Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rommelhaven 13,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 13 2-141 2-173 B-007 B-010


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: newcastle
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanRommelhaven 13
ten oostenRommelhaven 15
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 11


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 13Verlaten, bij de tweehuis, houtstek en kelder eronder met ledige plaats daaraaan ten noorden
 
koper 1/2 deelPals Baukes, gehuwd mettichelaar1113-00-00 GG
Mayke Jans, en
koper 1/2 deelJacob Hendriks Hollander, gehuwd met
Trijntie Pieters
nadere locatie
naastligger ten oostenJelmer Ariens huis van burgemeester
naastligger ten zuidenstraat?
naastligger ten westenstraat?
naastligger ten noordenWibrant Cuipers huis van
verkoperWillem Cornelis Bonk, en
Albart Annes, gehuwd metTerschelling
Albertie FolkertsTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPals Bauckes, tichelaar x Mayke Jans en Jacob Hendriks Hollander x Trijntie Pieters, kopen elk voor de helft, een huis, houtstek met kelder eronder, met een ledige plaats ten N. erachter, strekkende het huis en houtstek noordwaarts tot in de Hoogstraat. Het geheel staat omtrent de verlaten. Ten O. Burgemeester Jelmer Ariens, ten W. en Z. de straat, ten N. Wibrant Cuipers. Gekocht van Willem Cornelis Bonk en Albert Annes x Albertie Folkerts op Terschelling.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Hendricks Hollander


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0122r van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Sibes pottenbakker


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Sybes pottebakker


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van het huis van Trijntie Claeses


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 13Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]2/3 huis of pottenbakkerij
 
koperJan Jansen Reyer, gehuwd metgortmaker500-00-00 CG
Mayke Jans
naastligger ten oostenhet huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan IJsbrans koopman
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen Reyer, gehuwd met
Mayke Jan
verkoper van 1/3Jan Sybes, als man en voogd vanpottenbakkerLeeuwarden
verkoper van 1/3Ynske JansLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyers, gortmaker x Mayke Jans koopt 2/3 van een huis en pottenbakkerij waarvan hij al 1/3 bezat, omtrent de Grote Sluis. Ten O. het huis 'de Rode Leeuw', ten W. Jacob IJsbrants, ten Z. het diept en de straat, ten N. de koper. Het N. huis was ook van koper en verkoper samen, elk voor 1/3 en had een vrije steeg ten O. van het verkochte huis, zodat het nu gekochte huis of pottenbakkerij geen recht heeft op de steeg of plaets van dat huis. Gekocht van Jan Sybes, pottenbakker en Pieter Willems, moutmaker x Ytske Jans te Leeuwarden, voor 500 cg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0197v van 10 apr 1687 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen Reyers mr. gortmaker


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 13Hoogstraat ZZhuis genaamd De blauwe Bijl
 
koperJan Pytters Leyenaer burger c.u.255-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jansen Reyers
naastligger ten zuidenJelte Ynses houtkoper
naastligger ten westenWillem Claeses koopman
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJelte Ynseshoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pytters Leyenaar koopt een huis zz. Hoogstraat, 'de Blauwe Bijl'. Ten O. Jan Jansen Reyer, ten W. Willem Claesen, ten Z. de verkoper, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van houtkoper Jelte Ynses.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0194r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyer


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379v van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0193r van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybe Jansen Reyers


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0198r van 25 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybe Jansen Rejers


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-141 Rommelhaven 13huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerDirck Cornelis
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-141 Rommelhaven 13huis
eigenaarAnne Dirks erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-141 Rommelhaven 13huis
eigenaar van 2/3 Eelke Dirks
eigenaar van 1/3 Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-08 CG
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0241v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybe Jansen


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybe Jansen Reyer


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-141 Rommelhaven 13houtstek en molen
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0182r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Sybes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0130v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Feitama koopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0007v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Feitama


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0010r van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Tjallingij


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0129r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Tjallingii


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-173 Rommelhaven 13F Tjallingii0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-007Rommelhaven 13Frans Tjallingii... van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-007Rommelhaven 13F Tjallingii wed


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 87 en 92 van 11 apr 1827
adressoortbedraggebruik
B-007Rommelhaven 13provisionele en finale toewijzingfl. 422huis B-007
 
verkoperWillem Gebel
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 464Rommelhaven 13Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanpakhuis (84 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464B-007 (Rommelhaven)Dirk Tjallingiiwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464B-010 (Rommelhaven)Dirk Tjallingiipakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464Rommelhaven 13 (B-010)Sybrand Tjallingii (en Cons.)
  terug