Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 3 2-ong 2-ong B-181 B-005
Naastliggers vanRommelhaven 3
ten oostenRommelhaven 5
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 1
ten noordenHoogstraat 4


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123v van 7 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 3bRommelhaven NZ [staat: groot vallaat in de noorder nieuwe stad]huis met ledige plaats en een steeg aan de zijkant
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTuenis Intes
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Arys
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Sydses, gesterkt met
verkoperTiebbe Pyters Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Griettie Reyners wv Reyner Sydses, gesterkt met Tiebbe Pyters Dreyer, voor haar zelf en als moeder en wettige voorstandere van hun kinderen, een huis op het noordwest van het Groot Verlaat in de Noorder Nieuwe Stad, met de ledige plaats daar achter en de steeg en uitgang daar naast. Ten O. Tuenis Intes, ten W. wd. Pyter Arys.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurder Hendrick Hendricks Hollander


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0204r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 3bRommelhaven NZ [staat: bij de Sluis]huis
 
koperAbraham Jansen c.u.koopman500-00-00 GG
huurderN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Hendrix Hollander
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: bij de Sluis]
naastligger ten westenJelte Inses
naastligger ten noordenHendrik Hendrix Hollander
verkoperHendrik Hendrix Hollander


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0297r van 14 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAbraham Jansen


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0374r van 25 sep 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: aan de noordkant van de grote sluis]huis
 
koperClaes Lammerts c.u.mr. timmerman1060-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Hendrix wagenmaker
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten noordenUpke Rinses mr. bakker
verkoperAbraham Jansen, gehuwd met
verkoperOrseltie Sybrens


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaede Steensma


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaede Steensma


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [niet vermeld]5/20 huis
 
koperTaede Steensma mr. grofsmid125-00-00 CG
huurder huisDoede Sierks Stuurman
huurder zoldersJan Kuik
sintjacobischattingde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenAntoni
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenFreerk Scheltinga
naastligger ten noordenAntoni
verkoperBerbera Steensma, gehuwd metLeeuwarden
verkoperFoppe Reindersmr. brouwerLeeuwarden
verkoperBerbera Steensma, kleindochter vanLeeuwarden
erflaterwijlen Foeke Taedes
verkoperBerbera Steensma, zuster van
erflaterwijlen Foeke Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Steensma, mr. grofsmid, koopt 1/5 + 1/4 van 1/5 van een huis. Ten O. en N. Anthoni Gerardi, ten W. Freerk Scheltinga, ten Z. de straat. Gekocht van Berbera Steensma x Foppe Reinders, mr. brouwer te Leeuwarden, als erfgename van haar grootvader Foeke Taedes en haar broer Foeke Steensma, voor 125 cg en 2 gouden ducaten tot een verering.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0354r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaede Steensma


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0075v van 7 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Taede Steensma


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]huis
 
kopervroedsman Johannes Ruitinga 300-00-00 GG
huurderTjeerd
huurder voor 1 jaarDouwe Simons
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenA. Roerich c.soc.
naastligger ten noordenPieter Minnes
verkoperCornelis Steensma, en als gelastigde vanschoolmeesterSint Jacobiparochie
verkoperPetrus Steensma, erfgenamen van hun broerpredikantGerkesklooster
erflaterwijlen Albartus Steensma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: grote sluis]huis
 
koperPieter Minnes mr. huistimmerman244-21-00 GG
bewonerWillem van der Putte c.u.
huurder graanzoldersLaas Spannenburg 20-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenA. Roerich c.s.
naastligger ten westenS. Roerich
naastligger ten noordenPieter Minnes
verkoperYttje Leverland, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Johannes Ruitingamr. zadelmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes, mr. huistimmerman, koopt een huis nz. Grote Sluis. Geen grondpacht. Beneden bewoond door Willem van der Putte, de graanzolders boven door Laas Spannenburg gehuurd voor 20 cg. per jaar. Ten O. en N. de koper, ten W. A. en S. Roerich, ten Z. de straat. Vrije in en uitgang door de steeg ten westen. Gekocht van Yttje Leverland wv Johannes Ruitinga, mede-vroedschap en mr. zadelmaker, voor 244 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0031v van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Minnes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: Grote sluis] wijk B-028pakhuis, was timmerwinkel
 
koperG. A. Herklots koopman800-00-00 CG
naastligger ten oostenGosling Akkringa
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Roerich
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Roerich
naastligger ten noordenGosling Akkringa
verkoperJohanna Marian van Steenwijk


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 103 van 29 jul 1811
adressoortbedraggebruik
B-181Rommelhaven 3koopaktefl. 475pakhuis aan de Grote Sluis wijk B
 
verkoperG.A. Herclots
koperKornelis Mollema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 476Rommelhaven 3wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis en erf (78 m²)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-181Rommelhaven 3Grietje Siderius, overleden op 12 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr (geboren 1796), overleden Karremanstraat B 181, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 476B-181 (Rommelhaven)Philippe A. Braamspakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 476B-005 (Rommelhaven)Elizabeth Mollema wed. P.A. Braamspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4358Rommelhaven 3 (B-005)T. Ronner (wed. L. Strak)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 3 Louis Johan Faberkoopman
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 3IJ.Drijfhoutgardenier
Rommelhaven 3aJ.Wijniawissellooper


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 3, HarlingenRommelhaven 3 Elzinga en Tjallingsdames- en heerenkleeding naar maat


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 3, HarlingenRommelhaven 3 Tjallings, Elzinga endames- en heerenkleeding naar maat


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 3W.F. (Wiebe) Beimers
  terug