Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 227-042 7-042 C-093C-088


Naastliggers vanRommelhaven 22
ten oostenRommelhaven 24
ten zuidenVoorstraat 91
ten westenRommelhaven 20
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 22Schoolsteeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0014v van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0103v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Claesen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0163v van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Aerns blokmaker


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Frans Dirx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118v van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 22Rommelhaven ZZ [staat: bij de Nieuwe Sluis]1090‑00‑00 CGhuis
koperHaeye Upkes c.u.
naastligger ten oostenClaes Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHein Rienx
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Dirck Fransen Fisscher


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238r van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Claas Hayes*


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-042Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Hajes
gebruikerJonas Beerns 10-00-00
gebruikerHarmen Sioerds 18-00-00
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-042Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Haies
gebruikerJonas Beerns 10-00-00
gebruikerHarmen Sioerds 18-00-00
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720
opmerking1720 den 29 mey van harmen sioerds hier op ontfang 3-12-0
opmerkingden selven dytto wegen jonas beerns 2-0-0


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139v van 10 mei 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Hayes


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0241r van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 22achterSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]56‑10‑00 CGtuin en alles er in
koperSybe Simens
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenSybe Simens
naastligger ten westenTjamke Rinkes
naastligger ten noordenClaes Hayes
verkoperPytter Rozeekoopman te Amsterdam


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-042Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Hayes
gebruikerHarmen Sjoerds cum soc.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 22Rommelhaven ZZ [staat: Noorderhaven tussen Groot Verlaat en Noordijs]210‑00‑00 CGhuis
koperTabe Jansen, gehuwd met
koperMarijke Beerns
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld
verkoperOepke Doekes te Welsrijp


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-042Rommelhaven 22huis
eigenaarTabe Jansen
gebruikerTabe Jansen cum soc.
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013va van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTabe Jansen


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0015va van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTabe Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-042 Rommelhaven 22wed. Tabe Jansen, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-042Rommelhaven 22huis
eigenaarTabe Jansen
gebruikerTabe Jansen cum soc.
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑14‑08 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 22Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]306‑00‑00 GGhuis
koper door niaarMigchiel Rienks, gehuwd metgezworen bierdrager
koper door niaarMarijke Tabes
geniaarde koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperAntje Gerryts
huurderMigchiel Rienks c.u.bierdrager
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenTaeke Corporaal
naastligger ten westenJacob Folkerts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat en straat]
verkoperMarijke Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tabe Janzentrekveerschipper


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140v van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0259v van 2 mrt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg (incorrect)


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0221v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg (incorrect)


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 22Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]640‑00‑00 GGhuis met tuintje erachter
koper door niaarHendrik van Beemen, gehuwd metmr. pruikenmaker
koper door niaarHiltje Harmens
geniaarde koperMinne Feddesschuitschipper
bewonerMarijke Migchiels
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins
naastligger ten westende weduwe van Jacob Folkerts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoperMarijke Migchiels meerderjarige ongehuwde dochter
verkoperFettje Migchiels, gehuwd met
verkoperDirk Clases, erfgenamen van haar oudersmr. kuiper te Franeker
erflaterwijlen Mighiel Rienks, was gehuwd met
erflaterwijlen Marijke Tabes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0110v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg (incorrect)


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309r van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van Beemen


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0062r van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van Beemen mr. pruikenmaker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-039 , pag. 107Rommelhaven 22Hendrik Beemen, 32 jaar, gehuwd
7-039 , pag. 107Rommelhaven 22Age Beemen, 21 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0059v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claasen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-042, pag. 146Rommelhaven 22Johannes van Beemen erven2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Johanna Barbara Koen... huwt met Hendrik van Beemen op 13 dec 1801 HRL, komt van Leeuwarden, met attestatie vertrokken, ovl wijk C-093, kastenmaker 1812, dv Martinus K, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Age Johannes van Beemen... vd bruid. 1811; BS huw 1811, ovl 1833; zv Johannes vB, en Hinke Ages; BS ovl 1833; gebruiker van wijk C-093, koffijschenker; eigenaar is erven H. van Beemen, 1814. (GAH204); geb 13 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22H. van Beemenovl voor 1815; erven H. vB. eigenaar van wijk C-093; gebruiker is Age van Beemen, koffijschenker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-095, pakhuis self, 1814. (GAH204); meubelmaker f. 1808


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-093Rommelhaven 22H van Beemen ervenAge van Beemen koffyschenker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 672Rommelhaven 22Lambertus RimkemasocieteithouderHarlingenhuis (354 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Lambertus Rimkes Rimkema... ovl 1854, ovl 1860, VT1839; oud 58 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, societeitshouder, wijk C-093; VT1839; L.R. eigenaar van perceel nr. 672 te HRL, soci?teitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Margje Rimkemaoud 63 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Margjen Rimkema... en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1840, ovl 1844; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Sjoukje Lykles Venema... bev.reg. HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-093Bij de Grote SluisLambertus Rimkema58 jsocieteithouderOldemarktm, protestant, gehuwd
C-093Bij de Grote SluisSjoukje Venema56 jHerenwalv, protestant, gehuwd
C-093Bij de Grote SluisMargje Rimkema36 jSneekv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisAaltje Rimkema26 jBolswardv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisAukje Rimkema22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisMargje Rimkema63 jOldemarktv, protestant, weduwe
C-093Bij de Grote SluisAaltie Homans24 jOldemarktv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisBeatrix Spaanderman11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisSjoukje Rimkema [Remkema]7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 672Rommelhaven 22wed Abraham ???van voren iets veranderd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Jan Karels Timmer... en Geertje Wiegers dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2637Rommelhaven C-093Gerrit Pierikwoonhuis
Sectie A nr. 2637steeg Rommelhaven C-095Gerrit Pierikkolfbaan


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2637Rommelhaven C-088Wijtze F. Schilsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2637Rommelhaven 22 (C-088)A. Schilsmaschool


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rommelhaven 22 Petrus Vogelaarconciergef. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 22R. Posthumametselaar


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 22N.C. (Nicolaas) Outhuijse


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 22, HarlingenRommelhaven 22Fam. J. OuthuijseLichtboei, dezalen, bar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 22rijksmonument 20631
  terug