Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 194-092 4-084 H-027H-029


Naastliggers vanRozengracht 19
ten oostenRozengracht 21
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 17


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015r van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad, NZ van de Kimswerdervaart]205‑00‑00 GGledige plaats of huisstede van ca. 124 x 24 voeten
koperLambert Jansen, gehuwd metwachtmeester
koperYmpck Epckes
koperClaes Jansen, gehuwd metschroor
koperMarijtien Thymens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenBaucke Siercx tichelaar
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenAndries Rinckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Reyners Fedder, gehuwd met
verkoperGriet Egberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Jans, wachtmeester x Ympck Oepkes en Claes Jans, schroor [kleermaker] x Marytien Thymens kopen een ledige plaats of huisstede nz. Kimswerdervaart in de zuider nieuwe stad., lang 124 voet, breed 24 voet.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027r van 3 okt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Fridts Hessels


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057r van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort tegenover de brouwerij van Eeck Aebes]775‑00‑08 GGhuis en twee bezondere kamers daar aan
koperTymen Jacops Hayema c.u.lakendrapier
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat naar het kerkhof toe te gaan]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept naar de Kimswerderpijp]
naastligger ten westenJan Jacops Kannegieter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsack Groenwolt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Jacobs Hayema, lakenkoper? koopt een huis met 2 aparte camers er aan, omtrent de Kerkpoort, tegenover de brouwerij van Eeke Abbes. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W. Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de straat en het diept naar de Kimswerderpijp. Gekocht van Isaac Groenwolt.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostende weduwe Acke Abbes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023va van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]2400‑00‑00 GGhuis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oosten
koper provisioneel en finaalAate Bottes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten oostende hof van Pieter Joris Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenhet huis waar Almenum uithangt van O. Belida rector Almenum
verkoper q.q.burgemeester Hendrik Coenraats, curator over
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes, zijn weduwe en hun moeder
verkoper van 1/2Janneke Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Symonslakenkoper


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055v van 4 nov 1666 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]2600‑00‑00 CGhuis, brouwerij, mouterij, loods en een ledige plaats
koperJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein ter zee
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar
naastligger ten oostende hof van Pieter Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenhet huis waar Almenum uithangt Almenum
verkoperde crediteuren van Aate Bottes c.u.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kimswerderpijp]950‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Vijseler kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Vijseler kapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Jansen Vijselerkapitein Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Jansen Wiltvang, oud-burgemeester, koopt een huis op de hoek Sint Jansstraat, omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die straat, ten Z. de straat. Gekocht van Jan Jansen Vijselaar, capitein bij de Admiraliteit van Friesland, voor 950 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042v van 19 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannis, gehuwd met
naastligger ten oostenMaicke Jans


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kimswerderpijp of Kerkpoort]564‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Vijselaer, kapitein der Admiraliteit


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort, op de hoek van de Sint Jansstraat]630‑00‑00 GGhuis
koperDirk Lieuwes
koperBauckien Sopingius
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenVijselaer kapitein
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenVijselaer kapitein
verkoperVijselaerkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Lieuwes x Bauckien Sopingius koopt huis hoek Sint Jansstraat. Ten O. en N. de koper, ten Z. en W. de straten. Gekocht van captein Vijzelaer.


1683 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 10r van 18 aug 1683 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozengracht 19
inventarisantJan Jansen Vijselaerkapitein Admiraliteit
aangeverJacomyna Vijselaer jongedochter, maior annis
Harmanus Vijselaermr. Goudsmid
burgemeester Joannes Quicklenborgh, geauthoriseerde curator over
Cornelia Vijselaer
Hendricus Faber voor zijn kinderen, gehuwd met
Eva Vijselaer
Jan Hoeff, oom en curator overcommissaris
de kinderen van wijlen Ewert Vijselaer
inleiding bij de boedelinventarisatie[0010r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van d'burgemeesteren Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jan Jansen Vijselaer, in leven ordinaris capitein van 't Collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, van alle sodanige goederen, actien ende credytten, sampt in ende uyt schulden als bij de overledene met der doodt ontruymt ende nagelaten ende aldaer ten sterffhuyse bevonden sijn, ter instantie van Jacomyna Vijselaer jongedochter rede major annis, Harmanus Vijselaer burger ende meester goldtsmidt binnen deser stede, d'heere burgemeester Joannes Quicklenborgh als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Cornelia Vijselaer, Henricus Faber, als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Eva Vijselaer in echte getogen, d'commissaris Jan Hoeff als oom ende geauthoriseerde curator over d'kinderen van wijlen Ewert Vijselaer, in dier qualiteit alle erfgenamen van den overledenen capitein voornoemt, alles op het aengeven van d'mede requirante Jacomyna Vijselaer als desen sterffhuyse meest gefraequenteert hebbende, die ook om alles desen belangende, belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van d'mede commissaris Hillebrants, waer op dan tot beschrijvinge is geprocedeert als volgt, actum den 18e augusti 1683
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 107r van 11 feb 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozengracht 19
Dirck Lieuwes
Bauckjen Sopingius
aangeveroud burgerhopman Symon Sloterdijck, gelastigde
aangeverTjeerdt Sloterdijck, gelastigden van
Hantke Gales te Amsterdamkoopman
inleiding bij de boedelinventarisatie[0107r] Inventaris en beschrijvinge der goederen en effecten van Dirck Lieuwes ende Bauckjen Sopingius echteluyden binnen dese stad, gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Tjeerd Bouwes als commissarien, vermogens dispositie op heden gevallen op versoeck ende ter instantie van Symon ende Tjeerdt Sloterdijck, de eerste old burger hopman alhier als gelastigde van Sr Hantke Gales coopman tot Amsterdam, in maniere als volgt. Actum Harlingen den 11 februari 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]850‑00‑00 GGhuis
koperRembolt Cruwel koopman te Amsterdam
koperJan van der Rijp koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. Aeldrichs rector
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenrentmeester Wassenaer
verkoperDirk Lieuwes, gehuwd met
verkoperBauckie Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kooplieden Rombart Cromwal en Jan van de Rijp uit A`dam kopen een huis c.o.a. op de zuidoosthoek van de Sint Jansstraat. Ten O. de rector dr. Aeldricks, ten W. die straat, ten Z. de straat en diept, ten N. de rentmeester Wassenaar. Gekocht van Dirk Lieuwes x Bauckien Sopingius, voor 850 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092Rozengracht 19estrickwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092Rozengracht 19huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerDirk Claessen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19oost[niet vermeld]193‑00‑00 GGhof met zomerhuis en kamer
koper van 1/2Doede Vosma
koper door niaar van 1/2Sjoerd Pyters Molenaer
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Haselaar
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhet huis nu verkocht door Pyter Sjoerds
naastligger ten noordende hof van Vosma koopman
verkoperPyter Sjoerds c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma koopt (b) een hof, zomerhuis en camer daarbij staande. Ten O. de hof van oud-burgemeester Haselaar, ten W. het huis dat nu ook is verkocht door Pyter Sjoerds, ten Z. de straat, ten N. de hof van de koopman Vosma. De prijs is 193 gg. N.B. Sjoerd Pyters, molenaar, niaart echter ratione sanguinis voor 1/2 v.d. hof c.a. onder b). Zie Recesboek van 7 feb 1722.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092Rozengracht 19huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Ate Rinses cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Sint Jansstraat, hoek245‑00‑00 CGhuis, half
koperhuisman Schelte Cornelis te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenweduwe Ype Sents
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenweduwe Ype Sents
verkoperSjoerd Pyters, gehuwd metmolenaar
verkoperAntie Cornelis Wijngaarden


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092Rozengracht 19huis
eigenaarerven Johannes Kramer
gebruikerGerryt Roelofs
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG
opmerking[in het register vermeld als 4-095]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weefwinkel van Jan Sibolts Scheltema koopman


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat op de hoek bij de Kerkpoort]156‑07‑00 GGhuis
koper van 1/2Jacob Josephs de Vries, en curator over zijn broerjoods koopman
koper van 1/2Benjamin Josephs
naastligger ten oostenCent Yppes
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Rients
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Bregtje Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Josephs de Vries, Joods koopman, voor zich voor 1/2, en voor zijn broer Benjamin Josephs de Vries, voor 1/2 koopt een huis met alle goederen, op de hoek van de Sint Jansstraat, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Cent IJppes, ten W. en Z. de straten, ten N. Jan Rients. Het achterhuis is in dec 1737 afgescheiden van dit huis en is van Jan Rients. Gekocht van Bregtje Pytters, vrijster, voor 156 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-092 Rozengracht 19Jan Gerrits, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cgheeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092Rozengracht 19huis
eigenaarPytter Scheltema
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: hoek Sint Jansstraat OZ]70‑00‑00 CG1/2 huis
koperSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenSent Ypes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperBenjamin Josephsjoods koopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Talma, koopman, koopt 1/2 huis op de hoek van de Sint Jansstraat (Rozenstraat). Ten O. Sent Ypes, ten Z. en W. de straat, ten N. Jan Rienx. Geen grondpacht. Gekocht van Benjamin Josephs, joods koopman te Leeuwarden, voor 70 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0150v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Wasbleeksbrug op de hoek van de Sint Jansstraat]110‑07‑00 GG1/2 huis
koperAnthony Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
eigenaar van 1/2Sjoerd Talma
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderWouter Jans mr. bontwever29‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Jan Rienks, en als voogd van zijn dochter te Almenum
verkoperMayke Jans
verkoperhuisman Cornelis Gerbens te Pietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen 1/2 huis bij de Wasblekersbrugge, op de hoek van de Sint Jansstraat, waarvan de andere 1/2 van koopman Sjoerd Talma is, dog sijnde deze huysinge beneden met een muir en boven met een schuddinge van malkanderen gescheiden tot aan de naald van `t huys toe. Deze helft bewoond door Wouter Jans, mr. bontwever. voor 29 cg. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Gekocht van Jan Rienks, huisman onder Almenum, voor zichzelf en als vader en voorstander over zijn dochter Mayke Jans, en Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 110 gg. 7 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0127r van 16 dec 1753 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ bij de Kerkpoort en het 2e huis in de straat van de Wasblekersbrug lopend naar het groot kerkhof530‑00‑00 GGhuis en een 2e huis erachter
koperPytter Aukes pelmolenaar te Almenum
naastligger ten oostenSjoerd Molenaar
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSjoerd Talma c.s.
naastligger ten noordenTeunis van Rekken
verkoperSent Yppeshaarwever


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0135v van 20 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostenAene Jans


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095r van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: hoek Sint Jansstraat aan het Wasbleekbrugje bij de Kerkpoort]330‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Kramer, gehuwd metturfdrager
koperRebecca Heislings
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJoost pannenbakker
naastligger ten oostenPyter Aukes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Rients
verkoperSjoerd Talma


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: Sint Jansstraat OZ] hoek bij de Wasbleekbrug bij de Kerkpoort450‑00‑00 CGvoorste gedeelte huis
koperPieter Aukes mr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Aukes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Wasbleekbrug]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperHendrik Cramer, gehuwd metturfdrager
verkoperRebecca Heisings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Aukes, mr. gortmaker, koopt het voorste deel van een huis hoek Sint Jansstraat/Rozengracht, bij de Wasbleekbrug. Ten O. en N. de koper, ten W. en Z. de straten. De gortmakerij is ten N. van zijn eigen huis. Gekocht van Hendrik Cramer, turfdrager x Rebecca Heisings.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0043r van 21 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0116v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensuikerraffinaderij


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0243v van 1 mrt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Sybren Pieters van der Meulen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0207r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hogstra


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0285r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tjepkes Hogstra


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer M. Vink


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0143v van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ bij de Kerkpoort1755‑05‑00 CGhuis en grutterij en twee woningen
koper van 1/4Ane Jans te Arum
koper van 1/4Jan Anes te Arum
koper van 1/4Bauke Sybrens mr. ijzersmid te Franeker
koper van 1/4Frans Haayes te Franeker
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2wijlen Pieter Hoogstra, gehuwd met
verkoper van 1/2Jetske Willems
verkoper van 1/2Willem Hoogstra


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Waschblekersbrug, op de hoek van de straat over de700‑00‑00 CGhuis en grond
koperTjeerd Douwes koemelker te Almenum
huurder voor 10 of 15 jarenLieuwe Brijman 40‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van P. Hogstra
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Gelinde
verkoperAne Jans te Arum
verkoperJan Anes te Arum
verkoperBauke Sybrens te Franeker
verkoperFrans Haayes te Franeker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0172r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Douwes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-084, pag. 82Rozengracht 19Hendrik Marcus0‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Antie Sybesgeb 1760 Arum, ovl 27 jul 1813 HRL, huwt met Douwe Hanses van Dorpen, ovl wijk H-027, dv Sijbe Sjoerds en Antje Pieters; BS ovl 1813; huw 1835, ovl 1847


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Douwe Hansen van Dorpen... ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde houtwaren ten dienste van de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-027Rozengracht 19D H van Dorpen D H van Dorpen koopman


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-027Rozengracht 19koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1736Rozengracht 19Bernardus van LoonkoopmanHarlingenhuis en erf (460 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 74 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-027Rozengracht 19Bernardus van Loon, overleden op 24 juni 1836koopman Rozengracht H 27, man van Catharina-Elisabeth Bonraad (erft vruchtgebruik), vader van Johanna, Johanna-Wilhelmina-Christina, Bernardus, koopman en minderjarige Johan-Hendrik-Wilhelm en Justus-Hendrik Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Antony Kneuseoud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Catharina Elisabeth Bonraadhuwt met Bernardus van Loon, wonende te HRL; BS huw 1836; oud 52 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Johanna W.C. van Loonoud 28 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk H-027; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-027RozegragtCatharina E Bonraad52 jzeehandelaarSchiedamv, protestant, weduwe
H-027RozegragtJohan H W van Loon19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtJulius H van Loon14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtAntony Kneuse34 jkantoorbediendeAmsterdamm, protestant, gehuwd
H-027RozegragtJohanna W C van Loon28 jOud Beyerlandv, protestant, gehuwd
H-027RozegragtElisabeth Terpstra21 jVrouwen Parochiev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Anna van der Vestgeb 23 mei 1808 ... , huwt met Lieuwe Rewiersma, (gk), N.H., A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Frans Sandersgeb 21 okt 1809 Leeuwarden, huwt met Dievertje Stel, (gk), Vst 5 nov 1852 uit Groningen, A 1 jun 1853 Groningen, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2192Rozengracht H-027Johan Hendrik W. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 2192Rozengracht H-028Johan Hendrik W. van Loonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3736Rozengracht H-029Johan Hendrik Wilhelm van Loonhoutstek en woonhuis


1889 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-04-1889
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 19, HarlingenRozengracht 19Engelina van der Wal wed. van Job van der Schaafverkoop van sterke drank in wijk H-033


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4637Rozengracht 19 (H-033)Jelle Huitemawoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Rozengracht 19Vergunning tot het houden van een tapperij (Agricola)


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Rozengracht 19Martinus Agricola


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 19 Tije S. Agricolakoffiehuishouderf. 1200f. 1200


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en stalh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19R. v.d. Woude171Café en stalh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19A. v.d. Woude171Café en stalh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 19T. Hidmacafehouder


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12861
Rozengracht 19Roelof Oeds van der Veen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma664Café en stalh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 19D. (Durk) Schakel


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 19beeldbepalend pand4 van 10
  terug