Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 18(niet bekend)(niet bekend)C-095(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 187-044 7-044 C-096C-092
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 18een_achter7-044 7-044 C-097C-092


Naastliggers vanRommelhaven 18
ten oostenRommelhaven 20
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 16
ten noordenRommelhaven 18
ten noordenRommelhaven 18een_achter


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 18Vioolsteeg of Vooltjessteeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0043v van 17 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0043v van 17 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]750‑00‑00 GGhuis
koperGerryt Auckes, gehuwd met
koperIdske Tzialckes
naastligger ten oostenJochem Fransen* wielmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg, lege gemene
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperThoen Luyties, gehuwd met
verkoperIbeltien ? Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Auckes x Idske Tzialckes kopen een huis bij de verlaten. Ten O. wielmaker Jochem, ten W. de ledige openbare steeg. Gekocht van Thoen Luyties x Ibelien Jans voor 750 gg.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0103v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0326v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Auckes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]1350‑00‑00 GGhuis met onbelaste grond
koperFridtz Hessels voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanhinxtevanger
koperwijlen Sydtske Wybes
naastligger ten oostenPyter Jochums wielmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperGerryt Auckes, gehuwd metmr. stadstimmerman
verkoperLampcke Wybes
eerdere samenvatting door Yde Elsingaaende zuydsijde vande verlaten. Voor 1350 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFridtz Hessels


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0028r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0028r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: aan het huis bewoond door de proclamanten]72‑00‑00 GGkamer
koperClaes Thomas, gehuwd met
koperJenneke Rogiers
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Foolckesteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Sickesschrijver van een compagnie soldaten residerende binnen Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Thomas [Berg?] x Janneke Rogiers kopen een camer die aan hun huis is aangebouwd. Ten O. een steeg, ten W. de Vooltjessteeg. Gekocht van Jan Gerkes?, schrijver van een compagnie soldaten residerende te Leeuwarden, voor 270 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071v van 15 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltyessteeg]50‑00‑00 GGkamer
koperHendrickyen Aerts te Dronrijp
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Take Willems
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltyessteeg]
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Hans turfdrager
verkoper van 1/2Here Doedes, gehuwd metlinnenwever
verkoper van 1/2Rintske Ewes
verkoper van 1/2Thiman Dircks, gehuwd metpottenbakker
verkoper van 1/2Jantyen Ewes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030v van 6 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrids Hessels


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFridts Hessels


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0090v van 19 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltiesteeg]47‑00‑00 GGkamer
koperCornelis Jetses c.u.mr. stadsmetselaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFrans Jacobs
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten noordenLolcke Jansen
verkoperHendrickjen Aris, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0221v van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]45‑00‑00 CGgrondpacht 02-11-00 CG
koper door niaarTrijn Claesses, weduwe van
koper door niaarwijlen Ocke Pyters
geniaarde koperwijlen Cornelis Jetsesstadsmetselaar
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Cornelis Jetsesstadsmetselaar2‑11‑00 CG
verkoperdr. Arnoldus Boltenadvocaat Hof van Friesland


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0187v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0187v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee vallaten op de hoek van de Foltiesteeg]859‑09‑00 GGhuis
koperSybe Aebes c.u.grootveerschipper
naastligger ten oostende kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Jochums wagenmaker
naastligger ten zuidenMarten Tiepkes brouwer
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Foltiesteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Frids Hessels


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: steeg]


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: doorgaande steeg]


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Pieter Jochums steeg25‑03‑08 GGkamer
koperAaltje Ruwes, weduwe van
koperwijlen Geert Suier
huurderHarmen houtstapelaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121r van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterVioolsteeg, aan het wijde eind [staat: Vooltjesteeg]275‑00‑00 CGhuis
koperSipke Ghijsberts c.u.
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Joostens
naastligger ten zuidende kamer van Claes Bockes
naastligger ten westende stalling van dr. Heslinga
naastligger ten noordenMarten Tiepkes
verkoperCornelis Jetses c.u.mr. metselaar


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035r van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterVioolsteeg [staat: aan het wijde einde van de Vooltjesteeg]160‑00‑00 GGhuis
koperSymon Theunis Kennis
bewonerwijlen Sipke Giesbertstimmerman
naastligger ten oostende kamer van Geis Doncker
naastligger ten zuidenCornelis Jansen
naastligger ten westenwijlen Heslinga
naastligger ten noordende weduwe van Marten Tjepkes
verkoperwijlen Sipke Gijsberts


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybbe Abes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18een_achterVioolsteeg OZ [staat: bij de grote sluis in het Vooltiesteeg]218‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelSybe Abes
heeft het mede eigendom, gebruik en onderhoud van de bak in zijn stoepSybbe Abes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSymen Theunis
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten noordenSybbe Abes
verkoperJetske Sybouts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Martensmr. brouwer
verkoperGeertie Martens, weduwe van
verkoperwijlen Andries Sybouts
verkoperPyttie Martens, gehuwd met
verkoperRuyrd Sybes Bontekoe
verkoperHylckien Martens jongedochter veniam aetatis
verkoperSytske Martens jongedochter veniam aetatis
erflaterwijlen Marten Tjepkes, gehuwd metbrouwer
erflaterwijlen Attie Hessels


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 96r van feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rommelhaven 18(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt, na niaar ratione vicinitatis door Pieter Sjoerds Bierma, een camer in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg en Pieter Sjoerds Bierma, ten W. de Vooltjessteeg en de koper, ten Z. Agatha van Heemstra, ten N. de camer die de koper al bezit. Gekocht van de D.G. Armenkamer, voor 40 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJanke Jans


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Vioolsteeg OZ [staat: Fooltiesteeg]40‑00‑00 CGkamer
koperEevert Claessen Oosterbaen c.u.
huurderClaes Claessen c.u.baantjer
naastligger ten oostenPieter Sioerts
naastligger ten zuidende kamer van Eevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten westenEevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten noordenJanke Jans
verkoper q.q.Gillis Sweersen, diakenkoopman
verkoper q.q.Jacob Romkes Braem, diakenen vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Duitse) armendiaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt een camer in de Vooltjessteeg. Ten O. Pieter Sjoerds Bierma, ten Z. de onlangs door de koper gekochte camer, ten W. de koper en die steeg, ten N. Janke Jans. Gekocht van de Duitse D.G. Gemeente, voor 40 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0226r van 3 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg bij de Appelmarkt]46‑06‑00 CGkamer of woning
koperPieter Sioerds Bierma koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Sioerds Bierma
naastligger ten zuidenEwert Claessen Oosterbaen c.u.koopman
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten westenEwert Claessen Oosterbaen c.u.koopman
naastligger ten noordenJancke Jans
verkoperEwert Claessen Oosterbaen, gehuwd metkoopman
verkoperGrietie Rinses Roorda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Pieter Sjoerds Bierma koopt een camer in de zogenaamde Vooltjessteeg omtrent de Appelmarkt. Ten O. een steeg en de koper, ten Z. de verkoper, ten W. de Vooltjessteeg en de verkoper, ten N. Janke Hans. Gekocht van Evert Claessen Oosterbaan x Grietje Rinses Roorda, voor 46 cg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Veultiesteeg]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238r van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAbe Sybes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-044Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clasens
gebruikerwed. Hidde Clasens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-044Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clasens
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139v van 10 mei 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEbbe Sybes mr. kompasmaker


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163v van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18drie_achterRommelhaven ZZ [staat: Fooltiesteeg]100‑00‑00 CGkamer/woning
koperMarten Jansen
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende tuin van Arjen Robijns koopman
naastligger ten zuidenJanke Jans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westende tuin van Evert Clasen Oosterbaan
naastligger ten noordenVrouck Simens
verkoperGrytie Jans, gehuwd met te Embden
verkoperFeike Geerts te Embden


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-044Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clases
gebruikerwed. Hidde Clases
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Rients


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18een_achterVioolsteeg OZ [niet vermeld]193‑00‑00 CGhuis, loods
koperJan Hendrix bontwever
huurderN. N. 10‑00‑00 GG
naastligger ten oostensteeg tussen Rommelhaven [staat: Groot Verlaat] en Voorstraat
naastligger ten zuidenSybe Symons
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: steeg tussen Rommelhaven [staat: Groot Verlaat] en Voorstraat]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Rients
verkoperFjamke Zinses, weduwe van
verkoperwijlen Hidde Clasen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0242v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18drie_achterVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]97‑00‑00 CGwoning
koperMeindert Monses, gehuwd met
koperAukjen Cornelis
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
naastligger ten zuidende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenFoekjen Oosterbaan
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoperMarten Jansen


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0256r van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18drie_achterRommelhaven ZZ [staat: Fooltjessteeg]97‑00‑00 CGhuis
koperKeimpe Bouwes, gehuwd metmetselaar
koperAntje Freerx
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
naastligger ten zuidende ? Gemeente: diaconie woning
naastligger ten westenVioolsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoperAukjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Meinert Monses


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterRommelhaven ZZ [staat: Fooltjesteeg]112‑10‑00 CGhuis
koperoud burgervaandrig Johannis Hylkema mr. brouwer
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenKeimpe Bouwes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten noordenAbe Sybes
verkoperLijsbeth Johannis met haar kinderen


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Jan Rients


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18een_achterVioolsteeg OZ [staat: Fooltjesteeg], doorgaande steeg van de Voorstraat naar de haven315‑00‑00 CGwoning en loods
koperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
koperYbeltje Jelles
huurderAchjen
huurderJan Hinnes 15‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon Sybes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten noordenweduwe Jan Rients
verkoperJan Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Hendrix, mr. brouwer x Ybeltie Jelles koopt een woning en loods in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg, ten W. de doorgaande steeg van de Voorstraat naar de haven, ten Z. Symon Sybes, ten N. wd. Jan Rients?. Gekocht van Jan Hendriks, bontwever, voor 315 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18drie_achterRommelhaven ZZ [staat: Fooltjesteeg]82‑00‑00 CGkamer
koperoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poort, gehuwd metmr. chirurgijn
koperJetske Oosterveen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhof wijlen Arjen Robijns
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer
verkoperKeimpe Bouwes, gehuwd metmetselaar
verkoperAntje Freerks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tjeerd Claesen Poort, mr. chirurgijn en oud-burgervaandrig x Jetske Oosterbaan koopt een camer of woning c.a. in de Vooltjessteeg. Ten O. een doorgaande steeg en de hof van wl. Arjen Robijns, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Johannes Hylkema, mr. brouwer. Gekocht van Ceimpe Bouwes, metselaar x Antje Freerks, voor 82 cg.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0301v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoekien Ewerts Oosterbaan
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltiesteeg]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-044Rommelhaven 18huis
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0146v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: straat]


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013va van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Clases mr. kompasmaker


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0015va van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Clases mr. kompasmaker


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVooltiesteeg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0265r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]220‑00‑00 CGhuis voorheen tapperij
koperBente Tomas IJsenbeek mr. brouwer
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenAebe Sybes
verkoperJohannes Hylkamamr. brouwer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-044Rommelhaven 18huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerAeltje Rienks cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0062v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140v van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg van de Voorstraat naar de Noorderhaven]


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0259v van 2 mrt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0221v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0110v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0169v van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18drie_achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltjesteeg]79‑07‑00 CGkamer of woning
koperBeerent Westendorp, gehuwd metbontwever
koperLijsbeth Hendriks
huurderJanke Nanders
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDirk Christiaans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoper van 1/2Jetske Oosterveen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Tjeerd Poortmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Claas Poortmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, bontwever x Lijsbeth Hendriks koopt een woning of camer in de Vooltjessteeg. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Dirk Christiaans, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Bente IJsenbeek. Gekocht van wd. mr. chirurgijn Tjeerd Poort voor 1/2, en mr. chirurgijn Claas Poort voor 1/2, voor 79 gg.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0191r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0218v van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18drie_achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]55‑00‑00 CGwoning
koperTomas Lammerts oud fabrikant en koopman
huurderJacob Ysaaks c.u.0‑06‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDirk Christiaans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbert Hendriks


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0013r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18drie_achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]56‑00‑00 GGkamer of woning
koperDirk Christiaans Faber, gehuwd metmr. ijzersmid
koperAntje Hendriks Faber
huurderLodewijk Claezes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende koper Dirk Christiaans Faber, gehuwd metmr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAntje Hendriks Faber
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenBente IJzenbeek
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0019v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18twee_achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltiessteegje]55‑00‑00 CGhuis
koperTheunis van der Ley
koperBente van der Ley
koperJaerig van der Ley
huurderJan Hendriks Rutgers c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiessteegje]
naastligger ten noordenB. IJsenbeek
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, gelastigde vankoopman
verkoperEeltie Travaillekoopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0125r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0127r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18voorRommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Vooltjesteeg op hoek naast het groot vallaat]758‑00‑00 GGhuis
koperJarig van der Ley, gehuwd metkoopman
koperGrietje Schonebeek
bewonerHiltje Douwes Bakker
huurder 1e benedenkamerJohannes smid0‑10‑00 CG
huurder 2e benedenkamermilitairen 0‑09‑00 CG
huurder 1e bovenkamerde weduwe van Pier Bontekoe 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rients Michiels
naastligger ten zuidenBente IJsenbeek
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperHiltie Douwes Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Vissermr. kompasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig van der Ley, coopman x Grietje Schonebeek kopen hegt en welbetimmerd huis c.a. nevens `t groot vallaat op de hoek van de zogenaamde Vooltjesteeg. Geen grondpacht. Ten O. erven Rients Michiels, ten Z. Bente Assenbeek, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. de straat. Gekocht van Hiltje Douwes Backer wv Pieter [Pieters] Visser, in leven compasmaker, voor 753 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309r van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0052v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0052v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven hoek Vioolsteeg [staat: bij het groot vallaat hoek Vooltjessteeg]280‑00‑00 GGhuis
koperGerryt Smit, gehuwd metschuitschipper
koperSwaantje Holmans
huurderde weduwe van Siebrand Dirks
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenJan Jarig van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJarig van der Ley, gehuwd met
verkoperGrietje Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Smit, schuitschipper x Swaantje Holmans koopt een huis bij het Groot Vallaat, O. hoek van v.d. Vooltjessteeg. Ten O. Jan Scheltes, ten W. die steeg, ten Z. de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley x Grietje Schonebeek, voor 286 gg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0062r van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: steeg]


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]700‑00‑00 CGhuis
koperJan Vogelzang
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenJ. van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: steeg]
verkoperSwaantje Holmans, gehuwd met
verkoperGerryt Smit


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 548r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 18Willem Zondervan, schipper, koopt huis en herberg bij de Grote Sluis. Ten O. Jan Scheltes, ten W. de Vooltjessteeg, ten Z. J. v.d. Ley, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Vogelsang.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]900‑00‑00 CGhuis en herberg
koperWillem Zondervan schipper
huurderFolkert Wygers c.u.70‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen J. van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]
verkoperJan Vogelsang


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-042 , pag. 107Rommelhaven 18Folkert Wiegers


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0035v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrietje Schoonebeek


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0037r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. S. Hannema n.u.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0035v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18een_achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltjessteeg]275‑15‑00 CGpakhuis, nu spinzolder
koper van 1/2Schelte Piers mr. timmerman
koper van 1/2Albert van Eeken schipper
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper
naastligger ten zuidenGrietje IJsenbeek
naastligger ten zuidenBaukje IJsenbeek
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenGrietje Schoonebeek
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Schelte Piers [v.d. Hoef], mr. timmerman en Albert van Eeken, schipper, kopen samen een pakhuis c.a., thans spinzolder, in de Vooltjessteeg, ten N. van het huis en erf van de verkoper. Ten O. Jan Scheltes, schipper, ten W. die steeg, ten Z. Grietje- en Baukje IJsenbeek en anderen. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 275 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0037r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18een_achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg]175‑15‑00 CGwagenhuis
koperLammert Albada, gehuwd met
koperTrijntje Claases de Wit
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenRitske Kroonenburg mr. timmerman
naastligger ten westenGrietje Schoonebeek, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jarig Jacobs van der Ley
naastligger ten noordenP. S. Hannema n.u.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0073v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18een_achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltjessteeg]400‑00‑00 CGpakhuis, was spinzolder
koperRommert Sytzes
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper
naastligger ten zuidenGrietje IJzenbeek
naastligger ten zuidenBaukje IJzenbeek
naastligger ten zuidenRitske Kronenburg
naastligger ten westenVooltjessteeg
verkoper van 1/2Schelte Piersmr. timmerman
verkoper van 1/2Albert van Eekenschipper


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0161v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0161v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]475‑00‑00 CGhuis en herberg
koperAbraham Elkan Levy te Leeuwarden de Aardappelbeurs
huurderFolkert Wygers
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenRommert Zytzes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]
verkoper q.q.Ritske Jans Kroonenburg, gelastigde vanmr. timmerman
verkoperWillem Zondervanschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Elkan Levy te Leeuwarden koopt een huis en herberg de Aardappelbeurs genaamd, bij de Grote Sluis, nu door Folkert Wygers als huurder bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Jan Scheltes, ten Z. Rommert Zytses, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. de straat. Gekocht van (de last- en procuratiehouder van) schuitschipper Willem Zondervan voor 475 cg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]665‑10‑05 CGhuis en herberg
koperJ. A. Heldt, gehuwd metde Aardappelbeurs
koperMaria Jansen
huurderFolkert Wygers
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenRommert Zytzes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]
verkoperAbraham Elkan Levykoopman te Leeuwarden


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0237r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHelt


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0237r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 18een_achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg]280‑00‑00 CGpakhuis
koperSchelte Piers van der Hoeven, gehuwd metmr. timmerman
koperHylkje Hendriks
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenR. J. Kronenburg
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenHelt
verkoperRommert Zytses


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0059v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-044, pag. 146Rommelhaven 18Hendrik van Beemen0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-095Rommelhaven 18H. van Beemenovl voor 1815; erven H. vB. eigenaar van wijk C-093; gebruiker is Age van Beemen, koffijschenker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-095, pakhuis self, 1814. (GAH204); meubelmaker f. 1808


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-096Rommelhaven 18C Bevaovl voor 1815; wed. C.B. eigenaar van wijk C-096; gebruiker is Gosse Douwes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-096Rommelhaven 18Gosse Douwes... vd Werf, geb 1785 ...; DTB N.H. HRL, BS ovl 1830, BS Franeker ovl 1821; wed. G.D. gebruiker van wijk C-096, gealimenteert; eigenaar is C. Beva wed., 1814. (GAH204); ovl 5 mrt 1804 HRL, oud 52 jaar; (in zijn laats ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-097Rommelhaven 18een_achterJan Adam Helt... Catharina Jansen, wonende te HRL. 1811 bij de Groote Sluis; bsha181ov; eigenaar en gebruiker van wijk C-097, medegebruikers zijn R. Kronenburg wed., herbergiersche, Jan Kronenburg, 1814. (GAH204); Maandag den 28 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-097Rommelhaven 18een_achterJan Ritskes Kronenburg... 22 mei 1814, werkman, zv Ritske K, en Trijntje Alberts Bakker; BS huw 1814, ovl 1827; gebruiker van wijk C-097, medegebruiker is R. Kronenburg wed., eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-097Rommelhaven 18een_achterRitske Jans Kronenburg... ovl 1836; wed. eigenaar van wijk C-072, gebruiker is E. Oosterbaan, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-097, herbergiersche, medegebruiker is Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-095Rommelhaven 18H van Beemen ervenH van Beemen ervenpakhuis
C-096Rommelhaven 18C Beva ervenGosse Douwes wedgealimenteerd
C-097Rommelhaven 18een_achterJan Adam Hildt Jan Adam Hildt
C-097Rommelhaven 18een_achterJan Adam Hildt R Kronenburg wedherbergiersche
C-097Rommelhaven 18een_achterJan Adam Hildt Jan Kronenburg


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49008 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 188 van 18 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-097Rommelhaven 18een_achterkoopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat C-097
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker (wv Ritske Jans Kronenburg)
koperMatthijs Ouendag


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 230 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-097Rommelhaven 18een_achterTeunis Sybes Swart, overleden op 6 januari 1823militair, zoon van Sybe Swart, voerman (Noorderhaven C 97) en Hendrikje Johannes Belstra (familienaam in ondertekening), broer van Taetske (vrouw van Johannes Jans, schipper) en minderjarige Johannes, Wybe en Gerke Sybes Swart. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
C-096Rommelhaven 18Huizinge c.a. bij de Groote Sluis, huurder sluisman, Metzlaar. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670Rommelhaven 18wed. Siebe Theunis Swartsleperschehuis (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670Rommelhaven 18een_achterwed. Siebe Theunis Swartsleperschehuis (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670aRommelhaven 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670aRommelhaven 18een_achterwed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (72 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
C-097Rommelhaven 18een_achterHuizinge en herberg, voorheen de aardappelenbeurs bij de Groote sluis, gebruikster weduwe sijbe, swart. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 18 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 18 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 18 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 van 28 jan 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-097Rommelhaven 18een_achterkoopaktefl. 800huis en stal of bergplaats bij de Grote Sluis C-097 en C-098
 
verkoper en cedentLambertus Rimkema
koper en schuldenaarSybrandus Willems Jager
koper en schuldenaarYbeltje Feddes Buisman
cessionarisKlaas Jans Gongrijp


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 18 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-097Rommelhaven 18een_achterWiebkje Tjalkes van der Veen... 1846, dv Tjalke Mathijs vdV, en Joukje Gerlofs; BS huw 1815, ovl 1846, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-097; oud 54 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-086; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 670Rommelhaven C-096Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670Rommelhaven C-097Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670Rommelhaven C-099Sijbrandus W. Jagerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3538Rommelhaven C-092Sijbrandus Jagerwoonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 18 (westgevel (Vioolsteeg)), HarlingenRommelhaven 18 (westgevel (Vioolsteeg))Blok Azn, JDe eerste steen
gelegd door
J. BLOK Az
oud 7 jaar
1898'
gerestaureerd


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3538Rommelhaven 18 (C-092)Abraham J. Blokwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven 18A. Blokjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Blok21Exportslager


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Blok21Exportslager


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21Exportslager


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21exportslager


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21exportslager


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rommelhaven 18 Jacob Blok Azn.slagerf. 0f. 2200


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 18A. Blok & Zn.21Exportslagerij


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 18A. Blok & Zn.21Exportslagerij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blokslagerij


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.156Slagerij


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blok Jzn.slagerij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 18R. Panslagersknecht
Rommelhaven 18aJ. Doeksenwalkapitein


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blokslagerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok21Slagerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18Blok, Slagerij952T. Plekker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.Blok, Slagerij952T. Plekker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.Blok, Slagerij952T. Plekker


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Oudeboon952Vleesw.fabr.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenW.D. Kalksma251Vert. vleesw. en conserven


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 18M.W. (Marten) Woudstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 18beeldbepalend pand6 van 10


2013 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8786Rommelhaven 18
  terug