Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rommelhaven 7,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 7 2-128 2-171 B-004 B-007
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 7 2-129 2-171 B-004 B-007
Naastliggers vanRommelhaven 7
ten oostenRommelhaven 9
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 5


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 7huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
gebruikerwed. Jelte Ynses
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:04:00
 
2-129 Rommelhaven 7huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 7huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:04:00
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
 
2-129 Rommelhaven 7huis
eigenaarHartman Feyes
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 7huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
gebruikerwed. Jelte Ynses cum soc.
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:00
 
2-129 Rommelhaven 7huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYde Pyters


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 7huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaardeCG 70:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:13:06
opmerkingop versoek van de eigenaar opnieuw getauxeert door de stads boumr. En metselaar en gestelt op
 
2-129 Rommelhaven 7huis
eigenaarOkke Bouwes c.s.
gebruikerJan Ydes de Groot
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-128 Rommelhaven 7Yde Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 7Hoogstraat ZZ en grote sluis, tussen dehuis en tuin
 
koperPyter Minnes mr. HuistimmermanGG 740:00:00
naastligger ten oostenSibout Hoornstra c.s.
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westende erven van Taede Steensma
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSicco Rienstra, curator vanprocureur postulant
wijlen Warner Harmens, gehuwd met
wijlen Trijntje Jentjes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes, mr. huistimmerman, koopt een mooi huis en tuin tussen Hoogstraat en Grote Sluis, waarvan de 2 graanzolders nog verhuurd zijn. Ten O. Sybout Hoornstra, ten W. erven wd. Taede Steensma, ten Z. en N. de straaten. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Warner Harmens x Trijntie Jentjes, voor 740 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 7Rommelhaven NZ [staat: streek van de Grote sluis naar het Rode Leeuwsbrugje]huis en schuur
 
koperJurjen Jelles, gehuwd metmr. huistimmermanCG 650:00:00
Jelte Geerts
huurderRommert Zydses c.s.
naastligger ten oostenJan Bouwknegt
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: streek van de Grote sluis naar het Rode Leeuwsbrugje]
naastligger ten westenP. Minnes
naastligger ten noordenF. Leemkool
verkoperYde Hoornstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-171 Rommelhaven 7Jurjen JellesCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-004Rommelhaven 7Jurjen Jelles van der Wal... 11ov, huw 1819, huw 1820, ovl 1827, ovl 1839, ovl 1840, ovl 1851, ovl 1860; eigenaar en gebuiker wijk B-004, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-004Rommelhaven 7Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 160 van 27 mrt 1816
adressoortbedraggebruik
B-004Rommelhaven 7koopaktefl. 700huis en koemelkerij B-004
 
verkoperWillem Luwes Bonnema (gehuwd met Trijntje Jans Postmus)
koperJelle Klases Hidma (te Almenum)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 469Rommelhaven 7Jurjen Jelles van der WalHarlingentimmermanhuis (63 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-004Rommelhaven 7Serina Roelofs van Wijk, overleden op 11 november 1833vrouw van Jurjen Jelles van der Wal, timmerman Noordkant bij Grote Sluis B 4/5, moeder van Trijntje, dienstmeid en minderjarige Aafke Jurjens van der Wal. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-004Rommelhaven 7Maria Margaretha Osselinggeb 1799 prov, huwt met Wybrandis de Wit, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 39 jaar, (vnm: Magreta, geslnm: Osling), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-004; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-004Rommelhaven 7Wybrandis de Witgeb 1802 prov, huwt met Maria M. Osseling, justitiedienaar, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 35 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk B-004; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-004bij de Grote SluisWybrandus de Wit35 jBolswardm, protestant, gehuwd, policiebediende
B-004bij de Grote SluisMagreta Osling39 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 45 en 49 van 14 nov 1840
adressoortbedraggebruik
B-004Rommelhaven 7provisionele en finale toewijzingfl. 736a. huis bij de Grote Sluis B-004, b. pakhuis of timmerwinkel B-005
 
verkoperJelle Harings van der Wal
koperJouke Douwes van der Mei
koperJelle Jans Horjus


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-004Rommelhaven 7Janke Jans Horrius, overleden op 28 februari 184627 jr (geboren 6/3/1819), overleden Rommelhaven B 4, vrouw van Jouke van der Mey, timmerman, moeder van minderjarige Jan Joukes van der Mey. (in akte 'Horjus' en patroniem 'Pieters') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-004Rommelhaven 7Abraham Folkerts Zijlstra, overleden op 1 september 18465 mnd (geboren 10/4/1846), overleden Rommelhaven B 4, zoon van Folkert Zijlstra, herenknecht en Sydske van den Bos, broer van minderjarige Hendrika Folkerts Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 469B-004 (Rommelhaven)Jouke D. van der Meijtimmerwinkel


1866 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 7 (noordgevel (achterzijde)), HarlingenRommelhaven 7 (noordgevel (achterzijde))Horjus, WijkeWIJKE HORJUS
23 AUG. 1866'
baksteeninscriptie


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 469B-007 (Rommelhaven)Wed. Jelle Horjus en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5021Rommelhaven 7 (B-007)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 7mej. C.Aarnoutseonderwijzeres
Rommelhaven 7I.H. de Jagertuinder


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 7W. (Wiebe) Zijlstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 7rijksmonument 20626
  terug