Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rommelhaven 9,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 9 2-128 2-171 B-005 B-008
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 9 2-129 2-171 B-005 B-008
Naastliggers vanRommelhaven 9
ten oostenRommelhaven 11
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 7


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 9naamloze steeg ten oosten


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van het huis van Ype Beerns


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0197v van 10 apr 1687 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelte Ynses koopman


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0193r van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelte Ynses


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 9huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
gebruikerwed. Jelte Ynses
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
 
2-129 Rommelhaven 9huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 9huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
 
2-129 Rommelhaven 9huis
eigenaarHartman Feyes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 9huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
gebruikerwed. Jelte Ynses cum soc.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG
 
2-129 Rommelhaven 9huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-128 Rommelhaven 9huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG
opmerkingop versoek van de eigenaar opnieuw getauxeert door de stads boumr. En metselaar en gestelt op
 
2-129 Rommelhaven 9huis
eigenaarOkke Bouwes c.s.
gebruikerJan Ydes de Groot
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-128 Rommelhaven 9Yde Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0130v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman S. Hoornstra


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSibout Hoornstra c.s.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0007v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Hoornstra


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0129r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Hoornstra


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bouwknegt


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-171 Rommelhaven 9Jurjen Jelles4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-005Rommelhaven 9Jurjen Jelles van der Wal... ovl 1840, ovl 1851, ovl 1860; eigenaar en gebuiker wijk B-004, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; VT1839; J.J. v. d. W. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-005Rommelhaven 9Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 468Rommelhaven 9Jurjen Jelles van der WalHarlingentimmermanschuur (84 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-005Rommelhaven 9Serina Roelofs van Wijk, overleden op 11 november 1833vrouw van Jurjen Jelles van der Wal, timmerman Noordkant bij Grote Sluis B 4/5, moeder van Trijntje, dienstmeid en minderjarige Aafke Jurjens van der Wal. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 45 en 49 van 14 nov 1840
adressoortbedraggebruik
B-005Rommelhaven 9provisionele en finale toewijzingfl. 736a. huis bij de Grote Sluis B-004, b. pakhuis of timmerwinkel B-005
 
verkoperJelle Harings van der Wal
koperJouke Douwes van der Mei
koperJelle Jans Horjus


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-005Rommelhaven 9Hieke/Yda Terpstrageb 12 sep 1800 Lemmer/Drachten, ovl 10 aug 1883 HRL, huwt met Sweitse vd Zwaag, dv Henne vdZ (Zwaag ?), en Christina Jochems Affringa; BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk B-005


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-005Rommelhaven 9Sweitse van der Zwaaggeb 1800 Drachten, huwt met Hieke Terpstra, zeeman; bev.reg. HRL 1851 wijk B-005


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 468B-005 (Rommelhaven)Jouke D. van der Meijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 468B-008 (Rommelhaven)Wed. Jelle Horjus en dochterwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 468Rommelhaven 9 (B-008)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 9J. Spaanderman481Timmerman, aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Spaanderman481Timmerman, aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Spaanderman481Timmerman, aann.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenTj. IJntema408Boekhouder Fa. B.C. Algra


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenT. IJntema2408Boekhouder Fa. B.C. Algra


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 9J.M. (Jan) Bergman
  terug