Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 15 4-170 4-167 H-026 H-029
Naastliggers vanRozengracht 15
ten oostenRozengracht 17
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 13


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs tingieter


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090v van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090v van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090v van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Auke Haseler


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042v van 19 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende woning gekocht door burgemeester Wetzens


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043r van 26 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet timmerhuis van Jan Joannis


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Haselaer


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017va van 16 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet timmerhuis, gekocht door Jan Joannis


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Joannis


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0186r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannis


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0186r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019r van 17 nov 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0112r van 17 okt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Joannes


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Joannes Jansen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van de koper Johannes Jansen Cramer pannenbakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-170Rozengracht 15hoff
eigenaarschoutbenagt Middagten
gebruikerschoutbenagt Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-170Rozengracht 15hoff
eigenaarde hr. Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-170 Rozengracht 15hoff
eigenaarjuffrs. Heerma
gebruikerds. Redding
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-170 Rozengracht 15panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde172-10-00 CG
aanslag huurwaarde28-15-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZestrikwerk met bloks, kleimolen, oven, knechtswoning, zand- en estrikhokken op de wal
 
koperPieter Scheltema, gehuwd metkoopman3550-00-00 CG
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde stad Harlingen10-00-00 CG
niaarnemer ratione sanguinisClaas Toomas IJsenbeek
niaarnemer ratione sanguinisSymon Fokkes Backermr. koperslager
niaarnemer q.q.Claas R. Mahui, administrator over
niaarnemer ratione sanguinisde goederen van Taetske Ruirds aangekomen van haar moeder, moei en zuster
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenburgemeester Wopke Buma
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma e.a.
verkoperJan Sibolts Cramerkoopman


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Sibolts Cramer


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0169v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZ 15/17tuin met woning en hoog zomerhuis
 
koperPytter Scheltema estrikbakker550-00-00 CG
huurderTrijntie Jans
naastligger ten oostenhet estrikwerk
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenAntoni Vink
naastligger ten noordenburgemeester Doede Johannes Vosma
verkoperSchelte Sipkeshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Scheltema, estrikbakker, koopt een tuin met een woning, zomerhuis c.a. met de wal en straat zover het zich uitstrekt, nz. Rozengracht. Ten O. het estrikwerk van de koper, ten W. Antoni Vink, ten Z. de straat en diept, ten N. oud-burgemeester Johannes Vosma. Gekocht van Schelte Sipkes, huistimmerman, (die het onlangs kocht van oud-burgemeester Wopke Buma), voor 550 cg.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-170 Rozengracht 15panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerJan de Reus
huurwaarde100-10-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende cementmakerij [na niaar niet] gekocht door Antoni Vink


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pan- en estrikwerk van vroedsman Stitterts Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Age Hogeboom c.u.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0135v van 20 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende cementmakerij van Pieter Scheltema nom. liberorum
naastligger ten westenAntony Vink


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0184r van 23 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZschuur of pakhuis met zolder
 
koperCornelis Beitzegat koemelker220-00-00 GG
huurderkolonel Jan de Reus c.s.
naastligger ten oostenkolonel Jan de Reus
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenEeltje Travaile
naastligger ten noordenAnthoni Vink
verkoperPieter Scheltemaherbergier


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0210v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 15Rozengracht NZschuur of pakhuis met zolder
 
koperWopkje Buma, gehuwd met423-03-00 CG
kopervroedsman Cornelis Aardenburg koopman
huurderCasper Hendriks mr. bontwever
naastligger ten oostenJan de Reus
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenEeltje Travaile
naastligger ten noordenAnthoni Vink
verkoperCornelis Beitzegatkoemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Buma en Cornelis Aardenburg, mede-vroedschap, kopen een ruime schuur of pakhuis met zolder, nz. Rozengracht. Ten O. Jan de Reus, ten W. Eeltje Travaille, ten Z. de straat, ten N. Anthoni Vink. De wal en straat van dit huis en van de naastligger ten W. is gemeenschappelijk, ook in onderhoud. Er zijn veel voorwaarden. Gekocht van Cornelis Beitzegat, koemelker, voor 423 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0218v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenschuur of pakhuis van Cornelis Beitzegat


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0218v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0043r van 21 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman C. Aardenburg i.c.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0081v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp IJsbrand


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Vink


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-167 Rozengracht 15C IJsenbeek2-10-00 CGpanwerk


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Kaatje Pieters Tollingageb 1771 ... , ovl 4 nov 1813 HRL, huwt met Aike Intes Nijhof, ovl wijk H-026; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, ovl 1858


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Douwe Hansen van Dorpen... en Trijntje Douwes; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1821, ovl 1847, ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-026Rozengracht 15D H van Dorpen houtstek


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
adressoortbedraggebruik
H-026Rozengracht 15koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1735Rozengracht 15Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhoutschuur (168 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Elisabeth Anthony Overzee... dv Anthoon O, en Pietje Fransen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Elisabeth Nijhof... Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Harmen van ''t Vliet... Jan vV, en Gerritje A. Overzee; dopen Grote Kerk HRL 1799. BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Ruurd Lourens Tuininga... huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-026Rozengracht 15Tjerk Zwanenburg... zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1735H-026 (Rozengracht)Johan Hendrik W. van Loonhoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3737Rozengracht 15 (H-ong)fa. B. van Loon (en Zn.)woonhuis en schuur


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 15B. v. Loon & Zn.36Houth.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 15B. v. Loon & Zn.36Houth.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 15F.Rotthierleeraar m.o.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 15E. (Elbertus) Smit
  terug