen Melles


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0146v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAcke Melles


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0280r van 11 mei 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAcke Melles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0062v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAkke Melles


1761 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 10, HarlingenRommelhaven 10'1761'


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0074v van 31 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven [staat: bij het groot vallaat op de hoek van de Fooltjesteeg]91‑07‑00 gghuis
koperJan Schut wijnhandelaar en koffieschenker
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidenPyter kompasmaker
naastligger ten westenTjepke Gratema
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat en vallaat]
verkoper q.q.Jacob Roorda, reversaalhouder
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoperhet arme huisgezin van wijlen Dirk Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, wijnhandelaar en coffijschenker koopt huis bij het Groot Vallaat, hoek Vooltjessteeg. Ten O. de steeg, ten W. Tjepke Gratama ten Z. Pyter Pyters, compasmaker, ten N. de straat. Gekocht van erven Dirk Sanstra.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0072v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Fooltjessteeg op hoek naast de grote sluis]507‑07‑00 cghuis van 2 jaar oud
koperhr. Hylke Dreyer koopman
koperhr. Daniel Heins koopman
huurder huisde weduwe van wijlen Sible Hayes 32‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenPyter Pyters
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Noorderhaven]
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sjerk Laquard, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Dreyer en Daniel Heins kopen een huis dat 2 jaar geleden nieuw gebouwd is, op de hoek v.d. Vooltjessteeg bij het groot vallaat en verhuurd is aan wd. Sible? Hayes. Het huis heeft voor aan de straat een potkast. Ten O. die steeg, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. Pyter Pyters [Visser], ten N. de straat. Gekocht van de redders v.d. boedel van wl. Jan Schut, koffieschenker en wijnhandelaar, voor 507 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047/2 , folio 88vRommelhaven 10huis
eigenaarHylke Dreyer
gebruikerDaniel Pyters Heins wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0237r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHylke Dreyer c.s.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0091v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]148‑07‑00 gg1/2 huis
koperde minderjarige kinderen van wijlen Hylke Dreyer koopman
koper q.q.Allard Scheltinga, curatorkoopman
koper q.q.Tjebbe Dreyer, curatorkoopman
koper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
eigenaar van 1/2de minderjarige kinderen van wijlen Hylke Dreyerkoopman
huurderGerriet Gerriets 36‑00‑00 gg
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenPieter Pieters
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Everardus de Keth [staat: Deketh], curatorvendumeester Admiraliteit
verkoper q.q.vroedsman Claas Heins, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe geauthoriseerde curatoren over de nagelaten kinderen van wl. Hylke Dreyer, koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049 , folio 150rRommelhaven 10huis
eigenaarHylke Dreyer erven
gebruikerCornelis Wassenaar
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0261r van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten oostenAntie Taekes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0125r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0069v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenjuffrouw J. Dreyer
naastligger ten oostenjuffrouw R. Dreyer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049 , folio 150rRommelhaven 10huis
eigenaarHylke Dreyer erven
gebruikerSybren Pel
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049 , folio 150rRommelhaven 10huis
eigenaarPieter Sj. Hannema
gebruikerNicolaus Webber
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-047, pag. 107Rommelhaven 10wed. Jan Douwes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-049 , pag. 146Rommelhaven 10Jan Hannema wed.1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-101Rommelhaven 10Gerke Hendriks Tiesema... 1802, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1804, 1809, BS huw 1812, ovl 1843, ovl 1856; gebruiker van wijk C-101, sjouwer; eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-101Rommelhaven 10Pieter Sjoerds Hannema... ovl 1825; ovl 1 jun 1807, 57 jaar, begraven in de Grote Kerk; vdGaast, begraaf lijst; eigenaar van wijk C-101, gebruiker is Gerk Tiesema, sjouwer, 1814. (B2 04); id. van wijk D-072, gebuiker is Siebe Dijksma wed., ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-101Rommelhaven 10wed P S HannemaGerke Tiesemasjouwer


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 8 feb 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-101Rommelhaven 10koopaktefl. 225huis C-101
 
verkoperJan Hylkes Dreyer
koperJacobus Schotanus
koperJantje Dirks van Vliet


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 660Rommelhaven 10Jakobus Schotanus tapperHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-101Rommelhaven 10Jan Sluik... wijk C-106, supp wijk A-283; oud 28 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-101; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-101Bij de Grote SluisJan R Sluik28 jhuistimmermanTerschellingm, protestant, gehuwd
C-101Bij de Grote SluisGerritje Burghout27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-101Bij de Grote SluisAlbert J Sluik1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-101Bij de Grote SluisGerryt J Sluik2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-101Bij de Grote SluisAlbertje Sluik5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 822 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-101Rommelhaven 10Jan Jans Sluik, overleden op 3 november 18472 jr (geboren 19/10/1845), overleden Rommelhaven C 101, zoon van Jan Sluik, timmerman en Gerritje Burghout, broer van minderjarige Albertje, Gerrit, Albert, Helena en Hendrik Jans Sluik. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 660bij de Grote Sluis C-101Albert J. Kuiper woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 660Rommelhaven C-095 Murk Riemers Lamminga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 660Rommelhaven 10 (C-095)Dirk Cnossenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 10D. Jansoniustimmerman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 10rijksmonument 20628


2023
0.10759305953979


  terug