Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozemarijnstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rozemarijnstraat 1 2-119 2-163 B-031 B-037
Naastliggers vanRozemarijnstraat 1
ten zuidenRozemarijnstraat 3
ten westende Rozemarijnstraat


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBartel Jans


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHaancke Hessels


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHessel Haenties


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hessel Haentie


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAmelyke Haenties


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0203r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij het nieuwe vallaat achter het huis van de koopman Symen Fransen]huis
 
koperHomme Tiebbes, gehuwd metmr. huistimmerman81-04-00 GG
koperJancke Pieters
huurderPieter Fransen c.u.
naastliggerSymen Fransen koopman
naastligger ten oostenHendrik Hollander
naastligger ten zuidenHendrik Wessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenBroer Jans mr. brouwer
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes, gehuwd metkoopman
verkoperHylkjen Sybrands


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHomme Tiebbes timmerman


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHomme Tjebbes


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138r van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie huizen bij het groot vallaat]huis
 
koperYpe Hessels 200-00-00 CG
huurderN. N. 10-00-00 CG
naastligger ten oostenOverhart bode
naastligger ten zuidenHendrick Wessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Andries
naastligger ten noordenCornelis Tieerdts
verkoperHomme Tiebbes


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-119Rozemarijnstraat 1
eigenaarwed. Dirck Andries
gebruikerwed. Dirck Andries
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenIpe Hessels


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-119Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-119 Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0097r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: straat achter de drie huizen bij het groot vallaat]huis
 
koperJan Claesen, gehuwd metmr. metselaar285-21-00 GG
koperGrytie Andrys
koperJan Andrys huistimmerman
bewonerde verkoper Ype Hessels
naastligger ten oostenAntoni Gerardi havencherger
naastligger ten zuidenCornelis Hendriks huistimmerman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tieerds
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Dirk Andrys
verkoperYpe Hesselsoud trekschipper op Leeuwarden


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0224r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Andris


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-119 Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0211r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij het groot vallaat in de straat achter de drie huizen]huis
 
koperburgersergeant Hein Freerks, enmr. timmerman390-14-00 GG
koperJacob Dirks koster van de grote kerk
huurderAagjen
naastligger ten oostenAntoni Gerardi
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJoris Beerns
naastligger ten noordenCornelis Tieerds
naastligger ten noordenJan Beerns
verkoper van 1/2Jan Clasen, enmr. metselaar
verkoper van 1/2Jan Andrysmr. huistimmerman


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHein Freerks
naastligger ten noordenJacob Dirks


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHein Freerks c.s.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-119 Rozemarijnstraat 1Aegjen Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-119 Rozemarijnstraat 1huis
eigenaarUlbe Jansen
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikereen wed. Aeghjen
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-08 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0155v van 4 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: straat lopend van de grote sluis naar de Hoogstraat achter de drie huizen]huis
 
koperBernardus Dreyer, gesterkt metprocureur fiscaal185-00-00 GG
koperzijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur
huurderde weduwe van Dirk Uilkes
naastligger ten oostenAnthonius Gerardi Wijngaerden
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Jelles
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenUlbe Jans c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Tjeerds
verkoperJacob Dirksmakelaar
verkoperHein Freerksmr. timmerman


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0126v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDreyer fiscaal


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0072r van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat [staat: bij de grote sluis in het straatje achter drie huizen]huis
 
koperJan Hendrik Siekman, gehuwd metstadstorenblazer290-00-00 CG
koperMaria Peereboom
huurderClaes Ypes c.u.
naastligger ten oostenprocureur Lanting
naastligger ten zuidenDaniel Poulus
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Ulbe Menalda
verkoperprocureur fiscaal Bernardus Dreyer


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohan Hendriks Sykman


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0208r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSyckmans torenblazer


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0053r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis in het straatje achter de drie huizen]huis
 
koperAdam Roerich kastelein in Het Herenlogement250-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHarmanus de Wilde
verkoperJohan H. Siegman c.u.stadstorenblazer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich, kastelein in het Heerenlogement, koopt zijn (sic.) huis bij de Grote Sluis waarvan de verkoper eigenaar is. Ten O. Pieter Minnes, ten W. de straat achter de 3 nieuwe huizen, ten Z. Jan Jansen, ten N. Harm de Wilde? Gekocht van Johan H. Siegman, stadstorenblazer, voor 250 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[als huurder] Hendrik Sykman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[als huurder] de weduwe van J. H. Sykman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0239v van 16 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis achter de drie huizen]huis
 
koperHenne Sytzes, zoon vanvoerman100-00-00 GG
koperSytze Hennes
huurderde weduwe Johan Hendrik Sycman 25-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidende weduwe Jan Dirks
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen de Wilda
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Roerich


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHenne Sydses


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164r van 21 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie nieuwe huizen bij de Hoogstraat]ledig plek grond
 
koperFolkert Johannes c.s.35-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenJan van Straaten
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFolkert Johannes
naastligger ten noordenHendrik J. Smit
verkoperHinne Zytseskoemelker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0201v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHinne Zytses


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFolkert Johannes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-155 Rozemarijnstraat 1Jan Vogelzang, 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFolkert Johannes


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0251r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-163 Rozemarijnstraat 1Anne Martens1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0099r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFolkert Johannes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier... H, geb 1805 te HRL; BS huw 1815, ovl 1824, huw 1829, ovl 1853, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk B-031, hovenier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 473Rozemarijnstraat 1wed. Douwe Tjerks de JongHarlingenhuis en erf (191 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Rozemarijnstraat 1Elisabeth Huyfferoud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-031; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Rozemarijnstraat 1Johannes Johannes Posthuma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-031HoogstraatJohannes Posthuma40 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmakersbaas
B-031HoogstraatElisabeth Huyffer48 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 3 van 16 feb 1852
adressoortbedraggebruik
B-031Rozemarijnstraat 1obligatieobligatie met huis aan de Hoogstraat B-031 als onderpand
 
schuldenaarCornelis Davids Nijkamp
schuldeiserGerben Meyer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 473B-030 (Hoogstraat)wed. Douwe Tj. de Jongwoonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 66 en 77 van 19 mrt 1879
adressoortbedraggebruik
B-031Rozemarijnstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 281huis B-031
 
verkoperPieter Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperPieter Ferwerda (q.q.)
koperJelle Gerrits Spoelstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3284B-037 (Hoogstraat)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
B-031Rozemarijnstraat 1Een voor weinige jaren nieuw gebouwd winkelhuis met bovenwoning, op uitmuntenden stand in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2345..


1884 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49082 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 1 en 2 van 16 jan 1884
adressoortbedraggebruik
B-037Rozemarijnstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1725huis B-037
 
verkoperBernardus van Loon (q.q.)
Johannes Gerard Peeting (kantonrechter)
koperJan Krijtenburg


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4434Rozemarijnstraat 1 (B-039)Jan Hendrikus Faberwoonhuis en smederij
  terug