Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 7(niet bekend)2-128(niet bekend)B-004B-007


Naastliggers vanRommelhaven 7
ten oostenRommelhaven 9
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 5
ten noordenHoogstraat 12


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 7Hoogstraat ZZ [staat: straat naar de Franekerpoort in de nieuwe stadt bij dezelfde plaats naar de Verlaten]575‑00‑00 gghuis
koperMeiles Pybes, gehuwd met
koperAeltien Martens
naastligger ten oostenFeycke Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiecke Wybrandts
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jelmer Pieters, ter assistentie van
verkoperElbrich Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Gerloff Jansen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMelis Pybes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049r van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 7Hoogstraat ZZ1441‑00‑00 gghuis, loods, plaats en houtstek
koperCornelis Ariens Isselmonde c.u.
naastligger ten oostenInne Tieerdsen houtkoper
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hendricx Hollander
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Claessen c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214r van 22 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 7Rommelhaven [staat: ten zuiden van de Hoogstraat]741‑00‑00 gghuis
koper door niaarJacob Hendricx Hollander
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
geniaarde koperGerliff Lolckes, gehuwd metkoopman
geniaarde koperAntie Jans
naastligger ten oostenInne Tierds
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: beide vallaten]
naastligger ten westenJacob Hendricks Hollander
naastligger ten noordenhet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmonde
verkoperCornelis Ariens Isselmonde c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander koopt, na niaar ratione proximitatis, een huis zz. HOOGSTRAAT. Ten O. Inne Tieerdts, ten W. de koper, ten N. het huis en plaets in de HOOGSTRAAT, van de verkoper. Dat is Cornelis Ariens Isselmonde?, voor 741 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0243v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendrix Hollander
naastligger ten westenLaes Pyters


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0297r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelte Ynses


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYde Pyters


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0040v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYede Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128 , folio 21vRommelhaven 7huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
opmerkingop versoek van de eigenaar opnieuw getauxeert
opmerkingdoor de stadsboumr. en metselaar en gestelt op
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-128Rommelhaven 7Yde Pieters, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128 , folio 21vRommelhaven 7huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-128, fol. 34vRommelhaven 7Yde Pytters cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenschipper, old en coopman in kalk en steen31:7:00 cg5:5:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128 , folio 21vRommelhaven 7huis
eigenaarYede Pyters
gebruikerYede Pyters
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0263r van 7 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybout Sierks Hoornstra


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077r van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybout Sierks Hornstra


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128 , folio 21vRommelhaven 7huis
eigenaarYede Pyters
gebruikerSybout Sjerks
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0077v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Sybout Sierks Hornstra


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 7Hoogstraat ZZ en grote sluis, tussen de740‑00‑00 gghuis en tuin
koperPyter Minnes mr. Huistimmerman
naastligger ten oostenSibout Hoornstra c.s.
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Taede Steensma
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Sicco Rienstra, geauthoriseerde curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Warner Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntje Jentjes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes, mr. huistimmerman, koopt een mooi huis en tuin tussen Hoogstraat en Grote Sluis, waarvan de 2 graanzolders nog verhuurd zijn. Ten O. Sybout Hoornstra, ten W. erven wd. Taede Steensma, ten Z. en N. de straaten. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Warner Harmens x Trijntie Jentjes, voor 740 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Minnes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-004Rommelhaven 7Jurjen Jelles van der Wal... 11ov, huw 1819, huw 1820, ovl 1827, ovl 1839, ovl 1840, ovl 1851, ovl 1860; eigenaar en gebuiker wijk B-004, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Rommelhaven 7Jurjen van der Walfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-004Rommelhaven 7Jurjen J van der WalJurjen J van der Waltimmerman


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 160 van 27 mrt 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-004Rommelhaven 7koopaktefl. 700huis en koemelkerij B-004
 
verkoperWillem Luwes Bonnema (gehuwd met Trijntje Jans Postmus)
koperJelle Klases Hidma (te Almenum)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 469Rommelhaven 7Jurjen van der Wal timmermanHarlingenhuis (63 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 98 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-004Rommelhaven 7Serina Roelofs van Wijk, overleden op 11 november 1833vrouw van Jurjen Jelles van der Wal, timmerman Noordkant bij Grote Sluis B 4/5, moeder van Trijntje, dienstmeid en minderjarige Aafke Jurjens van der Wal. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-004Rommelhaven 7Maria Margaretha Osselinggeb 1799 prov, huwt met Wybrandis de Wit, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 39 jaar, (vnm: Magreta, geslnm: Osling), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-004; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-004Rommelhaven 7Wybrandis de Witgeb 1802 prov, huwt met Maria M. Osseling, justitiedienaar, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 35 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk B-004; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-004bij de Grote SluisWybrandus Wit35 jpoliciebediendeBolswardm, protestant, gehuwd
B-004bij de Grote SluisMagreta Osling39 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 45 en 49 van 14 nov 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-004Rommelhaven 7provisionele en finale toewijzingfl. 736a. huis bij de Grote Sluis B-004, b. pakhuis of timmerwinkel B-005
 
verkoperJelle Harings van der Wal
koperJouke Douwes van der Mei
koperJelle Jans Horjus


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 130 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-004Rommelhaven 7Janke Jans Horrius, overleden op 28 februari 184627 jr (geboren 6/3/1819), overleden Rommelhaven B 4, vrouw van Jouke van der Mey, timmerman, moeder van minderjarige Jan Joukes van der Mey. (in akte 'Horjus' en patroniem 'Pieters') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 124 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-004Rommelhaven 7Abraham Folkerts Zijlstra, overleden op 1 september 18465 mnd (geboren 10/4/1846), overleden Rommelhaven B 4, zoon van Folkert Zijlstra, herenknecht en Sydske van den Bos, broer van minderjarige Hendrika Folkerts Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 469Rommelhaven B-004Joseph Roelof Markenstein timmerwinkel


1866 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 7 (noordgevel (achterzijde)), HarlingenRommelhaven 7 (noordgevel (achterzijde))Horjus, WijkeWIJKE HORJUS
23 AUG. 1866'
baksteeninscriptie


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 469Rommelhaven B-007wed. Jelle Horjus en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5021Rommelhaven 7 (B-007)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 7mej. C. Aarnoutseonderwijzeres
Rommelhaven 7I.H. de Jagertuinder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 7W. (Wiebe) Zijlstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 7rijksmonument 20626


2023
0.06826114654541


  terug