Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rozengracht 19,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 19 4-092 4-084 H-027 H-029
Naastliggers vanRozengracht 19
ten oostenRozengracht 21
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 17


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027r van 3 okt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Fridts Hessels


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044r van 9 sep 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis
 
koperEecke Abbes c.u.1400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostende erven van Baucke Sierkx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Martens c.u.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort tegenover de brouwerij van Eeck Aebes]huis en twee bezondere kamers daar aan
 
koperTymen Jacops Hayema c.u.lakendrapier775-00-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat naar het kerkhof toe te gaan]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept naar de Kimswerderpijp]
naastligger ten westenJan Jacops Kannegieter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsack Groenwolt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Jacobs Hayema, lakenkoper? koopt een huis met 2 aparte camers er aan, omtrent de Kerkpoort, tegenover de brouwerij van Eeke Abbes. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W. Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de straat en het diept naar de Kimswerderpijp. Gekocht van Isaac Groenwolt.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostende weduwe Acke Abbes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023va van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en lege plaats ten oosten
 
koperAate Bottes 2400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten oostende hovinge van Pieter Joris Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenhet huis waar Almenum uithangt van O. Belida rector
mede regerend burgemeester Hendrik Coenraats, curator van
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes, zijn weduwe en hun moeder
verkoper van 1/2Janneke Roorda, gehuwd met
Jan Symonslakenkoper


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055v van 4 nov 1666 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis, brouwerij, mouterij, loods en een lege plaats
 
koperJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein ter zee2600-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar
naastligger ten oostende hof van Pieter Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenhet huis waar Almenum uithangt
verkoperde crediteuren van Aate Bottes c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kimswerderpijphuis
 
koperoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh 950-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit
verkoperJan Jansen Vijselerkapitein bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Jansen Wiltvang, oud-burgemeester, koopt een huis op de hoek Sint Jansstraat, omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die straat, ten Z. de straat. Gekocht van Jan Jansen Vijselaar, capitein bij de Admiraliteit van Friesland, voor 950 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kimswerderpijp of Kerkpoort]huis
 
koperJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein bij de Admiraliteit564-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein bij de Admiraliteit
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Vijselaer, kapitein der Admiraliteit


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort, op de hoek van de Sint Jansstraat]huis
 
koperDirk Lieuwes burger630-00-00 GG
kopersBauckien Sopingius
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenVijselaer kapitein
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenVijselaer kapitein
verkoperVijselaerkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Lieuwes x Bauckien Sopingius koopt huis hoek Sint Jansstraat. Ten O. en N. de koper, ten Z. en W. de straten. Gekocht van captein Vijzelaer.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]huis
 
koperRembolt Cruwel koopman850-00-00 GG
koperJan van der Rijp koopmanAmsterdam
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Aeldrichs rector
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenrentmeester Wassenaer
verkoperDirk Lieuwes, gehuwd met
Bauckie Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kooplieden Rombart Cromwal en Jan van de Rijp uit A`dam kopen een huis c.o.a. op de zuidoosthoek van de Sint Jansstraat. Ten O. de rector dr. Aeldricks, ten W. die straat, ten Z. de straat en diept, ten N. de rentmeester Wassenaar. Gekocht van Dirk Lieuwes x Bauckien Sopingius, voor 850 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19estrickwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerDirk Claessen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19oost[niet vermeld]hof met zomerhuis en kamer
 
koper van 1/2Doede Vosma 193-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Sjoerd Pyters Molenaer
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Haselaar
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhet huis nu verkocht door Pyter Sjoerds
naastligger ten noordende hof van Vosma koopman
verkoperPyter Sjoerds c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma koopt (b) een hof, zomerhuis en camer daarbij staande. Ten O. de hof van oud-burgemeester Haselaar, ten W. het huis dat nu ook is verkocht door Pyter Sjoerds, ten Z. de straat, ten N. de hof van de koopman Vosma. De prijs is 193 gg. N.B. Sjoerd Pyters, molenaar, niaart echter ratione sanguinis voor 1/2 v.d. hof c.a. onder b). Zie Recesboek van 7 feb 1722.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Ate Rinses cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Sint Jansstraat, hoekhuis, half
 
koperhuisman Schelte Cornelis 245-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenweduwe Ype Sents
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenweduwe Ype Sents
verkoperSjoerd Pyters, gehuwd metmolenaar
Antie Cornelis Wijngaarden


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19huis
eigenaarerven Johannes Kramer
gebruikerGerryt Roelofs
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
opmerking[foutief genummerd: 95]


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweefwinkel van Jan Sibolts Scheltema burgerkoopman


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat op de hoek bij de Kerkpoort]huis
 
koper van 1/2Jacob Josephs de Vries, en curator van zijn broerkoopman (joods -)156-07-00 GG
koper van 1/2Benjamin Josephs
naastligger ten oostenCent Yppes
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Rients
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Bregtje Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Josephs de Vries, Joods koopman, voor zich voor 1/2, en voor zijn broer Benjamin Josephs de Vries, voor 1/2 koopt een huis met alle goederen, op de hoek van de Sint Jansstraat, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Cent IJppes, ten W. en Z. de straten, ten N. Jan Rients. Het achterhuis is in dec 1737 afgescheiden van dit huis en is van Jan Rients. Gekocht van Bregtje Pytters, vrijster, voor 156 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-092 Rozengracht 19Jan Gerrits, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: hoek Sint Jansstraat OZ]1/2 huis
 
koperSioerd Talma koopman70-00-00 CG
naastligger ten oostenSent Ypes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperBenjamin Josephskoopman (joods -)Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Talma, koopman, koopt 1/2 huis op de hoek van de Sint Jansstraat (Rozenstraat). Ten O. Sent Ypes, ten Z. en W. de straat, ten N. Jan Rienx. Geen grondpacht. Gekocht van Benjamin Josephs, joods koopman te Leeuwarden, voor 70 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0150v van 5 sep 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Wasbleeksbrug op de hoek van de Sint Jansstraat]1/2 huis
 
koperAnthony Vink, gehuwd methovenier110-07-00 GG
Minke Minnes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
eigenaar van 1/2Sjoerd Talma
huurderWouter Jans mr. bontwever29-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Rienks, en als voogd van zijn dochterhuismanAlmenum
verkoperMayke Jans
Cornelis GerbenshuismanPietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen 1/2 huis bij de Wasblekersbrugge, op de hoek van de Sint Jansstraat, waarvan de andere 1/2 van koopman Sjoerd Talma is, dog sijnde deze huysinge beneden met een muir en boven met een schuddinge van malkanderen gescheiden tot aan de naald van `t huys toe. Deze helft bewoond door Wouter Jans, mr. bontwever. voor 29 cg. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Gekocht van Jan Rienks, huisman onder Almenum, voor zichzelf en als vader en voorstander over zijn dochter Mayke Jans, en Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 110 gg. 7 st.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095r van 9 okt 1757 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: hoek Sint Jansstraat aan het Wasbleekbrugje bij de Kerkpoort]huis
 
koperHendrik Kramer, gehuwd metturfdrager330-00-00 CG
Rebecca Heislings
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderJoost panbakker
naastligger ten oostenPyter Aukes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Rients
verkoperSjoerd Talma


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: Sint Jansstraat OZ] hoek bij de Wasbleekbrug bij de Kerkpoortvoorste gedeelte huis
 
koperPieter Aukes mr. gortmaker450-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Aukes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Wasbleekbrug]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperHendrik Cramer, gehuwd metturfdrager
Rebecca Heisings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Aukes, mr. gortmaker, koopt het voorste deel van een huis hoek Sint Jansstraat/Rozengracht, bij de Wasbleekbrug. Ten O. en N. de koper, ten W. en Z. de straten. De gortmakerij is ten N. van zijn eigen huis. Gekocht van Hendrik Cramer, turfdrager x Rebecca Heisings.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0043r van 21 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer M. Vink


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0143v van 19 mei 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Rozengracht NZ bij de Kerkpoorthuis en grutterij en twee woningen
 
koper van 1/4Ane Jans 1755-05-00 CG
koper van 1/4Jan Anes Arum
koper van 1/4Bauke Sybrens mr. ijzersmidFraneker
koper van 1/4Frans Haayes Franeker
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2wijlen Pieter Hoogstra, gehuwd met
Jetske Willems
verkoper van 1/2Willem Hoogstra


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19Waschblekersbrug, op de hoek van de straat over dehuis en grond
 
koperTjeerd Douwes koemelker700-00-00 CG
huurderLieuwe Brijman
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostende weduwe van P. Hogstra
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Gelinde
verkoperAne JansArum
verkoperJan AnesArum
verkoperBauke SybrensFraneker
verkoperFrans HaayesFraneker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-084 Rozengracht 19Hendrik Marcus0-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Antie Sybesgeb 1760 Arum, ovl 27 jul 1813 HRL, huwt met Douwe Hanses van Dorpen, ovl wijk H-027, dv Sijbe Sjoerds en Antje Pieters; BS ovl 1813; huw 1835, ovl 1847


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Douwe Hansen van Dorpen... ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde houtwaren ten dienste van de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-027Rozengracht 19D H van Dorpen D H van Dorpen koopman


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
adressoortbedraggebruik
H-027Rozengracht 19koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1736Rozengracht 19Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhuis en erf (460 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-027Rozengracht 19Bernardus van Loon, overleden op 24 juni 1836koopman Rozengracht H 27, man van Catharina-Elisabeth Bonraad (erft vruchtgebruik), vader van Johanna, Johanna-Wilhelmina-Christina, Bernardus, koopman en minderjarige Johan-Hendrik-Wilhelm en Justus-Hendrik Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Antony Kneuseoud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Catharina Elisabeth Bonraadhuwt met Bernardus van Loon, wonende te HRL; BS huw 1836; oud 52 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Johanna W.C. van Loonoud 28 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk H-027; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-027RozegragtCatharina E Bonraad52 jSchiedamv, protestant, weduwe, zeehandelaar
H-027RozegragtJohan H W van Loon19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtJulius H van Loon14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtAntony Kneuse34 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
H-027RozegragtJohanna W C van Loon28 jOud Beyerlandv, protestant, gehuwd
H-027RozegragtElisabeth Terpstra21 jVrouwen Parochiev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Anna van der Vestgeb 23 mei 1808 ... , huwt met Lieuwe Rewiersma, (gk), N.H., A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Frans Sandersgeb 21 okt 1809 Leeuwarden, huwt met Dievertje Stel, (gk), Vst 5 nov 1852 uit Groningen, A 1 jun 1853 Groningen, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2192H-027 (Rozengracht)Johan Hendrik W. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 2192H-028 (Rozengracht)Johan Hendrik W. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3736H-029 (Rozengracht)Johan Hendrik Wilhelm van Loonhoutstek en woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4637Rozengracht 19 (H-033)Jelle Huitema


1906 - variaadresbronbericht
Rozengracht 19Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Agricola)


1915 - schoolgeldadresnaam
Rozengracht 19Martinus Agricola


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 19 Tije S. Agricolakoffiehuishouder
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en stalh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19R. v.d. Woude171Café en stalh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19A. v.d. Woude171Café en stalh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 19T.Hidmacafehouder


1928 - kentekenadresnaam
B-12861
Rozengracht 19Roelof Oeds van der Veen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma664Café en stalh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 19D. (Durk) Schakel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 19beeldbepalend pand4 van 10
  terug