Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 13 4-170 4-167 H-244 H-028
Naastliggers vanRozengracht 13
ten oostenRozengracht 15
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 11


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043r van 26 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZhof met vruchtdragende bomen
 
koperoud burgemeester Jellius Wetzenius 396-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet timmerhuis van Jan Joannis
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende hof en uitgang van Claes Willems Burger
naastligger ten noordenClaes Willems Burger, en
de hof van Steven Claessen
verkopervroedsman Anske Ypes c.u.


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017va van 16 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoorthof, prieel en zomerhuis
 
koper provisioneelJurrien Syborgh koopman425-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet timmerhuis, gekocht door Jan Joannis
naastligger ten zuidenRozengracht en wal tot aan het diept
naastligger ten westenhet hof van Claes Willems
naastligger ten noordende hof van Claes Willems, en
Steven Claessen
verkoperde erfgenamen van oud burgemeester Gellius Vetzensius


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0186r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoorthof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis
 
koperZiricus Nauta apotheker400-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannis
naastligger ten zuidenRozengracht en wal
naastligger ten westenhet hof en uitgang van Claes Burger
naastligger ten noordenClaes Burger, en
gemeensman Bavius Ziricus
verkoperJurrien Syborgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerck (Ziricus) Nauta, apotheker, koopt een mooie hof met bomen etc., prieel en zomerhuis, nz. Rozengracht tussen de Oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Joannes, ten W. de hof en uitgang daarvan, van Claes Burgers, ten Z. de straat en wal tot aan het diept, hetwelk ook de koper toe komt, ten N. ook de hoven van Claes Burgers en Bavius Ziricus. Koper moet de plaets in de NW hoek van de hof tot 22, 5 voeten O. en W. en 10, 5 voet Z. en N. ledig en onbebouwd laten. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jurrien Syborgh, voor 400 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019r van 17 nov 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoorthof met groot prieel of zomerhuis
 
koperReiner Jansen, gehuwd met800-00-00 CG
Trijntie Hessels
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: de wal tot aan het diept]
naastligger ten westenClaes Burger
naastligger ten noordenClaes Burger
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
Ziricus Nautaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jansen x Trijntie Hedserts koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis, nz. Rozengracht, tussen de oude Kimswerderpijp en Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Joannes, ten W. de hof van Claes Burgers, ten Z. de straat en wal, ten N. ook Claes Burgers en de hof van Bavius Ziricus. Veel voorwaarden over de bebouwing. Gekocht van Ziricus Nauta, apotheker, voor


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0112r van 17 okt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de Kimswerderpijp en de Kerkpoorthuis, groot priëel en hof
 
koperAllert Kirchman hovenier800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen rozenobel voor verkopers kind Fockien Douwes
toehaakeen rozenobel voor verkopers kind Hessel Douwes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Joannes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en wal tot aan het diept toe]
naastligger ten westende erfgenamen van Claes Burgers
naastligger ten noordengemeensman Bavius Zirici
verkoperDoedtie Hessels, gehuwd met
verkoperDouwe Haanties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Kirchman, hovenier, koopt een nieuw huis met een groot prieel ten W. en een grote hof daarachter, nz. Rozengracht tussen de Oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van wd. Jan Joannes, ten W. de hof en uitgang van erven Claes Burgers, ten Z. de straat en wal tot aan het diept, ten N. de hof van Bavius Ziricus, gemeensman. De plaets in de noordwesthoek van de hof moet tot 22, 5 voet O. en W. en 10, 5 voet N. en Z. onbebouwd blijven etc. etc. Gekocht van Doedtie Hessels x Douwe Haanties (de laatste thans innocent en in de zinnen geslagen zijnde), voor 800 cg. en bovendien 2 Rosenobels voor de kinderen Hessel en Foeckien Douwes.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZhof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerie
 
koperburgemeester Theodorus Stansius 350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Joannes Jansen
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende hof van Claes Burgers
naastligger ten noordenSimon Beeltsma conrector
verkoperAllert Kirghmanhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Stantius, burgemeester, koopt een hof met groot zomerhuis met een kamertje erboven, en een lange galerij er tussen etc. etc. nz. Rozengracht. Ten O. het panwerk van Joannes Jansen, ten W. de hof en uitgang van erven Claes Burgers, ten Z. de straat, ten N. de conrector Simon Beelsma. Voorwaarde is dat de koper de plaets in de noordwesthoek van de hof tot 42,5 voet O. en W. en 10,5 voet Z. en N. strekkende, onbebouwd zal laten. Gekocht van Allert Kirchman, hovenier, voor 350 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-170Rozengracht 13hoff
eigenaarschoutbenagt Middagten
gebruikerschoutbenagt Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-170Rozengracht 13hoff
eigenaarde hr. Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-170 Rozengracht 13hoff
eigenaarjuffrs. Heerma
gebruikerds. Redding
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-170 Rozengracht 13panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde172-10-00 CG
aanslag huurwaarde28-15-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Wopke Buma


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0169v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntoni Vink


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-170 Rozengracht 13panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerJan de Reus
huurwaarde100-10-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0184r van 23 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltje Travaile


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0210v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltje Travaile


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0218v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZhuis en tuin
 
koperEeltje Travailje koopman281-00-00 GG
huurderFrans Johannes Molenaar c.u.
naastligger ten oostenschuur of pakhuis van Cornelis Beitzegat
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenAnthony Vink
naastligger ten noordenAnthony Vink
verkoperPieter Scheltemaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en Wopke Buma kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Eeltje Travaille, een huis en tuin nz. Rozengracht, bewoond door Frans Johannes, molenaar. Ten O. de schuur of pakhuis die door Cornelis Beitzegat is gekocht, ten W. en N. Anthoni Vink. Lees vooral alle condities. Gekocht van Pieter Scheltema, herbergier, voor 280 gg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0081v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 13Rozengracht NZ 1/2 pakhuis en erf
 
koperburgemeester en vroedschap Menno Vink 275-00-00 CG
naastligger ten oostenSeerp IJsbrand
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenMenno Vink
naastligger ten noordenMenno Vink
verkoperMathijs Adolph van Idsingaontvanger der boelgoederen
verkoperraadsheer der stad Groningen Balthazar Daniel van Idsinga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-167 Rozengracht 13C IJsenbeek2-10-00 CGpanwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733Rozengracht 13Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierplaisiertuin (744 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733aRozengracht 13Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierpakhuisje (36 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-244Rozengracht 13Paulus Baukes Wiersma, overleden op 2 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, geboren Almenum, overleden armhuis H 244, werkman, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1733aH-244 (Rozengracht)Okke Beidschatpakhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
H-244Rozengracht 13Engeltje Cornelis Rinia... 12 mei 1851 Almenum, ovl wijk H-078, dv Cornelis R, en Sipkje Arjens; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3394Rozengracht 13 (H-028)Hubert Jans (en Co.)pakhuis
  terug