Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 12 7-046 1/2 7-048 C-098* C-093
Naastliggers vanRommelhaven 12
ten oostenRommelhaven 18
ten zuidenRommelhaven 14
ten westenRommelhaven 8
ten noordenRommelhaven 10


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0326v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030v van 6 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Abram Claessen
1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 12Vioolsteeg WZ [staat: Fooltjessteeg] in het wijdste stukdwarshuis bestaande uit 5 kamers
 
koperSioerd Hylckes c.u.280-00-00 GG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Foppes
naastligger ten westengemeensman Jochum Dircxen
naastligger ten noordenSioerdt Hylckes* houtstapelaar
verkoperCornelis Jetsesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[174v komt tweemaal voor.] Sioerd Hylckes c.u. koopt een dwarshuis van 5 camers in het wyde stuk van de Vooltjessteeg. Ten O. die steeg, ten W. Jochum Dircx, gemeensman, ten Z. erven Sytse Foppes, ten N. Sioerdt, houtstapelaar. Gekocht van Cornelis Jetses, mr. metselaar, voor 280 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0050v van 29 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Sjoerdt Hylkes c.u.
1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs* glasmaker
1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006r van 28 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs mr. glasmaker
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046Rommelhaven 12huis
eigenaarPietie Folkerts
gebruikerPietie Folkerts
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046Rommelhaven 12huis
eigenaarPietie Folkerts
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046 Rommelhaven 12huis
eigenaarPytie Folkerts
gebruikerPytie Folkerts
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 12Vioolsteeg WZ [staat: Fooltjessteeg]woning
 
koperCornelis Annes, gehuwd metmr. stadstimmerman80-00-00 CG
koperYtje Sybrens
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenFroukjen Symons
naastligger ten westenGrietje Johannis
naastligger ten noordenYtje wasster
verkoperFroukjen Symons, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Jacobs


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0235v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0313v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046 Rommelhaven 12huis
eigenaarTrijntie Hanses
gebruikerTrijntie Hanses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0146v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 12Rommelhaven ZZ [staat: Vooltiesteeg] bij het groot vallaathuis
 
koperTieerdt Gerryts, gehuwd metestrikbakker190-00-00 GG
koperBarber Jacobs
huurderJetske Rinses
huurderwijlen Jacob Willems
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: straat]
naastligger ten westenAugustinus de Graff mr. wagenmaker
naastligger ten zuidenTrijntie Hanses
naastligger ten noordenAcke Melles
verkoper van 2/6Claas Pyttersmr. ijzersmid
verkoper van 1/6Dirk Cornelismr. timmerman
verkoper q.q.Claas Pytters, curatormr. ijzersmid
verkoper q.q.Dirk Cornelis, curatoren overmr. timmerman
verkoper van 1/6Pieter Cornelis
verkoper van 1/6Jochum Cornelismr. timmerman
verkoper van 1/6Anne Cornelisherbergierhet Bildt


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0279v van 16 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAugustinus de Graef
naastligger ten noordenTjeerd Merkus
1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0279v van 16 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAugustinus de Graef
naastligger ten noordenTjeerd Merkus
1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-046 Rommelhaven 12Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046 Rommelhaven 12huis
eigenaarvroedsm. Sybeda
gebruikerGerryt Douwes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
7-046 /2Rommelhaven 12tapperij
eigenaarBente Thomas
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0062v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 12Vioolsteeg WZ [staat: Fooltjesteeg] bij het groot vallaat in het wijdeinde van dehuis
 
koperPyter Pytters, gehuwd metmr. kompasmaker140-07-00 GG
koperHiltie
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidenJohannes Spannenburg n.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAkke Melles
verkoperTieerd Gerryts, gehuwd metsleper
verkoperBerber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Pytters [Visser], mr. kompasmaker x Hiltie Douwes (aanname afgeleid uit huwelijken Harlingen NH 19 mei 1737) koopt een groot huis in `t wijdeinde van de Fooltiessteeg, bij het Groot Vallaat. Geen grondpacht. Ten O. die steeg, ten W. n.n., ten Z. Johannes Spannenburg nom. ux., ten N. Akke Melles. Gekocht van Tjeerd Gerryts, sleper x Berber Jacobs, voor 140 gg. 7 st.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0074v van 31 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter kompasmaker
1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0072v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Pyters
1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0185v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen steegje
naastligger ten noordenPyter Pyters kompasmaker
1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0185v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen steegje
naastligger ten noordenPyter Pyters kompasmaker
1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0091v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Pieters
1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0125r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 12Rommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]huis
 
koperJarig van der Ley, gehuwd metkoopman91-14-00 GG
koperGrietje Schonebeek
huurder 1e benedenkamerJohannes wever0-08-00 CG
huurder 2e benedenkamermilitairen 0-08-00 CG
huurder 1e bovenkamermilitairen 0-08-00 CG
huurder 2e bovenkamermilitairen 0-07-00 CG
huurder 3e bovenkamerBeernt wever0-06-00 CG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Dirks* timmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer
verkoperHiltie Douwes Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Vissermr. kompasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig van der Ley, coopman x Grietje Schonebeek kopen huis c.a. in de Vooltje steeg, over het achterste gedeelte van het door de verkoperse bewoonde huis, bestaande uit twee bendeden- en drie bovenkamers. Geen grondpacht. Ten O. de Vooltjesteeg, ten Z. de kopers, ten W. erven Albert timmerman, ten N. erven Hylke Dreyer. Gekocht van Hiltje Douwes Backer wv Pieter [Pieters] Visser, in leven mr. compasmaker, voor 91 gg. 14 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-048 1/3Rommelhaven 12Jan Groen0-10-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-098Rommelhaven 12Johannes van der Hoefeigenaar en gebruiker van wijk C-098, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-098Rommelhaven 12Schelte van der Hoef Schelte van der Hoef pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 663Rommelhaven 12Pieter Matthijsen OuendagHarlingenhoedemakerhoedefabriek (40 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
C-098Rommelhaven 12Stalling en wagenhuis achter C-097 bij de Groote sluis, gebruikster weduwe sijbe, swart. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Wijma..


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-098Rommelhaven 12Andries Pieters Bos, overleden op 5 maart 18414 dg, overleden Noorderhaven C 98, zoon van Pieter Bos, beeldhouwer en Aafke Toering. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 van 28 jan 1842
adressoortbedraggebruik
C-098Rommelhaven 12koopaktefl. 800huis en stal of bergplaats bij de Grote Sluis C-097 en C-098
 
verkoper en cedentLambertus Rimkema
koper en schuldenaarSybrandus Willems Jager
koper en schuldenaarYbeltje Feddes Buisman
cessionarisKlaas Jans Gongrijp


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-098Rommelhaven 12Oeke Johannes van der Werf... geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ariens van der Werf en Wietske Doedes ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-098Rommelhaven 12Sipke Jacobs van Slooten... bruid. 1836, zv Jacob vS, en Riemke Wybes; BS huw 1815, huw 1836, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-098; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-088; VT1839; geb 14 nov 1791, ged 13 dec 1791 ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3539C-093 (Vioolsteeg)Cornelis van de Veldepakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 661Rommelhaven 12 (C-093)Gerrit J. de Jongpakhuis
  terug