Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rozengracht 18,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 18 4-180 4-183 H-280 H-071
Naastliggers vanRozengracht 18
ten oostenRozengracht 20
ten westenRozengracht 16
ten noordende Rozengracht


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0138r van 19 jan 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wytse Michiels


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Zwart Vallaat of kleine sluis ZO-zijdehuis en tuintje
 
koperWytse Pybes van Tallum, gehuwd metCG 1000:00:00
Aechien Gerlofs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenRombartus Drost hijpodudascalus
naastligger ten zuidenHessel Wytses Wassenaer
naastligger ten westende erven van Willem Rijx
naastligger ten noordenstraat
verkoperGemeensman Thomas Huyberts, gehuwd met
verkoperLieske Wytses
verkopersHessel Wytses Wassenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pybes van Tallum x Aechien Gerlofs koopt een huis c.o.a. met mooie tuin erachter, zuidoostzijde Swart Vallaat of Kleine Sluis. Ten O. Rombartus Drost..?, ten W. erven Willem Rijx, ten Z. de mede-verkoper Hessel Wytses Wassenaar, ten N. de straat. Ook de steeg ten O. van het huis wordt meeverkocht. Gekocht van Thomas Huberts als man en voogd over zijn vrouw Liefke Wytses, en Hessel Wytses Wassenaar, voor 1000 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenlege plaats en woning van Lijsbeth Hoeff n.l.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234v van 12 feb 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWytse Piebes


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0179r van 1 mei 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat]hof met zomerhuis
 
koperHylkjen Hennes, weduwe vanGG 130:00:00
wijlen Geert Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenoud bburgemr. Hessel Wytses Wassenaar c.u.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe de Vries
naastligger ten noordende erven van Take Sydses
verkoperoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-180 Rozengracht 18perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0289r van 24 jan 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat neer te gaan]hof met zomerhuis, bomen, bloemen en planten
 
koperArjen Taevis c.u.CG 240:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenoud burgemr. Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westende hof van Lijsbet de Vries
naastligger ten noordenhet houtstek van Rintie Blokmaker
verkoperHylkjen Hennes, huisvrouw van
Frans Pieters Huidekoper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet koolstek van Dominicus Walrigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-180 Rozengracht 18panwerk
eigenaarb[urgem]r. Wassenaar
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: tussen de kerkpoort en de sluis]pannenbakkerij en toebehoren
 
koper door niaarWytse Hessels Wassenaer burgerkoopmanCG 1200:00:00
verpachter grond tuinde Stad HarlingenCG 9:00:00
verpachter grond panwerkde Stad HarlingenCG 2:00:00
toehaakacht gouden ducaten
geniaarde koperJacob de Bruyn c.u.kapitein gewaldige bij de Admiraliteit
afgewezen niaarnemerL. Priggekapitein
naastligger ten oostende hof van Ruird Alberts
naastligger ten oosteneen panwerk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Johannes Mockema
naastligger ten westende hof van vroedsman Lolke Westra
naastligger ten noordende hof van Walrighs notaris
verkoperoud burgemeester Hessel Wassenaar c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Hessels Wassenaer koopt, na niaar ratione sanguinis, een panbakkerij c.a., tussen de Kerkpoort en de Sluis, strekkende van voor van het diept tot achter aan de stadsvesten. Er is voor aan de straat een woonhuis, grote turfschuur en ovenhuis en oven bezijden, met voor en achter veel ruimte om turf te bergen. Voorts een kleibult en een hof erachter met bomen en een zomerhuis. Ten O. de hof van Ruurd Alberts en nog een ander panwerk, ten W. erven Johs. Mockema. Er is ook nog een tuintje ten N. van dit panwerk, met ten W. de hof van de vroedsman Lolke Westra, ten N. de hof van notaris Walrich. Gekocht van Hessel Wytses Wassenaer, oud-burgemeester en mede-vroedschap, voor 1330 cg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWalrich notaris
naastligger ten oostengemeensman Westra


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-180 Rozengracht 18panwerk
eigenaarcapt. de Bruin
gebruikercapt. de Bruin
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht NZ bij het Klein Vallaethuis en tuin erachter
 
koperArjen Teunis Block, gehuwd metCG 675:00:00
Felkje Cornelis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
bewonerDominicus Walrignotaris publicus
naastligger ten oostende erven van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten zuidenJacob de Bruin
naastligger ten zuidengemeensman Lolke Jarigs Westra
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperDominicus Walrignotaris publicus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Blok x Eelkjen Cornelis koopt een huis met een tuin erachter en bezijden [de tuinbezijden is nu Rozengracht 18], omtrent het Klein Vallaat. Ten O. erven Johs. Mockema, ten W. erven Sjoerd Pieters Bierma, oud-burgemeester, ten Z. de gemeensman Lolke Jarigs Westra en Jacob de Bruin, ten N. de straat. Gekocht van Dominicus Walrich, not. publ., voor 675 cg.


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZhof
 
aanhandelaarvroedsman Lolke Jarigs Westra, gehuwd met
Maertje Jans Bijlaen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:15:00
naastligger ten oostende hof van Gerrit uitdrager
naastligger ten zuidende nieuwgebouwde woningen van Lolke Jarigs Westra c.u.
naastligger ten westenhet panwerk
naastligger ten noordenRozengracht
naastligger ten noordende leerlooierij van Wytze Talma koopman
verwandelaarRuyrd Alberts, gehuwd metmr. blauwverver
Sydske Pyters


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block koopman


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJarig Westra


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-180 Rozengracht 18huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikerPieter Gelinde
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ dicht bij het Wasbleeksbrugjehuis
 
koperBeernt Burgerts, gehuwd metmr. weverGG 328:00:00
Aeltie Taedes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar
naastligger ten zuidenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar
naastligger ten westenPyter Gelinde [staat: Glinde]
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
vroedsman Harmanus Gonggrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Burgerts, mr. wever x Aeltie Tades koopt een huis zz. Rozengracht, dicht bij de Wasbleeksbrug en bewoond door 4 gezinnen. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Pieter Gelinde, ten N. het diept. Het huis heeft een steeg opzij. Gekocht van Beatrix Westra [d.v. Lolke Jarigs Westra x Maertje Jan Bijlaen] x Harmannus Gonggrijp, wijnhandelaar, voor 328 gg. (Lange acte, met beschrijving).


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ wasbleekbrugjehuis en weefwinkel
 
koperDooitse Teunis kooltjerGG 351:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurder voorbovende weduwe van Uilke Kuiper CG 0:06:00
huurder achterRobijn Harmens c.u.mr. bontweverCG 0:07:00
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenJan Gelinde koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperBeernt Burgertsmr. bontwever


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0068r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZhuis
 
koperJohannes Gerryts, gehuwd metbontfabrikantCG 900:00:00
Ymkie Adriaans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenJan Gelinde [staat: Glinde]
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperDoeitse Teuniskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Gerryts, bontfabriqeur x IJmkje Adriaans koopt een huis zz. Rozengracht Ten O. en Z. Jarig Westra, vroedsman, ten W. Jan Gelinde, ten N. die straat. Gekocht van Dooitze Teunis, kooltjer, voor 900 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0131v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZhuis
 
koperDirk Bruins, gehuwd metCG 500:07:00
Grytie Weslings
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurderPyttje Jans c.s.CG 50:12:00
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenJan Gelinde koopman
naastligger ten noordenRosegracht
verkoperBartle Tuininga, curator van de geabandonneerde boedel vanprocureur postulant
Johannes Gerrytspannenbakker
Ymkjen Adriaans


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet vorige verkochte perceel


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZhuis en tuintje
 
koper door niaarP. Tetrode koopmanGG 543:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
geniaarde koperWillem Douweskoopman
huurder voorhuis en voorkamerAge Jans CG 26:00:00
huurder bovenkamerElle Claasen CG 0:08:00
huurder portaal, kamer en weefwinkelJan Hendriks CG 26:00:00
huurder kamerAlbert Pieters CG 20:00:00
huurder kamerBauke Jarigs CG 20:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten oostenDirk Bruinings
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenhet volgende verkochte perceel
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
Henderina Eelkes Wildschut, als erfgenamen van
wijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Willem Teunis, (a) een groot huis (Rozengracht 16) en tuin (Rozengracht 18) zz. Rozengracht, verhuurd aan 5 huisgezinnen (met name genoemd). Ten O. de vroedsman Jarig Westra en Dirk Bruins?, ten W. perceel b), ten Z. Jarig Westra, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jarig Gelinde x Hendrina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor (a en (b) 543 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZboomgaard en zomerhuisje
 
koperTeunis Norbruis mr. koperslagerGG 72:21:00
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenJacob Wassenaar n.u.
naastligger ten zuidenHeere Gonggrijp
naastligger ten westenhuis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, mr. koperslager, en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen een tuin met vruchtbomen en zomerhuisje, zz. Rozengracht. Ten O. het pakhuis van verkoper, dat nu is gekocht door Jacob Wassenaar, ten W. het huis van verkoper, dat bij de looierij behoort, ten Z. de heer Gonggrijp, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 71 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten oostenTeunis Norbruis


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Norbruis


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTheunes Norberus


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0251r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZtuin en erf
 
koperHubert Jans, gehuwd metbalkvlotterCG 125:00:00
Antie PietersCG 12:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten zuidenFeenstra distillateur
naastligger ten westenH. Gonggrijp stads secretaris
?de Haasleerlooier
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTeunes Norbruismr. koperslager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-183 1/2Rozengracht 18Hubert JansCG 1:00:00tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1881Rozengracht 18Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurplaisiertuintje (147 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1881H-064 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiituin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3973Rozengracht 18 (H-071)Jelle Dijk (te Amersfoort)


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 18W.C. Postma50Koopman


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 18W.C. Postma50Koopman


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 18W.C. Postma50koopman


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 18W.C. Postma50koopman


1923 - kentekenadresnaam
B-6768
Rozengracht 18Roelof Adrianus Feenstra
  terug