Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 12 4-183 4-186 H-067 H-074
Naastliggers vanRozengracht 12
ten oostenRozengracht 14
ten zuidenSpinhuisstraat 7
ten westenRozengracht 10
ten noordende Rozengracht


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht [staat: zuidoost van het zwart vallaet strekkende van het diept tot aan de Lijnbaansstraat]hovinge
 
koperAucke Jans Haselar c.u.1875-00-00 GG
verpachter grond de Stad Harlingen15-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaansstraat]
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperTrijntie Pieters, weduwe van
wijlen Obbe Hansen, gestrekt voor
Hans Obbes, zoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Haeselaer koopt een hof met bomen etc., ten Z.O. van het Swart Vallaat, strekkende zuidwaarts tot aan de Lijnbaansstraat. Ten O. de burgemeester Abraham Bontekoe, ten W. het door Symon Jelles Stijl gekochte huis en hof, ten Z. de Lijnbaenstraat, ten N. de straat en diept. Met condities. Gekocht van Trijntie Pieters wv Obbe Hansen, voor 1875 gg.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud gemeensman Aucke Haselar


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het Nieuwe kleine of Swart Verlaet]1/2 huis met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat
 
koperJoost Michiels c.u.kapitein1700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenhouttuin of lege plaats van de verkoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerSpinhuisstraat [staat: Baanstraat]
verkoperFettie Lases, weduwe en voogd van de kinderen van
de vroedsman Aucke Jansen Haseler


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart verlaat]houttuin of lege plaats met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat
 
koper provisioneelPytter Cornelis Bonck 1506-10-08 GG
koper provisioneelHylcke Hanekuick
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastliggerSpinhuisstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten oostengemeensman Dirck Fisscher
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe Fettie Lases
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFettie Lases, weduwe en voogd van de kinderen van
de vroedsman Aucke Jansen Haseler


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart verlaat]lege plaats of houttuin
 
koperPytter Cornelis Bonck koopman276-01-12 GG
koperHylcke Joannes Hanekuyck koopman
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Michiels Kuyck kapitein
naastligger ten westeneerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFettie Lases, weduwe van
wijlen gemeensman Aucke Jansen Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Cornelis Bonck en Hylke Johannes Hanekuik kopen een ledige plaets of houtstek omtrent het Swart Vallaat. Ten W. het huis dat capitein Joost Michiels heeft gekocht van Fettie Lases wv Aucke Jansen Haselaer. Prijs is 276 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]1/2 houtstek
 
koperAesge Lieuwes burgerkoopman100-00-00 GG
eigenaar van 1/2de vrouw van Aesge Lieuwes
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries
naastligger ten zuidenbaanpad en stadsvesten
naastligger ten westende weduwe van Joost Michielsen kapitein
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperWeintien Hendrix, weduwe van
wijlen Hylke Joannis Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Lieuwes, koopman, koopt 1/2 groot houtstek bij de Kleine Sluis waarvanzijn vrouw de andere 1/2 toebehoort. Ten O. huis en tuin van Hidde Tjerx de Vries, ten Z. baanpad en stadsvesten, ten W. wd. kapitein Joost Michiels, ten N. de diept. Grondpacht voor het geheel 5 cg. Gekocht van Weintien Hendrix wv Hylke Joannis Hanekuyck voor 100 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12koolstek
eigenaarnot. Walrich
gebruikernot. Walrich
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12tuin
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten oostenoverdekte steeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12hoff
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ aan het Klein Vallaattuin met planten
 
koperLammert Joris, gehuwd metoud schipper en koopman300-00-00 CG
Trijntie Lolkes
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
gebruikerW. Olders
naastligger ten oostende weduwe en de erven van wijlen Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenoud burgemeester Hania
naastligger ten noordenRozengracht en diept
verkoper van 1/4 deelGeertie Edsgers, laatst weduwe van
wijlen Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/4 deelDoetie Edsgers
verkoper van 1/4 deelTrijntie Edsgers, gehuwd met
Pieter Jansen Jongma thans ter zee uitlandigschipper
verkoper van 1/4 deelMarike Edsgers, gehuwd met
Jacob Symons Kuiperschipper


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ aan het Klein Vallaattuin met planten
 
koperLammert Joris, gehuwd metoud schipper en koopman300-00-00 CG
Trijntie Lolkes
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
gebruikerW. Olders
naastligger ten oostende weduwe en de erven van wijlen Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenoud burgemeester Hania
naastligger ten noordenRozengracht en diept
verkoper van 1/4 deelGeertie Edsgers, laatst weduwe van
wijlen Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/4 deelDoetie Edsgers
verkoper van 1/4 deelTrijntie Edsgers, gehuwd met
Pieter Jansen Jongma thans ter zee uitlandigschipper
verkoper van 1/4 deelMarike Edsgers, gehuwd met
Jacob Symons Kuiperschipper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-183 Rozengracht 12huis en hoff
eigenaarvroedsman Jan Kuik
gebruikerburgemr. Hania
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]houtstek en hof
 
koper van door niaarburgemeester Hendrik Schaaff, gehuwd met430-21-00 GG
Aafke Biermamr. bakker
geniaarde koper van 1/2Douwtjen Douwes
geniaarde koper van 1/2Douwe Reins de Vethmr. bakker
verpachter grondLammert Joris koopman5-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad]
naastligger ten westenUlbo Hania
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperLammert Joriskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Douwtje Douwes, vrijster, voor 1/2, en Douwe Reins de Veth, mr. bakker, voor 1/2, een houtstek en hof omtrent de Kleine Sluis, lang 60 voet, met daarop een paardenstal met een zolder, en uitzicht op de Stadsvesten. Ten O. wd. Sioerd Pieters Bierma, burgemeester, ten W. de burgemeester Ubbo Hania, ten Z. het Baanpad, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Lammert Joris, voor 430 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Klein Verlaat, bij en bij 'thuis en een grote hof
 
koperLolle Heins Kok, gehuwd metmr. blauwverver1285-00-00 GG
Trijntje Dirks Siderius
huurderde heer van Alema c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJacob Simons Kuiper
naastligger ten westenBeert Brouwer
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2Helena Cuik, weduwe van
wijlen burgemeester Ulbe Hania
verkoper van 1/2Adriana Kuik, gehuwd met
Johannes Acamaapotheker


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolle Heins


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Kok


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Heins Kock


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolle Heyns


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Louwes koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-186 1/2Rozengracht 12Jan W Douwes1-10-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jan Willem Douwes Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jouke Baukes de Boer... J. Oosterhof 1816; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1825; gebruiker van wijk H-067, sjouwer; medegebruikers Trijntje en Tetje Herema; eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204); J. d. B., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Tetje Heremagebruiker van wijk H-067, samen met Trijntje Herema, andere medegebrui ker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Trijntje Hendriks Heremazie ook: Heermans; gebruiker van wijk H-067, samen met Tetje Herema, andere medegebruiker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-067Rozengracht 12J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
H-067Rozengracht 12Jouke Baukes de Boer sjouwer


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-067Rozengracht 12Willem Tjardus Houtsma, overleden op 8 mei 18312 jr, zoon van Tjardus Houtsma, koopman Kleine Sluis H 67 en Doedtje Laases Spannenburg, broer van minderjarige Jan, Geertje, Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1889Rozengracht 12Tjardus HoutsmaHarlingenhoutkoperhoutschuur (260 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama à Nijeholt... ayso LaN, en Mintje Wiarda; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811wafk, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1889H-067 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1889H-074 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4970Rozengracht 12 (H-074)Kornelis Posthumus


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Garage W. Molenaar543


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 12beeldbepalend pand6 van 10
  terug